Dokument & lagar (26 träffar)

Motion 2008/09:MJ230 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ230 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Allemansrätten och fritt handredskapsfiske m1168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring av fiskelagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:MJU12 2008/09:MJU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:MJ230 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Kr216 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Kr216 av Marietta de Pourbaix-Lundin m En frivillig TV-avgift m1166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en frivillig tv-avgift. Motivering I dag måste alla med tv-innehav betala tv-avgift enligt 1 lagen 1989:41Tv-avgiften


Utskottsberedning: 2008/09:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Kr216 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Ju222 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju222 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Bistå nödställd m1169 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett straffrättsligt ansvar för underlåtenhet att bistå nödställd. Motivering Det finns i svensk rätt i dag ingen allmän


Utskottsberedning: 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ju222 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Fö214 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö214 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Ett svenskt yrkesförsvar m1170 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett svenskt yrkesförsvar. Motivering Under det kalla kriget hade Sverige norra Europas största flygvapen


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fö214 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Ub240 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Ub240 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Försäkringsmedicin i läkarutbildningen m1167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undervisning försäkringsmedicin i läkarutbildningen. Motivering Läkare har en viktig roll när


Utskottsberedning: 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Ub240 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:T225 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:T225 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Dubbla böter för hastighetsöverträdelse vid vägarbete m1173 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fördubbling av bötesnivån för hastighetsöverträdelse vid vägarbete. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T225 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:MJ233 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ233 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Bötesstraff vid nedskräpning m1164 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpning av bötesstraffet vid nedskräpning. Motivering Allmän nedskräpning är ett omfattande problem


Utskottsberedning: 2009/10:MJU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ233 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:MJ232 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ232 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag m1174 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslagen för information om våra rovdjur ska fördelas neutralt. Motivering Det är viktigt


Utskottsberedning: 2008/09:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ232 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:MJ231 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ231 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Lag som definierar djur som rättssubjekt m1171 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagar och förordningar som skyddar tama och vilda djur. Motivering Djur är


Utskottsberedning: 2008/09:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ231 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:Sk227 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk227 av Marietta de Pourbaix-Lundin m ROT-avdrag m1172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skattereduktion för reparation, ombyggnad och tillbyggnad ROT-avdragMotivering Från och med den 1 juli 2007 kan privatpersoner


Utskottsberedning: 2008/09:SkU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk227 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Sf313 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Sf313 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin m Språkkunskaper för att beviljas svenskt medborgarskap m1778 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av sådan ändring i lagen 2001:82 om svenskt medborgarskap


Utskottsberedning: 2008/09:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sf313 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:So453 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:So453 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin m Omskärelse av minderåriga m1641 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en åldersgräns på 15 år för manlig omskärelse som inte är medicinskt motiverad.


Utskottsberedning: 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So453 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Sk392 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk392 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin m Skyddad identitet m1694 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skyddad identitet. Motivering Alla är överens om att våld mot kvinnor är ett särskilt allvarligt


Utskottsberedning: 2008/09:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk392 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Sk335 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Rune Wikström (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Sk335 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Rune Wikström m Kommunal fastighetsavgift för alla småhus m1487 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av bestämmelserna för den kommunala fastighetsavgiften.


Utskottsberedning: 2008/09:SkU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Sk335 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Rune Wikström (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:T408 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:T408 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin m Fritidsbåtsleder och kanaler för fritidsbåtar i skärgården m1488 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta lämpliga åtgärder för att garantera framtida


Utskottsberedning: 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:T408 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:MJ398 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ398 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Statlig finansiering av Fiskesekretariatet m1492 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lämpligheten i att avskaffa den statliga finansieringen av Fiskesekretariatet. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ398 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:MJ397 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ397 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Information och samarbete på fiskeområdet m1491 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra konsumentinformationen på fiskeområdet genom ökat samarbete mellan olika intressenter.


Utskottsberedning: 2008/09:MJU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ397 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:MJ399 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ399 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Yrkesfiskarkort m1493 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lämpligheten i att införa ett s.k. yrkesfiskarkort. Motivering Regelverket på yrkesfiskets område är synnerligen komplext


Utskottsberedning: 2008/09:MJU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ399 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C339 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Marianne Watz (m)

Motion till riksdagen 2008/09:C339 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Marianne Watz m Omvandling till ägarlägenheter m1391 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagstiftning för omvandling av befintliga bostadsrätts- och hyreslägenheter till enskilda


Utskottsberedning: 2008/09:CU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:C339 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Marianne Watz (m) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:MJ373 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ373 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Sexuella övergrepp på djur m1386 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbud mot sexuella övergrepp på djur. Motivering Enligt min mening bör djur skyddas mot sexuella övergrepp.


Utskottsberedning: 2008/09:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ373 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 38 kB)
Paginering