Dokument & lagar (4 878 träffar)

Proposition 2010/11:147

Regeringens proposition 2010/11:147 Enklare fusion av aktiebolag Prop. 2010/11:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2011 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det ska bli enklare för aktiebolag


Utskottsberedning: 2011/12:CU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:147 (pdf, 1697 kB)

Proposition 2010/11:44

Regeringens proposition 2010/11:44 Vissa ändringar i läkemedelslagen Prop. 2010/11:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 december 2010 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar till att


Utskottsberedning: 2010/11:SoU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:44 (pdf, 1188 kB)

Proposition 2010/11:43

Erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen Regeringens proposition 2010/11:43 Erkännande och verkställighet av beslut om Prop. förverkande inom Europeiska unionen 2010/11:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 2010 Fredrik Reinfeldt


Utskottsberedning: 2010/11:JuU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:43 (pdf, 2341 kB)

Skrivelse 2010/11:54

Regeringens skrivelse 2010/11:54 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets Skr. ministerkommitté m.m. år 2009 samt första halvåret 2010/11:54 2010 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 december 2010 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:UU12 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:54 (pdf, 306 kB)

Skrivelse 2010/11:66

Regeringens skrivelse 2010/11:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och Skr. hemlig kameraövervakning vid förundersökning i 2010/11:66 brottmål under år 2009 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 december 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2010/11:JuU18 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:66 (pdf, 269 kB)

Skrivelse 2010/11:55

Regeringens skrivelse 2010/11:55 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen Skr. för säkerhet och samarbete i Europa OSSE under år 2010/11:55 2009 och första halvåret 2010 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 december 2010 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet


Utskottsberedning: 2010/11:UU14

Skrivelse 2010/11:55 (pdf, 215 kB)

Motion 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. MP Ansvarsfull kemikaliepolitik MP1002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Regeringen nonchalerar problemen 7 En ansvarsfull kemikaliepolitik 7 Begränsa användningen av farliga ämnen 8 Nationell begränsning av bisfenol A 8 Nationell begränsning


Utskottsberedning: 2010/11:FiU29 2010/11:MJU1 2010/11:MJU10 2010/11:MJU15 2010/11:NU20 2010/11:SkU21
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 29 avslag

Motion 2010/11:MJ449 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 126 kB)

Motion 2010/11:Sf262 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf262 av Lars Ohly m.fl. V Utvärdering av pensionssystemet V421 1 Sammanfattning Inkomstpensionen sänks nästa år med 4,3 procent. För en ålderspensionär med 12 000 kronor per månad i inkomstpension betyder det en sänkning med 512 kronor. Vänsterpartiet liksom flera andra har konsekvent


Utskottsberedning: 2010/11:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sf262 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 71 kB)

Proposition 2010/11:53

Regeringens proposition 2010/11:53 Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Prop. Metria 2010/11:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 2010 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:CU10
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2010/11:53 (pdf, 139 kB)

Proposition 2010/11:47

Regeringens proposition 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- Prop. och tobakspolitiken 2010/11:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:SoU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2010/11:47 (pdf, 1077 kB)

Proposition 2010/11:51

Regeringens proposition 2010/11:51 Nya lagar om avgasrening och drivmedel Prop. 2010/11:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att två nya lagar, avgasreningslagen


Utskottsberedning: 2010/11:MJU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:51 (pdf, 1012 kB)

Motion 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. MP Offentliggörande av partiers bidragsgivare MP1005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till lagstiftning om offentlig redovisning av juridiska personers bidrag till partier. Riksdagen begär att regeringen återkommer


Utskottsberedning: 2010/11:JuU1 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2010/11:K291 av Peter Eriksson m.fl. (MP) (doc, 77 kB)

Proposition 2010/11:40

Regeringens proposition 2010/11:40 En reformerad budgetlag Prop. 2010/11:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 2010 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1996:1959 om statsbudgeten ersätts


Utskottsberedning: 2010/11:KU14
Riksdagsbeslut (11 förslag): , 11 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2010/11:40 (pdf, 1238 kB)

Proposition 2010/11:33

Regeringens proposition 2010/11:33 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat Prop. material i radio och tv 2010/11:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att förenkla möjligheterna


Utskottsberedning: 2010/11:NU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2010/11:33 (pdf, 508 kB)

Skrivelse 2010/11:39

Regeringens skrivelse 2010/11:39 2010 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. 1991:572 om särskild utlänningskontroll 2010/11:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 november 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2010/11:JuU13 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:39 (pdf, 139 kB)

Proposition 2010/11:49

Regeringens proposition 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun Prop. och vistelsekommun 2010/11:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 januari 2011 Jan Björklund Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2010/11:SoU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:49 (pdf, 1405 kB)

Motion 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse sd181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 1 Rikets styrelse 642 020 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 10 990 875 000 kr. Motivering Regeringskansliet


Utskottsberedning: 2010/11:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:K403 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2010/11:Sk423 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sk423 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution sd182 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 165 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 10 173 981 000 kr. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Sk423 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Fö246 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö246 av Johnny Skalin och Björn Söder SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap sd184 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 1 000 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således


Utskottsberedning: 2010/11:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö246 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD) (doc, 70 kB)

Skrivelse 2010/11:27

Regeringens skrivelse 2010/11:27 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska Skr. stridsgruppen 2011 2010/11:27 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 november 2010 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Försvarsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU2 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2010/11:27 (pdf, 212 kB)