Dokument & lagar (310 träffar)

Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning Det säkerhetspolitiska läget Arktis EU:s försvarssamarbete och Nato Internationella insatser Kristdemokraternas


Utskottsberedning: UU 2019/20:FöU1 2019/20:FöU8

Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 124 kB) Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 210 kB)

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En funktionell bostadsmarknad Det


Utskottsberedning: KrU MJU NU SkU UbU 2019/20:CU1 2019/20:CU10 2019/20:CU13 2019/20:CU15 2019/20:CU16 2019/20:CU17 2019/20:CU9 2019/20:FiU22 2019/20:FöU8 2019/20:JuU1 2019/20:JuU25 2019/20:SfU3 2019/20:SoU1 2019/20:SoU5
Riksdagsbeslut (69 yrkanden): 1 avslag, 68 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 147 kB) Motion 2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 316 kB)

Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Motivering Omvärldsläget Kristdemokraternas förstärkning av försvaret Totalförsvaret Försvaret Psykologiskt försvar


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:FöU8 2018/19:UU1 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 127 kB)

Motion 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En funktionell bostadsmarknad


Utskottsberedning: 2018/19:CU1 2018/19:CU11 2018/19:CU12 2018/19:CU13 2018/19:CU5 2018/19:CU6 2018/19:CU7 2018/19:CU8 2018/19:FiU22 2018/19:FöU8 2018/19:JuU10 2018/19:KrU7 2018/19:MJU9 2018/19:NU14 2018/19:SfU3 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SkU14 2018/19:SoU1 2018/19:SoU11 2018/19:TU13 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (65 yrkanden): 60 avslag, 5 bifall,

Motion 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) (docx, 137 kB) Motion 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) (pdf, 284 kB)

Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Säkerhetspolitisk inriktning Antagonistiska hot säkerhet byggs genom samarbete En reformerad försvarsmakt inte bara ett militärt försvar


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1 2018/19:FöU10 2018/19:FöU5 2018/19:FöU6 2018/19:FöU7 2018/19:FöU8 2018/19:FöU9 2018/19:UU12 2018/19:UU14
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 91 kB) Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 176 kB)

Motion 2018/19:180 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:180 av Magnus Jacobsson KD Deltidsbrandmännens försäkringsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner/räddningsförbund bör ta ansvar för deltidsbrandmännen vid eventuell skada under tjänsteutövning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:180 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:180 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:416 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:416 av Christian Carlsson KD Stöd våra soldater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över frågan om särskild ekonomisk ersättning till den som genomfört och avslutar sin militärtjänstgöring, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:FöU8 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:416 av Christian Carlsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:416 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:179 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:179 av Magnus Jacobsson KD Upprätta en nationell insatsstyrka för brand Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att upprätta en nationell räddningstjänst som kan användas vid större bränder och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:179 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:179 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Jordbruket är grunden Krisåtgärder behövs på grund av sommarens torka Tillfälligt stöd baserat på dieselåtgång Ägg, fågel och frilandsgrönsaker


Utskottsberedning: 2018/19:CU13 2018/19:FöU7 2018/19:KU35 2018/19:MJU11 2018/19:MJU12 2018/19:MJU13 2018/19:MJU17 2018/19:MJU18 2018/19:MJU2 2018/19:MJU5 2018/19:MJU7 2018/19:MJU8 2018/19:NU13 2018/19:NU8 2018/19:SkU11 2018/19:SkU12 2018/19:UbU10 2018/19:UbU11
Riksdagsbeslut (67 yrkanden): 64 avslag, 3 bifall,

Motion 2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 111 kB) Motion 2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 221 kB)

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. KD Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UU 2018/19:FöU9 2018/19:JuU16 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 118 kB)

Motion 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L)

Motion till riksdagen 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. M, C, KD, L Reformagenda för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa inträdesjobb för att underlätta för nyanlända och unga med kort utbildning att få ett arbete och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:AU2 2018/19:AU7 2018/19:AU9 2018/19:CU9 2018/19:FiU26 2018/19:FöU7 2018/19:JuU1 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12 2018/19:JuU13 2018/19:JuU14 2018/19:JuU25 2018/19:JuU29 2018/19:KrU15 2018/19:KU27 2018/19:MJU1 2018/19:MJU13 2018/19:MJU18 2018/19:MJU4 2018/19:MJU8 2018/19:NU7 2018/19:SfU16 2018/19:SfU18 2018/19:SkU1 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SkU12 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:TU15 2018/19:UbU10 2018/19:UbU11 2018/19:UbU12 2018/19:UbU13 2018/19:UbU15 2018/19:UbU7 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (115 yrkanden): 75 avslag, 40 bifall,

Motion 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) (docx, 98 kB) Motion 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) (pdf, 152 kB)

Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Frihet och säkerhet genom internationell samverkan EU som utrikespolitisk aktör Ett reformerat och handlingskraftigt FN Nato


Utskottsberedning: 2018/19:FöU6 2018/19:UU1 2018/19:UU10 2018/19:UU12 2018/19:UU8 2019/20:UU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 19 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 90 kB) Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 137 kB)

Motion 2017/18:306 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:306 av Mikael Oscarsson m.fl. KD med anledning av skr. 2016/17:213 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en myndighet för cybersäkerhet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:306 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:306 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:53 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:53 av Lars-Axel Nordell KD Sjösäkerheten på Hjälmaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur sjösäkerheten på Hjälmaren kan förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hjälmaren är sex mil lång och nästan två


Utskottsberedning: 2017/18:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:53 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:53 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:40 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:40 av Penilla Gunther KD Nödvattenplaner i kommunerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbetandet av lokala dricksvattenförsörjningsplaner liksom nödvattenplaner och översyn av gällande vattenskyddsområden ska göras obligatoriska


Utskottsberedning: 2017/18:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:40 av Penilla Gunther (KD) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:40 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD Levande hav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av samarbete mellan Östersjöns kuststater och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system


Utskottsberedning: 2017/18:FöU7 2017/18:MJU1 2017/18:MJU10 2017/18:MJU11 2017/18:MJU15 2017/18:NU10 2017/18:TU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (pdf, 89 kB)

Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:FöU3 2017/18:UU1 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU14 2017/18:UU15 2017/18:UU18 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 125 kB)

Motion 2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Försvar och säkerhetspolitisk inriktning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Säkerhetspolitisk inriktning Antagonistiska hot säkerhet byggs genom samarbete En reformerad försvarsmakt inte bara ett militärt försvar


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:FöU5 2017/18:FöU6 2017/18:FöU7 2017/18:FöU8 2017/18:UbU17 2017/18:UU11 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 45 avslag

Motion 2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 91 kB) Motion 2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 175 kB)

Motion 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. KD Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kristdemokraternas bostadspolitik Ett samhälle som håller ihop Egenmakt över boendet En funktionell


Utskottsberedning: 2017/18:CU1 2017/18:CU16 2017/18:CU17 2017/18:CU18 2017/18:CU31 2017/18:CU8 2017/18:CU9 2017/18:FiU1 2017/18:FiU22 2017/18:FöU8 2017/18:JuU13 2017/18:KrU7 2017/18:MJU9 2017/18:NU22 2017/18:SfU3 2017/18:SkU12 2017/18:SoU1 2017/18:SoU15 2017/18:TU6 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (64 yrkanden): 64 avslag

Motion 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (docx, 133 kB) Motion 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) (pdf, 302 kB)

Motion 2017/18:3341 av Caroline Szyber (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3341 av Caroline Szyber KD Brandskydd i särskilda boenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brandskydd och sprinklersystem i särskilda boenden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år dör cirka 110 människor till följd


Utskottsberedning: 2017/18:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3341 av Caroline Szyber (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3341 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 68 kB)