Dokument & lagar (55 träffar)

Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning Det säkerhetspolitiska läget Arktis EU:s försvarssamarbete och Nato Internationella insatser Kristdemokraternas


Utskottsberedning: UU 2019/20:FöU1 2019/20:FöU9

Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 124 kB) Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 210 kB)

Motion 2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. KD Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: KU 2019/20:FöU9 2019/20:JuU13 2019/20:JuU27 2019/20:JuU32

Motion 2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 79 kB) Motion 2019/20:2732 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 117 kB)

Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Motivering Omvärldsläget Kristdemokraternas förstärkning av försvaret Totalförsvaret Försvaret Psykologiskt försvar


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:FöU8 2018/19:UU1 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 127 kB)

Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Säkerhetspolitisk inriktning Antagonistiska hot säkerhet byggs genom samarbete En reformerad försvarsmakt inte bara ett militärt försvar


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1 2018/19:FöU10 2018/19:FöU5 2018/19:FöU6 2018/19:FöU7 2018/19:FöU8 2018/19:FöU9 2018/19:UU12 2018/19:UU14
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 91 kB) Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 176 kB)

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. KD Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UU 2018/19:FöU9 2018/19:JuU16 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 118 kB)

Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Frihet och säkerhet genom internationell samverkan EU som utrikespolitisk aktör Ett reformerat och handlingskraftigt FN Nato


Utskottsberedning: 2018/19:FöU6 2018/19:UU1 2018/19:UU10 2018/19:UU12 2018/19:UU8 2019/20:UU1
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 18 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 90 kB) Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 137 kB)

Motion 2017/18:306 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:306 av Mikael Oscarsson m.fl. KD med anledning av skr. 2016/17:213 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en myndighet för cybersäkerhet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:306 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:306 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:FöU3 2017/18:UU1 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU14 2017/18:UU15 2017/18:UU18 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 125 kB)

Motion 2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Försvar och säkerhetspolitisk inriktning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Säkerhetspolitisk inriktning Antagonistiska hot säkerhet byggs genom samarbete En reformerad försvarsmakt inte bara ett militärt försvar


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU4 2017/18:FöU5 2017/18:FöU6 2017/18:FöU7 2017/18:FöU8 2017/18:UbU17 2017/18:UU11 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 45 avslag

Motion 2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 91 kB) Motion 2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 175 kB)

Motion 2017/18:4139 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4139 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en svensk cybersäkerhetsmyndighet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:FöU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:4139 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:4139 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 83 kB)

Motion 2017/18:3829 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3829 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:FöU1 2017/18:FöU3 2017/18:FöU7 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2017/18:3829 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:3829 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 122 kB)

Motion 2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:UU1 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 620 kB) Motion 2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 104 kB)

Motion 2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Försvar och säkerhetspolitisk inriktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkerhetspolitisk inriktning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2016/17:FöU1 2016/17:FöU3 2016/17:FöU4 2016/17:FöU5 2016/17:FöU6 2016/17:FöU7 2016/17:TU1 2017/18:FöU7 2017/18:UU11 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 40 avslag

Motion 2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 86 kB) Motion 2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 152 kB)

Motion 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Säkerhetspolitisk inriktning Läget i Försvarsmakten Bakgrund Operativ förmåga Ett stärkt svenskt försvar Stärkt förbandsverksamhet Investera i nytt luftvärnssystem Militär


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU3 2015/16:FöU7 2016/17:FöU3 2016/17:FöU6 2016/17:FöU8 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 17 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 67 kB) Motion 2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 128 kB)

Motion 2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Förändrad personalförsörjning inom Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa skyldigheten att tjänstgöra utomlands för kategorin gruppbefäl soldat sjöman, tidvis tjänstgöring GSS/T och


Utskottsberedning: 2015/16:FöU8 2015/16:SkU16
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2823 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2015/16:2250 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2250 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:FöU7 2015/16:FöU8 2016/17:FöU3 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2250 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:2250 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 88 kB)

Motion 2013/14:Fö252 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö252 av Tuve Skånberg KD Förbättrad säkerhet vid badplatser Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ge länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga och ansvara för tillsynen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö252 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Fö230 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö230 av Tuve Skånberg KD Övningssegelfartyg KD582 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bygga ett nytt och större övningssegelfartyg för att komplettera och på sikt ersätta övningsskonerterna Gladan och Falken.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö230 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:MJ421 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ421 av Tuve Skånberg KD Ett världsunikt innanhav kd804 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att övergödningen bör minskas genom att ett system med överlåtbara utsläppsrätter för kväve och fosfor införs. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2 2010/11:MJU15 2010/11:MJU16 2010/11:MJU5 2010/11:TU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:MJ421 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 59 kB)

Motion 2005/06:Ju564 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Vad är terrorism 4 4 Vilka är terroristerna 4 4.1 De militanta islamisterna 4 4.2 Terrorister i Sverige 5 5 Hur bekämpa terrorism 5 5.1 Terrorismens rötter 5 5.2 Alla tillgängliga resurser och bibehållen demokrati 6 6 Krav på Sveriges


Utskottsberedning: 2005/06:FöU1 2005/06:FöU9 2005/06:JuU17 2005/06:JuU22 2005/06:JuU26 2005/06:SfU10 2005/06:SfU6 2005/06:UU8 2005/06:UU9
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2005/06:Ju564 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 109 kB)
Paginering