Dokument & lagar (1 194 träffar)

Motion 2009/10:MJ351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ351 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Sexuella övergrepp på djur inom EU m1121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom EU bör verka för en gemensam linje för medlemsländernas nationella lagstiftning


Utskottsberedning: 2009/10:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:MJ350 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ350 av Marietta de Pourbaix-Lundin m ID-märkning av katter m1124 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning för att skapa klarhet kring ägaransvar och obligatorisk ID-märkning av katter. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ350 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:MJ348 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ348 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Information och samarbete på fiskeområdet m1139 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra konsumentinformationen på fiskeområdet genom ökat samarbete mellan olika intressenter.


Utskottsberedning: 2009/10:MJU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ348 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:MJ347 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ347 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Animal Welfare Center m1401 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av stöd till driften av Animal Welfare Center i Sverige. Motivering I miljö- och jordbruksutskottets


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ347 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:MJ346 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ346 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Skyldighet att rapportera veterinära felbehandlingar m1406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en anmälningsplikt för veterinärer vid felbehandling. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:MJ346 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 45 kB)

Motion 2009/10:MJ345 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ345 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Anslagen till information om rovdjuren m1407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslagen för information om våra rovdjur ska fördelas neutralt. Motivering Det är viktigt


Utskottsberedning: 2009/10:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ345 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Kr263 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Kr263 av Marietta de Pourbaix-Lundin m En frivillig tv-avgift m1131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en frivillig tv-avgift. Motivering I dag måste alla som innehar tv betala tv-avgift enligt 1 lagen 1989:41Tv-avgiften


Utskottsberedning: 2009/10:KrU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Kr263 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:So429 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:So429 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Fribelopp för försörjningsstödet m1404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att titta på förutsättningarna för att införa ett fribelopp inom försörjningsstödssystemet för att


Utskottsberedning: 2009/10:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So429 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Sf337 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sf337 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René m Språkkunskaper för att beviljas svenskt medborgarskap m1537 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en sådan ändring i lagen 2001:82 om svenskt medborgarskap


Utskottsberedning: 2009/10:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sf337 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (m) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:Ju360 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju360 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin m Skyddad identitet m1535 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skyddad identitet. Motivering Alla är överens om att våld mot kvinnor är ett särskilt allvarligt


Utskottsberedning: 2009/10:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ju360 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Ju327 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju327 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Grovt narkotikabrott kat m1127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka gränsen för vilken mängd innehav av kat som ska betecknas som grovt narkotikabrott. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ju327 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Sk460 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk460 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m Förutsättningarna för att avskaffa fastighetstaxeringen för bostäder m1225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att avskaffa fastighetstaxeringen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2009/10:Sk460 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:So525 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:So525 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin m Gårdsförsäljning av öl, vin och sprit m1285 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Motivering Det svenska


Utskottsberedning: 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So525 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:N373 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:N373 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin m Minskat regelkrångel för småskaliga näringsidkare m1301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påskynda översynen av de regelverk som påverkar småskaliga näringsidkare.


Utskottsberedning: 2009/10:NU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:N373 av Rune Wikström och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:C351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:C351 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Talerätt i faderskapsmål m1308 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att talerätten om hävande av faderskap för såväl efterlevande maka som mannens arvingar bör ses över. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:MJ394 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ394 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Kommersiella intressen i allemansrätten m1283 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över kommersiella intressens rätt i allemansrätten. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:MJU18 2009/10:MJU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:MJ394 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:MJ349 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ349 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Gemensam europeisk definition av djurförsök m1138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom EU ska verka för att en gemensam definition av djurförsök används inom


Utskottsberedning: 2009/10:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ349 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:So485 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:So485 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin m Omskärelse av minderåriga m1536 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en åldersgräns för manlig omskärelse som inte är medicinskt motiverad. Motivering


Utskottsberedning: 2009/10:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So485 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:C350 av Marianne Watz och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2009/10:C350 av Marianne Watz och Marietta de Pourbaix-Lundin m Omvandling till ägarlägenheter m1379 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagstiftning för omvandling av befintliga bostadsrätts- och hyreslägenheter till enskilda


Utskottsberedning: 2009/10:CU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:C350 av Marianne Watz och Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:U268 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2009/10:U268 av Jan-Evert Rådhström m.fl. m Nordiska rådet m1554 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Nordiska rådet ska avskaffas. Motivering När Nordiska rådet bildades 1952 skedde det i en tid av oro och i kölvattnet


Utskottsberedning: 2009/10:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U268 av Jan-Evert Rådhström m.fl. (m) (doc, 55 kB)