Dokument & lagar (393 träffar)

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. m, c, fp En könsneutral äktenskapslagstiftning väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt m930 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar, med avslag på regeringens förslag i proposition 2008/09:80 Äktenskapsfrågor i


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2008/09:C9 av Lars Lindblad m.fl. (m, c, fp) (doc, 221 kB)

Motion 2008/09:Ub572 av Monica Green m.fl. (s, v, kd, c, m, fp, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub572 av Monica Green m.fl. s, v, kd, c, m, fp, mp Undervisning om säkerhet på Internet i grundskolan fp1605 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undervisning om säkerhet på Internet bör införas i grundskolan.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub572 av Monica Green m.fl. (s, v, kd, c, m, fp, mp) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ub571 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, mp, v, m, c, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub571 av Rosita Runegrund m.fl. kd, mp, v, m, c, fp Stärkt barnkompetens hos yrkesgrupper som möter barn fp1604 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra barnkompetensen hos yrkesgrupper som möter barn. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub571 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, mp, v, m, c, fp) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub570 av Jan Lindholm m.fl. (mp, c, kd, v, fp, s, m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub570 av Jan Lindholm m.fl. mp, c, kd, v, fp, s, m Trygg barnomsorg för alla barn fp1602 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur barnomsorg för föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid kan underlättas.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub570 av Jan Lindholm m.fl. (mp, c, kd, v, fp, s, m) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ub558 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, fp, c)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub558 av Yvonne Andersson m.fl. kd, m, fp, c Forskning vid Linköpings universitet kd408 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Linköpings universitet. Aktuell probleminventering för Linköpings universitet Det allvarligaste


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub558 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:Ub536 av Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub536 av Cecilia Wigström i Göteborg fp Placering av Yrkeshögskolan i Göteborg fp1232 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlägga Yrkeshögskolan till Göteborg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2008/09:NU2 2008/09:UbU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:Ub536 av Cecilia Wigström i Göteborg (fp) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:So538 av Marianne Berg m.fl. (v, mp, c, m, fp)

Motion till riksdagen 2008/09:So538 av Marianne Berg m.fl. v, mp, c, m, fp Ökade insatser mot hiv och aids v260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade insatser mot hiv och aids. Motivering Sverige har genom en framgångsrik hivprevention under


Utskottsberedning: 2008/09:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So538 av Marianne Berg m.fl. (v, mp, c, m, fp) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:So531 av Agneta Berliner (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:So531 av Agneta Berliner fp Vanvård i den sociala barnavården fp1395 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör ge sin oförbehållsamma ursäkt till de medmänniskor som samhällsvårdades under uppväxten och


Utskottsberedning: 2008/09:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:So531 av Agneta Berliner (fp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Sk506 av Emma Henriksson m.fl. (kd, mp, fp, c)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk506 av Emma Henriksson m.fl. kd, mp, fp, c Palmolja kd407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om import av palmolja. Motivering Oljepalmer odlas i dag framför allt i Malaysia och Indonesien som tillsammans står för


Utskottsberedning: 2008/09:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk506 av Emma Henriksson m.fl. (kd, mp, fp, c) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Sk477 av Camilla Lindberg (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk477 av Camilla Lindberg fp Energiskatter för moderna basnäringar fp1126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning av skattenedsättningar för moderna basnäringar. Motivering Ekonomiska styrmedel är en marknadsekonomisk


Utskottsberedning: 2008/09:SkU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk477 av Camilla Lindberg (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:K374 av Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:K374 av Cecilia Wigström i Göteborg fp Stat och religion fp1235 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statens ansvar för att säkra en fri religionsutövning ska fortsätta och att de juridiska skillnader som i dag


Utskottsberedning: 2008/09:CU19 2008/09:KU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:K374 av Cecilia Wigström i Göteborg (fp) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Ju471 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, c, v, m, kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju471 av Solveig Hellquist m.fl. fp, c, v, m, kd Insatser mot barnsexturism fp1609 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att barnsexturism ska skrivas in som ett prioriterat brott i svenska polisens sambandsmäns uppdragsbeskrivning.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju471 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, c, v, m, kd) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ju470 av Eva Olofsson m.fl. (v, fp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju470 av Eva Olofsson m.fl. v, fp, m, kd, c Insatser för att förhindra sexualbrott mot barn fp1608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmuntra forskning när det gäller sexualbrott mot barn.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:JuU21 2008/09:JuU22 2008/09:SoU14 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:Ju470 av Eva Olofsson m.fl. (v, fp, m, kd, c) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Ju469 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju469 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. c, m, fp, kd Myndighetssamverkan vid misstanke om brott mot barn fp1600 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det i hela landet ska finnas en samverkan mellan myndigheter


Utskottsberedning: 2008/09:JuU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju469 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ju465 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju465 av Johan Pehrson fp Höjt straff för dopningsbrott fp1351 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffvärdet för dopningsbrott bör höjas.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:JuU1 2008/09:SoU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ju465 av Johan Pehrson (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Ju464 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju464 av Johan Pehrson fp Rättvisare rättshjälp fp1345 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en rättvisare rättshjälpslagstiftning. Motivering Det är en grundläggande liberal princip att medborgare har en verklig


Utskottsberedning: 2008/09:JuU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju464 av Johan Pehrson (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Ju463 av Johan Pehrson och Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju463 av Johan Pehrson och Barbro Westerholm fp Fler narkotikatester i trafiken fp1396 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att polisen i större utsträckning än vad som sker i dag ska kunna narkotikatesta bilförare


Utskottsberedning: 2008/09:JuU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju463 av Johan Pehrson och Barbro Westerholm (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C452 av Krister Hammarbergh m.fl. (m, c, fp, kd, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:C452 av Krister Hammarbergh m.fl. m, c, fp, kd, mp, v Gode män för ensamkommande flyktingbarn fp1601 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gode mäns uppdrag för ensamkommande flyktingbarn. Motivering De senaste åren


Utskottsberedning: 2008/09:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C452 av Krister Hammarbergh m.fl. (m, c, fp, kd, mp, v) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Ub553 av Eva Selin Lindgren m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub553 av Eva Selin Lindgren m.fl. c, m, fp, kd Utbildning av sjömän, sjökaptener och sjöingenjörer i Sverige c438 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utbilda fler sjömän och sjöbefäl i Sverige genom att öka kapaciteten


Utskottsberedning: 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub553 av Eva Selin Lindgren m.fl. (c, m, fp, kd) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:Ub542 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub542 av Karin Pilsäter fp Södertörn fp1390 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Södertörns högskolas universitetsansökan ska prövas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2008/09:TU2 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Ub542 av Karin Pilsäter (fp) (doc, 46 kB)