Dokument & lagar (5 träffar)

Proposition 2001/02:100

2002 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till


Utskottsberedning: -2001/02:FiU20 2001/02:FiU21 2001/02:KU37
Riksdagsbeslut (27 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 9

Proposition 2001/02:100 (pdf, 1172 kB)

Motion 2001/02:Kr422 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr422 av Matz Hammarström m.fl. mp Kulturpolitik Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Kulturens kraft och motkraft 7 Statens kulturråd 8 Samisk kultur 9 Internationellt kulturutbyte 9 Konstnärernas ekonomiska villkor 9 Omfördelning av medel från


Utskottsberedning: 2001/02:FiU12 2001/02:FiU14 2001/02:KrU1 2001/02:KrU10 2001/02:KrU11 2001/02:KrU12 2001/02:KrU13 2001/02:KrU14 2001/02:KrU15 2001/02:KrU16 2001/02:KrU17 2001/02:KrU18 2001/02:KrU19 2001/02:KrU8 2001/02:LU17 2001/02:SfU1 2001/02:SkU18 2001/02:SkU21
Riksdagsbeslut (69 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:Kr417 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr417 av Inger Davidson m.fl. kd Arkiv, bibliotek och museer Innehållsförteckning Innehållsförteckning 45 Förslag till riksdagsbeslut 46 1 Inledning 47 2 Vårt gemensamma kulturarv 47 2.1 Det synliga kulturarvet 48 2.1.1 Kulturmiljö 48 2.2 Det osynliga kulturarvet 49 3 Arkiv 49 3.1


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:FiU14 2001/02:KrU1 2001/02:KrU14 2001/02:KrU18 2001/02:SkU1
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:A229 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:A229 av Lars Leijonborg m.fl. fp En liberal jämställdhetsoffensiv för 2000-talet Innehållsförteckning Innehållsförteckning 37 Förslag till riksdagsbeslut 38 Liberal offensiv för ökad jämställdhet 41 Liberal feminism 41 Rättvis lön oavsett kön 44 Lönefrågan en knäckfråga för jämställdheten 44


Utskottsberedning: 2001/02:AU10 2001/02:AU3 2001/02:AU4 2001/02:AU6 2001/02:FiU27 2001/02:FöU3 2001/02:JuU10 2001/02:JuU11 2001/02:JuU7 2001/02:LU13 2001/02:LU8 2001/02:NU12 2001/02:SfU1 2001/02:SfU8 2001/02:SkU14 2001/02:SoU13 2001/02:UbU1 2001/02:UbU12 2001/02:UbU6
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:A211 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:A211 av Maria Larsson m.fl. kd Jämställdhet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 27 2 Förslag till riksdagsbeslut 28 3 Inledning 31 4 Delad makt och delat inflytande 32 4.1 Lika möjligheter för fritidsintressen 33 5 Lika möjligheter till försörjning och arbete 34 5.1 Att


Utskottsberedning: 2001/02:AU3 2001/02:AU5 2001/02:AU6 2001/02:FiU27 2001/02:JuU10 2001/02:JuU11 2001/02:JuU7 2001/02:KrU9 2001/02:KU24 2001/02:NU13 2001/02:SfU12 2001/02:SfU8 2001/02:SkU14 2001/02:SoU1 2001/02:SoU23 2001/02:UbU2 2001/02:UbU5 2001/02:UbU6
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation