Dokument & lagar (147 träffar)

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona MP med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa jämställdhetsbonusen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:SfU1 2011/12:SfU4 2011/12:SoU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP) (doc, 68 kB)

Motion 2010/11:Fi17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi17 av Jonas Eriksson m.fl. MP med anledning av skr. 2010/11:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010 MP032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med


Utskottsberedning: 2011/12:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fi17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: UO Anslag Regeringens


Utskottsberedning: 2010/11:FiU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi13 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition MP026 Inledning Miljöpartiet de gröna har en vision för Sverige. Vi vill se ett hållbart Sverige där människor känner sig delaktiga och trygga, ett Sverige som är öppet mot omvärlden och


Utskottsberedning: 2010/11:FiU20
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:Fi12 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 263 kB)

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. MP Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt MP100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fyra äldsta


Utskottsberedning: 2010/11:NU26
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 119 kB)

Motion 2010/11:Ju12 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju12 av Gunvor G Ericson m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa kravet på dubbel straffbarhet


Utskottsberedning: 2010/11:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Ju12 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2010/11:So7 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So7 av Agneta Luttropp m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken MP014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av tydligare koppling till


Utskottsberedning: 2010/11:SoU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:So7 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) (doc, 66 kB)

Motion 2010/11:A6 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:A6 av Mehmet Kaplan m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:42 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:42.


Utskottsberedning: 2010/11:AU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:A6 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) (doc, 102 kB)

Motion 2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av skr. 2010/11:29 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändringar av migrationsprocessen och utlänningslagen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2010/11:Sf4 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2010/11:Ub488 av Ulf Holm och Gunvor G Ericson (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub488 av Ulf Holm och Gunvor G Ericson MP Fysisk aktivitet i skolan MP2219 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer fysisk aktivitet i skolan. Motivering Den svenska skolan har näst efter Irland minst schemalagd


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub488 av Ulf Holm och Gunvor G Ericson (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP En grönare stad är en trevligare stad MP1001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 En grönare stad är en trevligare stad 6 Bygga vidare 7 Plats för det mänskliga 8 Låt bilarna rulla 9 Mjuka transporter 9 En


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:CU22 2010/11:MJU10 2010/11:MJU16 2010/11:MJU18 2010/11:SkU23 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU18 2010/11:TU21
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. MP Grön alkoholpolitik MP1623 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillståndsplikt för folkölsförsäljning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:KU23 2010/11:SkU21 2010/11:SoU4 2010/11:UU13
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2010/11:So545 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 138 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:Sf396 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf396 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Arbetslivstrygghet MP1808 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Inledning 3 3 Problem med dagens system 4 3.1 Andra anställningsformer 4 3.2 Problem med systemet som behöver lösas 4 3.3 Rundgång och regelanpassningens pris 5 3.4 Nya


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf396 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 105 kB)

Motion 2010/11:Sf395 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf395 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Förändrad inriktning för barn och familjepolitiken MP1823 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ny målformulering för utgiftsområde 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Sf395 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. MP Migrationspolitik MP2002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Svensk asyl- och flyktingpolitik 4 Asylprocessen och utlänningslagen 5 Flyktingpolitiken inom EU 7 Anhöriginvandring 8 Arbetskraftsinvandring 9 Papperslösa 9 Förslag


Utskottsberedning: 2010/11:JuU7 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:UU15
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2010/11:Sf394 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 80 kB)

Motion 2010/11:Sf383 av Gunvor G Ericson (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf383 av Gunvor G Ericson MP Tredelad föräldraförsäkring MP1810 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag om en tredelad föräldraförsäkring. Motivering Fyra


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf383 av Gunvor G Ericson (MP) (doc, 246 kB)

Motion 2010/11:Sf382 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf382 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Adoptionskostnadsbidraget MP1807 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över nivån på adoptionskostnadsbidraget. Inledning Barnlöshet är sedan 1997 klassat som en sjukdom.


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf382 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:N438 av Ulf Holm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N438 av Ulf Holm m.fl. MP Reformering av WTO MP2212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör driva att WTO:s organisation ska förändras. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:NU13 2010/11:UU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:N438 av Ulf Holm m.fl. (MP) (doc, 76 kB)

Motion 2010/11:N423 av Kew Nordqvist m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N423 av Kew Nordqvist m.fl. MP Gasledning mellan Gislaved och Jönköping MP3003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det ger bättre planeringsförutsättningar för olika parter om regeringen fattar beslut i tillståndsärenden


Utskottsberedning: 2010/11:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N423 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) (doc, 51 kB)