Dokument & lagar (92 träffar)

Motion 2008/09:MJ26 av Jacob Johnson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ26 av Jacob Johnson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Satsningar på biologisk mångfald 3 5 De olika skyddsformerna 3 6 Ökad användning av naturvårdsavtal 4


Utskottsberedning: 2009/10:MJU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:MJ26 av Jacob Johnson m.fl. (v) (doc, 56 kB)

Motion 2008/09:MJ23 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ23 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Delegation till länsstyrelserna 3 5 Licensjakt på varg och lodjur 4 6 Vargstammens utveckling 4


Utskottsberedning: 2009/10:MJU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2008/09:MJ23 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning s10102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:FöU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Regeringens försvar dyrt och osäkert 4 5 Ett modernt och effektivt insatsförsvar 5 6 Säkerhetspolitisk


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 111 kB)

Motion 2008/09:MJ18 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ18 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat v057 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Klimaträttvisa 3 5 Internationella klimatåtgärder 5 5.1 Klimatbistånd 5 5.2 Höj EU:s


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2008/09:MJ18 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 104 kB)

Motion 2008/09:U17 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U17 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2008/09:137 Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet EAPRPartnerskap för fred PFF och krishanteringsinsatser v052 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Militär alliansfrihet 3 5 Freds-


Utskottsberedning: 2008/09:UU11
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:U17 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 63 kB)

Motion 2008/09:MJ11 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ11 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik v056 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Bakgrund 5 4 En ny havsmyndighet 6 5 Jordbrukets påverkan 7 5.1 Ekologisk odling 7 5.2 Riskerna med djurhållning


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28 2008/09:MJU29
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 40 avslag

Motion 2008/09:MJ11 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 158 kB)

Motion 2008/09:MJ7 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ7 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:144 Enklare och bättre täktbestämmelser 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:144 Enklare och bättre täktbestämmelser. 2 Motivering En täkt är en ändlig fyndighet eller en råvara som används


Utskottsberedning: 2008/09:MJU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ7 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. s, mp, v med anledning av framst. 2008/09:RRS22 Riksrevisionens styrelses framställning angående skyddet för farligt gods s64041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen, i


Utskottsberedning: 2009/10:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust 92011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner regeringens förslag under den ytterligare förutsättningen att klargörande av problematiken


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:U12 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 50 kB)

Motion 2008/09:MJ4 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ4 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:98 Kosterhavets nationalpark m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas med syfte att eventuellt


Utskottsberedning: 2008/09:MJU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:MJ4 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:C10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:C10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark. Bakgrund Från Skeppsholmen i


Utskottsberedning: 2008/09:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C10 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:N9 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:N9 av Kent Persson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område genomförande av direktiv 2004/48/EG v033 1 Sammanfattning Vänsterpartiet menar att det nya lagförslaget innehåller en rad problem för rättssäkerheten. Trots detta talar mycket


Utskottsberedning: 2008/09:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:N9 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 82 kB)

Motion 2008/09:Fi11 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi11 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:95 Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m. 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag


Utskottsberedning: 2008/09:FiU19
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 5 avslag, 4 bifall,

Motion 2008/09:Fi11 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 52 kB)

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF v028 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Säkerhetssituationen i Afghanistan 3 4.1 USA bombar och dödar civilbefolkningen 3


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:U9 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 70 kB)

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan KFOR s92009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avsluta det svenska bidraget


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi9 av Lars Ohly m.fl. v Ytterligare åtgärder mot lågkonjunkturen väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt v026 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 4 Turbulensen på de finansiella marknaderna 3 5 Regeringens passivitet 4


Utskottsberedning: 2008/09:FiU12
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2008/09:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 150 kB)

Motion 2008/09:Fi4 av Ulla Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi4 av Ulla Andersson m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi företagspartner AB v024 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:FiU7 2008/09:FiU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2008/09:Fi4 av Ulla Andersson m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:Sk12 av Marie Engström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk12 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:65 Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avvisa regeringens


Utskottsberedning: 2008/09:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Sk12 av Marie Engström m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Fö1 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö1 av Gunilla Wahlén m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:59 Immunitet och privilegier för Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete Occar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ett godkännande av överenskommelsen


Utskottsberedning: 2008/09:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Fö1 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 41 kB)