Dokument & lagar (297 träffar)

Proposition 1895:53

Kong1 Maj ds Nåd Proposition No 53. 7 N:o 53. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning till Upsala stad af kronolägenheten Slottstegelhagen och en del af kronolägenheten Slottshumlegården gifven Stockholms slott den 15 mars 1895. På derom gjord underdånig ansökning medgaf Kongl. Maj:t den 31

1895-03-15

Proposition 1895:53 (pdf, 348 kB)

Proposition 1895:52

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 52. i N:o 52. i Y tf i si- Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse åt enskilde af ett invid Jörns jernväg sstation beläget område af kronoparken Vestra Jörnsmarken i Jörns socken af Vesterbottens län gifven Stockholms slott den 15 mars 1895. I särskilda

1895-03-15

Proposition 1895:52 (pdf, 404 kB)

Proposition 1895:39

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 39. 1 N:o 39. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förbättring i de nuvarande pensionsvilkoren i folkskolelärarnes enke- och pupillkassa gifven Stockholms slott den 8 mars 1895. Med åberopande af bilagda utdrag af protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag

1895-03-08

Proposition 1895:39 (pdf, 728 kB)

Proposition 1895:36

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 36. 1 N:o 36. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående utvidgning af Manna skjutfält gifven Stockholms slott den 4 mars 1895. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1895-03-04

Proposition 1895:36 (pdf, 339 kB)

Proposition 1895:35

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 35. 1 N:o 35. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående uppförande af nytt landsstatshus i Luleå gifven Stockholms slott den 15 mars 1895. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att till bestridande

1895-03-15

Proposition 1895:35 (pdf, 684 kB)

Proposition 1895:34

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34. 1 N:o 34. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om anordnande af ett isolering sstall vid veterinärinstitutet i Stockholm m. m.gifven Stockholms slott den 8 mars 1895. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill

1895-03-08

Proposition 1895:34 (pdf, 352 kB)

Proposition 1895:31

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 31. 1 X:o 31. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godkännande af grunder för blindundervisningens ordnande gifven Stockholms slott den 4 mars 1895. Med hänvisning till bifogade utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1895-03-04

Proposition 1895:31 (pdf, 390 kB)

Proposition 1895:30

Kongl. Maj-ts Nåd. Proposition N:o 30. 1 N:o 30. Kongl. Mcij:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa förändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften gifven Stockholms slott den 29 januari 1895. Under förutsättning, att den af Kongl. Maj:t uti den till innevarande års Riksdag aflåtna nådiga propositionen

1895-01-29

Proposition 1895:30 (pdf, 244 kB)

Proposition 1895:26

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 26. 1 N:o 26. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående tillstånd för apotekaren F. Lillja att tillbyta sig ett område af länsmansbostället Vara Stommen n:o 9 i Vara socken och Skaraborgs län gifven Stockholms slott den 20 december 1894. Uti en till Kongl. Maj:t i februari

1895-01-01

Proposition 1895:26 (pdf, 485 kB)

Proposition 1895:23

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 23. 1 N:o 23. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen om disposition af indragna militieb o stället 1/8 mantal Sjöleden n:o 1 och 1/8 mantal Lökshus n:o 1 i Kristianstads län gifven Stockholms slott den 31 december 1894. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet

1895-01-01

Proposition 1895:23 (pdf, 333 kB)

Proposition 1895:17

Kongl. Maj:ts Nåd, Proposition N:o 17, 1 N:o 17. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående en särskild tilläggsbevillning för är 1896 gifven Stockholms slott den 15 januari 1895. Under åberopande af hvad som finnes anfördt i det vid Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående statsverkets

1895-01-15

Proposition 1895:17 (pdf, 182 kB)

Proposition 1895:16

12 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 16. T:16. Kongl. Maj:ts nådiga proposition Ull Riksdagen, angående upplåtelse åt enskilde af ett invid Långträsks jernvägsstation beläget område af Piteå kronopark i Norrbottens län gifven Stockholms slott den 7 december 1894. I särskilda underdåniga ansökningar hafva dels Jonas

1895-01-01

Proposition 1895:16 (pdf, 429 kB)

Proposition 1895:15

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 15. 5 Wso 15. Kongl Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning till Borgholms stad af ett jordområde om 2 hektar 52 ar från Borgholms kungsladugård gifven Stockholms slott den 23 november 189i. Från Borgholms kungsladugård om 53/4 mantal i Repplinge socken och

1895-01-01

Proposition 1895:15 (pdf, 414 kB)

Proposition 1895:14

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 14. 1 5f:o 14. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter Ulrika Chariotta Thorsberg gifven Stockholms slott den 9 november 189i. Poliskonstapeln i Strengnäs Carl Fredrik Thorsbergs hustru Ulrika Charlotta Thorsberg,

1895-01-01

Proposition 1895:14 (pdf, 260 kB)

Proposition 1895:13

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 13. 1 N:o 13. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring från indragna mönsterskrifvarebostället 3 A mantal Silleberg N:o 3 Börje Olofsgård med 7 mantal Åker N:o 2 i Skaraborgs län gifven Stockholms slott den 20 december 1894. Med åberopande af bilagda

1895-01-01

Proposition 1895:13 (pdf, 439 kB)

Proposition 1895:10

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 10. 1 N:o 10. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanläggningar gifven Stockholms slott den 20 december 1894. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag innehåller, vill

1895-01-01

Proposition 1895:10 (pdf, 265 kB)

Proposition 1895:56

Kovgl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56. 1 r,ii-fma I u itwi i 411. i:v iiiiiri t r IM: r 1 t H1 i ioioff:i tf i n/i n rlb/Nd flit Urin. r 1 f f i: 1.1IU/i flin iIII 1 slit 1.11.1.fl I I Ulf inne liiililji il/i iriit-iiif TfijirH ssTg/ur till i fli tiih:ti T in juli il I ti Hi stJlit VtlfUt it i tf. A 7it J n T Il:rt

1895-04-19

Proposition 1895:56 (pdf, 511 kB)

Proposition 1895:55

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 55. 1 N:o 55. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i stadgadt vilkor för åtnjutandet af de pensioner, som vid 1894 års Riksdag beviljats åtskilliga vid statens jernvägsbyqgnader anstälde tjenstemän gifven Stockholms slott den 10 april 1895. c 0 ft T tf

1895-04-10

Proposition 1895:55 (pdf, 508 kB)

Proposition 1895:54

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 54. 1 N:o 54. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående förändradt sätt för användandet af ett till en mejeriskola inom Jemtlands län anvisadt anslag gifven Stockholms slott den 10 april 1895. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för

1895-04-10

Proposition 1895:54 (pdf, 513 kB)

Proposition 1895:45

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 45. 1 N:o 45. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående rätt för Eslöfs köpings skoldistrikt att öfvertaga ett från förra militiebostället n:r 15 och 17 Eslöf i Vestra Sallerups socken af Malmöhus län afsöndradt område gifven Stockholms slott den 8 mars 1895. Med åberopande

1895-03-08

Proposition 1895:45 (pdf, 330 kB)