Dokument & lagar (824 träffar)

Motion 1992/93:So444 av Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:So444 av Leif Bergdahl nyd En bättre akutsjukvård Olycksfall utgör ett av de största hälsoproblemen idag. I västvärlden är trauma den vanligaste dödsorsaken upp till 40 års ålder. I Sverige omkommer varje år 3 000 personer i olyckor och 140 000 skadas så svårt att de kräver sjukhusvård.


Utskottsberedning: -------1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So443 av Ian Wachtmeister och Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:So443 av Ian Wachtmeister och Leif Bergdahl nyd Prestationsersättning inom sjukvården Fram till januari 1970 arbetade landets provinsialläkare och sjukhusläkare med prestationsersättning. Detta system innebar att läkarens lön, förutom en relativt låg fast grundlön var avhängig av vad


Utskottsberedning: -1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:So442 av Ian Wachtmeister och Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:So442 av Ian Wachtmeister och Leif Bergdahl nyd En förbättrad vårdgaranti för hjärtsjukdomar Sammanfattning I motionen föreslås att vårdgarantin utvidgas till att omfatta alla hjärtsjukdomar som kräver kirurgi samt att det totalt får ta högst 3 månader från det behov uppstått tills det


Utskottsberedning: --1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:N435 av Max Montalvo (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:N435 av Max Montalvo nyd Biobränslebaserade drivmedel Det finns anledning att prova och utvärdera den här typen av drivmedel i större skala. Om all tyngre trafik i tätorter, exempelvis busstrafik och varuleveranser, använde metylester som drivmedel skulle man uppnå betydande miljövinster


Utskottsberedning: -1992/93:NU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:K432 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:K432 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Journalistik och opinionsbildning Vem granskar massmedia Den Första eller Tredje Statsmakten Yttandefriheten är ett av de viktigaste fundamenten i en demokrati. Men varje medborgares rätt att uttala sina åsikter och bilda opinion är inte detsamma som


Utskottsberedning: -1992/93:KU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:T805 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:T805 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Differentierad teletaxa för pensionärer Det svenska systemet med att vi oftast inte själva tar hand om våra gamla utan låter dem vistas ensamma i sina hus och lägenheter, oftast endast med en hemhjälp som besök ett antal gånger per vecka, gör att de


Utskottsberedning: -1992/93:TU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ju820 av Ian Wachtmeister och Leif Bergdahl (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ju820 av Ian Wachtmeister och Leif Bergdahl nyd Åtgärder mot bidragsfusk Varje fungerande marknadsekonomi är uppbyggd av fasta regler och normer. Västvärldens marknadsekonomi vilar på en allmän accepterad etik, detta bevisas inte minst av Max Webers teser. Det svenska samhället har i

1993-01-26

Motion 1992/93:Ju720 av Karl Gustaf Sjödin (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ju720 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Advokatfrågor Advokater anses allmänt kunna klara av alla ärenden av rättslig natur. Advokattiteln fungerar som ett slags kvalifikationsnorm. Vissa slag av uppdrag förbehålls advokater, t ex uppdrag som offentlig försvarare. Advokaten är näringsidkare


Utskottsberedning: -------1992/93:JuU26
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ju719 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s, nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ju719 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Rättshjälpen Inledning I maj 1991 uppdrog den socialdemokratiska regeringen åt Riksrevisionsverket att utvärdera rättshjälpens effektivitet. I uppdraget ingick även att analysera kostnadsutvecklingen och komma med förslag om hur samhällets kostnader


Utskottsberedning: -----1992/93:JuU26
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ju714 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ju714 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Anonymitet för vittnen Många drar sig för att anmäla brott eller att lämna uppgifter till polisen i pågående brottsutredningar eller att vittna inför domstol. Detta är ett stort problem som inte har någon enkel lösning. Dagligen finner man i dagspressen


Utskottsberedning: -1992/93:JuU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo804 av Arne Jansson (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo804 av Arne Jansson nyd Rådjursjakt i teori och praktik Enligt regeringens proposition 1991/92:9, Jakt och viltvård, har man förlängt licensjakten samt den allmänna jakten på bland annat rådjur att omfatta perioden 1 januari till och med 31 januari, dock med en synnerligen luddig förutsättning.


Utskottsberedning: -1992/93:JoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ju713 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ju713 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd TV-sändningar från rättssalen Förhandling vid domstol skall vara offentlig 2 kap 11 regeringsformenDomstolsoffentligheten hänger samman med informationsfriheten, dvs medborgarnas rätt och frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt


Utskottsberedning: -1992/93:JuU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ju712 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ju712 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Reglerna om häktning Genom bättre möjligheter att häkta kan man förhindra nya brott, skapa bättre förutsättningar för utredning av brott samt öka möjligheterna att utdöma realistiska straff. En polisutredning omfattar dels en utredning om själva brottet,


Utskottsberedning: -1992/93:JuU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ju710 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Ju710 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Avskaffande av politisk tillsättning av nämndemän i domstolarna Nämndemännen skall vara folkets representanter i domstolarna men tillsätts märkligt nog på förslag av kommunfullmäktige bland politiskt utsedda personer. Utnämningsproceduren utgör ett avsteg


Utskottsberedning: -1992/93:JuU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi719 av Ian Wachtmeister och Stefan Kihlberg (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi719 av Ian Wachtmeister och Stefan Kihlberg nyd Kvalitet i offentlig förvaltning Markant ökade krav ställs i dag på offentlig förvaltning, administration och myndighetsutövning. Orsaken till detta finns naturligtvis i en ökad fokusering på effektivitet och knappa resurser men också på


Utskottsberedning: --1992/93:FiU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi717 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi717 av Ian Wachtmeister och Bo G Jenevall nyd Återinförande drift- och kapitalbudget i staten Sedan uppdelningen av statsbudgeten i en drift- och kapitalbudget avskaffades har förslag till investeringsutgifter redovisats på samma sätt som andra utgifter i statsbudgeten. Det görs alltså


Utskottsberedning: ---1992/93:FiU10 1992/93:KU36
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi711 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi711 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd En statens avvecklingskommission Ny Demokrati har ambitionen att staten skall minska sitt engagemang och inblandning i medborgarnas liv. Den offentliga verksamheten bör i vart fall kunna minskas till den omfattning den hade år 1960. Staten skall enligt


Utskottsberedning: --1992/93:FiU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:A723 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:A723 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Fallskärmsavtal I stat, kommun, organisationer och i näringslivet förekommer s k fallskärmsavtal för chefer, styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare. Fallskärmsavtalen är ofta mycket förmånliga med olika former av ersättningar, pensioner,


Utskottsberedning: --------1992/93:AU18 1992/93:NU24
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:A722 av Bert Karlsson (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:A722 av Bert Karlsson nyd Det personliga ansvaret För vanligt folk är det uppenbart att man måste ta ett personligt ansvar för sina handlingar och underlåtenheter. Den här självklarheten gäller dock inte för samhällets toppar, t ex inom politik, myndigheter och nu senast inom finans-


Utskottsberedning: ----1992/93:AU18 1992/93:NU24
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:A720 av Peter Kling m.fl. (nyd)

Motion till riksdagen 1992/93:A720 av Peter Kling m.fl. nyd Ändrade permitteringsregler De permitteringsregler om full permitteringslön från arbetsgivare som infördes 1 januari 1985 har i praktiken försämrat anställningstryggheten för många arbetstagare och samtidigt skapat stora problem i många branscher och företag.


Utskottsberedning: -1992/93:AU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation