Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (18 träffar)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan MP Religionsfrihet MP2303 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samhällets förmåga att värna de mänskliga rättigheterna är avhängig en bred allmän kunskap om vad rättigheterna innebär och


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:K424 av Mehmet Kaplan (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. MP Stärkt arbete mot hatbrott MP2208 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Miljöpartiets maktanalys 3 Stärkt diskrimineringsarbete mot hatbrott 3 Rådgivning och lokalt antidiskrimineringsarbete 4 Granska den generella politiken 4 Operation HBTQ-frid 5


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:JuU8 2011/12:AU11 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2010/11:Ju400 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 76 kB)

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. MP Utvecklande av den sociala ekonomin MP2215 1 Sammanfattning I en tid som fortfarande i hög grad präglas av såväl finans- som ekonomi- och jobbkris är behovet av att förstå och synliggöra den sociala ekonomins betydelse större än någonsin. Det gäller särskilt när


Utskottsberedning: 2010/11:AU2 2010/11:AU9 2010/11:CU15 2010/11:FiU29 2010/11:FiU32 2010/11:KU24 2010/11:NU20 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2010/11:N421 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 104 kB)

Motion 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. MP Offentliggörande av partiers bidragsgivare MP1005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till lagstiftning om offentlig redovisning av juridiska personers bidrag till partier. Riksdagen begär att regeringen återkommer


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 77 kB)

Motion 2010/11:K289 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K289 av Gustav Fridolin m.fl. MP Riksdagsarvoden MP2103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar ändra lagen 1993:1426 med instruktion för riksdagens arvodesnämnd och lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter på ett sådant sätt att riksdagen fattar beslut om


Utskottsberedning: 2010/11:KU19 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:K289 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:K292 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K292 av Bodil Ceballos m.fl. MP Romer MP1406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU-kommissionen ska agera snabbt för att garantera att EU:s fördrag och lagstiftning i frågan om romer respekteras, i synnerhet


Utskottsberedning: 2011/12:KU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:K292 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2010/11:Ju222 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju222 av Helena Leander m.fl. MP Transpolitik MP2403 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att könsidentitet och könsuttryck ska omfattas av brottsbalkens bestämmelse om hets mot folkgrupp. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2010/11:JuU8 2010/11:SoU9 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:Ju222 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:136 Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna mp038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att, i enlighet


Utskottsberedning: 2008/09:KU25 2008/09:SkU36
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:Sk17 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:K4 av Mikael Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K4 av Mikael Johansson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella minoriteterna Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2008/09:KU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:K4 av Mikael Johansson m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2008/09:So516 av Agneta Lundberg m.fl. (s, v, mp, kd)

Motion till riksdagen 2008/09:So516 av Agneta Lundberg m.fl. s, v, mp, kd Alkoholpolitik s35001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om WHO. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barn och alkohol. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:KU18 2008/09:SkU26 2008/09:SoU12 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2008/09:So516 av Agneta Lundberg m.fl. (s, v, mp, kd) (doc, 62 kB)

Motion 2008/09:K389 av Camilla Lindberg m.fl. (fp, mp, v, c)

Motion till riksdagen 2008/09:K389 av Camilla Lindberg m.fl. fp, mp, v, c Vissa grundlagsfrågor rörande HBT-personer fp1618 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av förekomsten av återstående diskriminering mot homosexuella,


Utskottsberedning: 2008/09:KU17 2008/09:KU18 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:K389 av Camilla Lindberg m.fl. (fp, mp, v, c) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:K367 av Mehmet Kaplan och Lage Rahm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K367 av Mehmet Kaplan och Lage Rahm mp Integritetsskyddsombudsman mp608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda inrättandet av en integritetsskyddsombudsman. Motivering De senaste årens utveckling med bl.a.


Utskottsberedning: 2008/09:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K367 av Mehmet Kaplan och Lage Rahm (mp) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:K357 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K357 av Lage Rahm m.fl. mp Sänkt riksdagsarvode mp722 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ändra lagen 1993:1426 med instruktion för riksdagens arvodesnämnd och lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter på ett sådant sätt att riksdagen fattar beslut om


Utskottsberedning: 2008/09:KU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:K357 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:K336 av Mats Pertoft m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K336 av Mats Pertoft m.fl. mp Rösträtt för utländska medborgare i nationella val i Sverige mp725 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvidga rösträtten för utländska medborgare som har bott i Sverige i mer än


Utskottsberedning: 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K336 av Mats Pertoft m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:K335 av Lage Rahm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K335 av Lage Rahm m.fl. mp Monarkins framtid mp723 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning med syfte att avveckla monarkin. Bakgrund Successionsrätt till Sveriges tron tillkommer manliga och kvinnliga efterkommande


Utskottsberedning: 2008/09:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K335 av Lage Rahm m.fl. (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:K208 av Helena Leander m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:K208 av Helena Leander m.fl. mp Alkoholfri representation mp704 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alkoholfri representation. Motivering Alkohol ses av många som ett självklart inslag vid finare middagar och dylika


Utskottsberedning: 2008/09:KU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:K208 av Helena Leander m.fl. (mp) (doc, 39 kB)