Dokument & lagar (5 835 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1175 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 9 september Svar på fråga 2008/09:1175 Socialministerns uttalanden om jämställdhet och kultur Socialminister Göran Hägglund Louise Malmström har frågat mig om jag fortfarande står fast vid mina uttalanden och på vilket sätt det i så fall kommer att avspegla sig i mitt dagliga arbete och den politik jag tillsammans

Svarsdatum: 2009-09-09 Frågeställare: Louise Malmström (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1174 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 9 september Svar på fråga 2008/09:1174 Jordbruksföretag med mjölkproduktion Jordbruksminister Eskil Erlandsson Helene Petersson i Stockaryd har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att Sverige även efter den globala krisen har jordbruksföretag med mjölkproduktion. Situationen på den

Svarsdatum: 2009-09-09 Frågeställare: Helene Petersson i Stockaryd (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1173 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 8 september Svar på fråga 2008/09:1173 ID-kort för utländska medborgare Finansminister Anders Borg Laila Bjurling har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att underlätta för utländska medborgare, men även för andra, att få eller förnya identitetskort. Det ankommer på Skatteverket att bedöma vem

Svarsdatum: 2009-09-08 Frågeställare: Laila Bjurling (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1172 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 8 september Svar på fråga 2008/09:1172 Situationen för utländska bärplockare Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Karin Åström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säsongsanställd utländsk arbetskraft inte ska kunna utnyttjas i framtiden. Vid utstationering till Sverige, exempelvis

Svarsdatum: 2009-09-08 Frågeställare: Karin Åström (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1171 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 8 september Svar på fråga 2008/09:1171 Kinnevik och statskuppen i Honduras Statsrådet Ewa Björling Ameer Sachet har frågat näringsministern om hon avser att vidta några åtgärder mot bakgrund av att företaget Tigo och dess vd i Honduras enligt frågeställaren uppges ha varit en viktig aktör, vid sidan av militären,

Svarsdatum: 2009-09-08 Frågeställare: Ameer Sachet (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1170 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 8 september Svar på fråga 2008/09:1170 Försörjningsstöd och arbetslöshet Statsrådet Maria Larsson Ameer Sachet har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att motverka fördomar och vanföreställningar om människor som uppbär försörjningsstöd och andra bidrag. Med anledning av den bakgrund till frågan som Ameer

Svarsdatum: 2009-09-08 Frågeställare: Ameer Sachet (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1169 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 8 september Svar på fråga 2008/09:1169 Ökning av försörjningsstödet Statsrådet Maria Larsson Ameer Sachet har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta mot bakgrund av de ökade kostnaderna för försörjningsstödet. Målet för regeringens politik är att få fler i arbete och minska utanförskapet. För att åstadkomma

Svarsdatum: 2009-09-08 Frågeställare: Ameer Sachet (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1168 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 7 september Svar på fråga 2008/09:1168 HBT-frågor och handelsutbyte Statsrådet Ewa Björling Börje Vestlund har frågat mig vilka initiativ jag kommer att ta för att lyfta HBT-frågorna vid det egyptiska statsbesöket. Av bakgrunden till frågan drar jag slutsatsen att Börje Vestlund syftar på handelsministerbesöket

Svarsdatum: 2009-09-07 Frågeställare: Börje Vestlund (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1179 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 4 september Svar på fråga 2008/09:1179 Fängelset i Östersund Justitieminister Beatrice Ask Berit Andnor har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att byggandet av fängelset i Östersund kan påbörjas snarast. Det finns anledning att understryka att det är Kriminalvården som beslutar om antalet anstalter

Svarsdatum: 2009-09-04 Frågeställare: Berit Andnor (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1177 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 4 september Svar på fråga 2008/09:1177 Användningen av bekämpningsmedel Miljöminister Andreas Carlgren Birgitta Eriksson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att mer generellt minska användningen av bekämpningsmedel inom Sverige och EU. Jag vill inleda med att poängtera att det är viktigt att

Svarsdatum: 2009-09-04 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1167 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 4 september Svar på fråga 2008/09:1167 Ambassadörer och uttalanden kring tidningsartiklar Utrikesminister Carl Bildt Thomas Strand har frågat mig vad jag avser att göra med anledning av att Sveriges ambassadör på ambassadens hemsida gjort ett officiellt uttalande angående en artikel som publicerats i Aftonbladet.

Svarsdatum: 2009-09-04 Frågeställare: Thomas Strand (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1166 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 4 september Svar på fråga 2008/09:1166 EU:s stöd till en fredlig lösning av den kurdiska frågan i Turkiet Utrikesminister Carl Bildt Jacob Johnson har frågat mig om jag på det informella utrikesministermötet i Stockholm avser att lyfta fram frågan om vikten av en dialog med alla berörda parter i Turkiet för

Svarsdatum: 2009-09-04 Frågeställare: Jacob Johnson (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1164 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 3 september Svar på fråga 2008/09:1164 Försenade utbetalningar från a-kassorna Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Louise Malmström har frågat mig om och i så fall hur jag avser att agera för att förhindra långa handläggningstider hos Alfakassan och andra arbetslöshetskassor. Först och främst vill jag

Svarsdatum: 2009-09-03 Frågeställare: Louise Malmström (S)

Justitieutskottets protokoll 2008/09:32

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32  DATUM Tisdagen den 1 september 2009 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 20 augusti 2009 justerades. 2  Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta

2009-09-01

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1162 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 1 september Svar på fråga 2008/09:1162 Barnkonventionen och svensk lagstiftning Statsrådet Tobias Billström Eva Olofsson har, med hänvisning till ett enskilt utlänningsärende, frågat socialministern vad han avser att göra för att stärka barnkonventionens ställning när den hamnar i konflikt med svensk lagstiftning.

Svarsdatum: 2009-09-01 Frågeställare: Eva Olofsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1160 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 1 september Svar på fråga 2008/09:1160 Utvisning av kristna irakier Statsrådet Tobias Billström Göte Wahlström har frågat mig vilka initiativ jag mot bakgrund av vad som anförs i frågan avser att ta beträffande rättsläget för asylsökande från Irak. Inledningsvis vill jag hänvisa till vad jag nyligen uttalat

Svarsdatum: 2009-09-01 Frågeställare: Göte Wahlström (S)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:44

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:44 DATUM 2009-08-31 TID 11.00-14.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordningsfrågor m.m. Ordförande hälsade Johan Sehlström välkommen som extra föredragande i MJU under hösten 2009 Utskottet beslutade att Eva Lindau tillåts delta under dagens möte

2009-08-31

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1163 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 31 augusti Svar på fråga 2008/09:1163 Ökning av antalet exekutiva auktioner av bostäder Justitieminister Beatrice Ask Birgitta Eriksson har frågat finansministern vilka åtgärder han avser att vidta för att exekutiv auktion av bostäder ska undvikas vid små skulder. Arbetet inom regeringen är så fördelat att

Svarsdatum: 2009-08-31 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1158 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 31 augusti Svar på fråga 2008/09:1158 Arbetsmarknadsåtgärder för Jönköpings län Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Carina Hägg har frågat mig vilka arbetsmarknadsåtgärder jag planerar mot bakgrund av den svåra arbetsmarknadssituationen i Jönköpings län. Carina Hägg har i slutet av förra året ställt delvis

Svarsdatum: 2009-08-31 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1157 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 31 augusti Svar på fråga 2008/09:1157 Polisens och Säkerhetspolisens tillgång till signalspaning Justitieminister Beatrice Ask Thomas Bodström har frågat mig när jag avser att remittera betänkandet Signalspaning för polisiära behov SOU 2009:66 och när remisstiden går ut. Utredaren Anders Eriksson överlämnade

Svarsdatum: 2009-08-31 Frågeställare: Thomas Bodström (S)