Dokument & lagar (4 träffar)

Motion 2008/09:K398 av Lennart Sacrédeus (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:K398 av Lennart Sacrédeus kd Finska språkets unika ställning i Sverige kd739 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa upp hur beslutet utfallit att ge det finska språket och fyra andra språk minoritetsstatus.


Utskottsberedning: 2008/09:KU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K398 av Lennart Sacrédeus (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:So516 av Agneta Lundberg m.fl. (s, v, mp, kd)

Motion till riksdagen 2008/09:So516 av Agneta Lundberg m.fl. s, v, mp, kd Alkoholpolitik s35001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om WHO. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barn och alkohol. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:KU18 2008/09:SkU26 2008/09:SoU12 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2008/09:So516 av Agneta Lundberg m.fl. (s, v, mp, kd) (doc, 62 kB)

Motion 2008/09:K396 av Lennart Sacrédeus och Eva Johnsson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:K396 av Lennart Sacrédeus och Eva Johnsson kd Sveriges nationalsång kd683 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av tydlighet avseende Du gamla, du fria såsom Sveriges officiellt antagna nationalsång. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K396 av Lennart Sacrédeus och Eva Johnsson (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:K383 av Lennart Sacrédeus (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:K383 av Lennart Sacrédeus kd Begreppet stad Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa begreppet stad i kommunallagen. Motivering Trots 1971 års kommunreform kallar sig vissa kommuner


Utskottsberedning: 2008/09:KU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K383 av Lennart Sacrédeus (kd) (doc, 38 kB)