Dokument & lagar (5 835 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1203 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 18 september Svar på fråga 2008/09:1203 EU:s frihandelsförhandlingar med Colombia och mänskliga rättigheter i Colombia Statsrådet Ewa Björling Luciano Astudillo har frågat mig hur jag, i ljuset av den allvarliga MR-situationen i Colombia, avser att agera med anledning av EU:s frihandelsförhandlingar med Colombia

Svarsdatum: 2009-09-18 Frågeställare: Luciano Astudillo (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1198 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 september Svar på fråga 2008/09:1198 Bevarande av Auschwitz som minnesmärke Utrikesminister Carl Bildt Mikael Oscarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige ska bidra ekonomiskt till bevarandet av Auschwitz-Birkenau till kommande generationer. Låt mig börja med att understryka

Svarsdatum: 2009-09-18 Frågeställare: Mikael Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1210 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1210 Fortsatta EU-sanktioner mot militärregimen i Honduras Utrikesminister Carl Bildt Bodil Ceballos har frågat mig om jag avser att verka inom EU för att förhandlingarna med Honduras inte återupptas så länge den demokratiskt valde presidenten inte återinsätts. Låt mig inleda

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Bodil Ceballos (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1202 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1202 Åtgärder mot gränshindren i Öresundsregionen Finansminister Anders Borg Tina Acketoft har frågat arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin hur han avser att agera med avseende på vissa beskrivna problem med de svenska arbetsgivaravgifterna i Öresundsregionen. Arbetet

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Tina Acketoft (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1193 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1193 Prövning av MR-brott i Burma av Internationella brottmålsdomstolen, ICC Utrikesminister Carl Bildt Olle Thorell har frågat mig om Sverige under sin tid som EU:s ordförandeland kommer att arbeta för att ena EU kring ett initiativ i FN:s säkerhetsråd för att den burmesiska

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Olle Thorell (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1191 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1191 Våldtäkter och övergrepp i iranska fängelser Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra för att lyfta fram frågan om våldtäkter och övergrepp i iranska fängelser. Hon har även frågat mig vad jag avser att göra under det svenska ordförandeskapet

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1185 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1185 Ministermöte mellan EU och Afrikanska unionen Utrikesminister Carl Bildt Carina Hägg har frågat mig vilka punkter jag anser att dagordningen på ministertrojkan mellan Europeiska unionen och Afrikanska unionen i Addis Abeba ska omfatta. Det senaste toppmötet mellan EU och

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1184 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september Svar på fråga 2008/09:1184 Cedaw Utrikesminister Carl Bildt Carina Hägg har frågat integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni hur hon avser att verka för att USA ska ratificera FN:s kvinnokonvention CedawArbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Arbetet

Svarsdatum: 2009-09-17 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1216 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1216 Arbetsmiljöarbete inom småföretag Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Göte Wahlström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att förbättra småföretagens kunskaper om hur man skapar en god och säker arbetsmiljö. Jag delar helt Göte Wahlström

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Göte Wahlström (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1215 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1215 Antibiotikaresistens Jordbruksminister Eskil Erlandsson Solveig Hellquist har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av den varning SVA uppfattas ha uttalat. SVA har i allmänna ordalag beskrivit sambandet mellan antibiotikaanvändning och resistenta

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Solveig Hellquist (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1214 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1214 Skattekontroll vid privatimport av alkohol Finansminister Anders Borg Birgitta Eriksson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att förbättra skattekontrollen av Internetbeställda och privatimporterade alkoholprodukter. I lagrådsremissen Det nya punktskattedirektivet

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1213 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1213 Skattekontroll vid gårdsförsäljning av alkohol Finansminister Anders Borg Birgitta Eriksson har frågat mig vilka planer jag har för organiserandet av skatteuppbörden och skattekontrollen om gårdsförsäljning av vin tillåts. Frågan om gårdsförsäljning av alkohol togs upp

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1212 besvarad av Statsrådet Maria Larsson

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1212 Passivitet i alkoholpolitiken Statsrådet Maria Larsson Birgitta Eriksson har frågat mig på vilka fakta och argument jag avstår från att agera för att minska tillgången på och konsumtionen av alkohol. Jag har som äldre- och folkhälsominister arbetat aktivt för att minska

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Birgitta Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1211 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1211 Polisens organisation Justitieminister Beatrice Ask Chatrine Pålsson Ahlgren har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att polisens internutredningsorganisation ska vara i enlighet med rådets rambeslut av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1209 besvarad av Statsrådet Tobias Krantz

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1209 Forskningsmedel till universiteten Statsrådet Tobias Krantz Lage Rahm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att inget universitet kommer att få lägre forskningsanslag från regeringen under 2010 än under 2009. I propositionen Ett lyft för

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Lage Rahm (MP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1208 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1208 Jämställda företagsstyrelser Näringsminister Maud Olofsson Eva-Lena Jansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta när det gäller börsbolagens styrelser i syfte att ta ansvar för att delmålet, om en jämn fördelning av makt och inflytande, i jämställdhetspolitiken

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1206 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1206 Hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra för att Sverige som ordförandeland i EU ska använda sitt mandat för att mobilisera gemensamma krafter och resurser inom

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1200 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1200 Enklare ROT-avdrag för småföretag Finansminister Anders Borg Camilla Lindberg har frågat näringsministern vad hon avser att göra för att underlätta för småföretagare som hamnar i en sådan situation att de tvingas säga nej till uppdrag om kunden säger att de kommer att

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Camilla Lindberg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1199 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 16 september Svar på fråga 2008/09:1199 A-kasseavgift för studerande Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Berit Högman har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en ändring i den lagparagraf som medger reducerad avgift för bland andra arbetslösa, så att även studerande kan få motsvarande reducering.

Svarsdatum: 2009-09-16 Frågeställare: Berit Högman (S)

Trafikutskottets protokoll 2008/09:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM 2009-09-15 TID Kl. 09.45-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2008/09:28 från den 6 juni 2009. 2 Moderniserad IKT-standardisering Vägen framåt Utskottet behandlar utlåtande 2009/10:TU2 Moderniserad IKT-standardisering

2009-09-15