Dokument & lagar (6 träffar)

Motion 2010/11:K377 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K377 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson KD Värdedebatt kd822 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att stimulera debatten om värden. Motivering En diskussion om etik och människovärde är viktigt för


Utskottsberedning: 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K377 av Otto von Arnold och Yvonne Andersson (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2010/11:K376 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K376 av Otto von Arnold KD Meddelarskydd vid förundersökning och ingripanden kd739 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av meddelarskyddet vid förundersökning och vid ingripanden. Motivering I samband


Utskottsberedning: 2010/11:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K376 av Otto von Arnold (KD) (doc, 46 kB)

Motion 2010/11:K375 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K375 av Otto von Arnold KD Ordensväsendet kd736 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera det offentliga ideella belöningssystemet. Motivering Staten belönar i dag engagerade medborgares samhällsinsatser.


Utskottsberedning: 2010/11:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K375 av Otto von Arnold (KD) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:K336 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K336 av Otto von Arnold KD Krafttag mot kränkningar på nätet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta krafttag mot kränkningar på Internet. Motivering 48 i personuppgiftslagen, PUL,


Utskottsberedning: 2011/12:KU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K336 av Otto von Arnold (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K342 av Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K342 av Otto von Arnold KD Samlad revision av statsbidrag till kommunsektorn kd669 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur en samlad revision av statsbidragen till kommunerna kan ske. Motivering I budgetpropositionen


Utskottsberedning: 2011/12:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K342 av Otto von Arnold (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:So516 av Agneta Lundberg m.fl. (s, v, mp, kd)

Motion till riksdagen 2008/09:So516 av Agneta Lundberg m.fl. s, v, mp, kd Alkoholpolitik s35001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om WHO. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barn och alkohol. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:KU18 2008/09:SkU26 2008/09:SoU12 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2008/09:So516 av Agneta Lundberg m.fl. (s, v, mp, kd) (doc, 62 kB)