Dokument & lagar (17 träffar)

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. L Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mänskliga


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:FiU20 2018/19:FiU22 2018/19:FiU5 2018/19:FöU6 2018/19:JuU10 2018/19:KU22 2018/19:KU26 2018/19:KU27 2018/19:KU28 2018/19:KU30 2018/19:KU32 2018/19:MJU17 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU13 2018/19:NU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU18 2018/19:SkU12 2018/19:TU5 2018/19:UbU14 2018/19:UU10 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 123 kB)

Motion 1993/94:Fi7 av John Andersson (-)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi7 av John Andersson med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken Utöver att propositionen redovisar regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken så läggs förslag om indexering av vissa punktskatter. Två av de föreslagna indexeringarna avser bensin-


Utskottsberedning: ---1993/94:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , 2 bifall, 3 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Ub155 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub155 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:194 Särskilt statsbidrag till kommuner för ytterligare platser i gymnasieskolan för ett tredje gymnasieår Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att 402,6 miljoner kronor anvisas för kostnader för 11.000 helårsplatser


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi718 av Lars Andersson (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi718 av Lars Andersson Kommunernas, landstingens och statens pensionsåtaganden Undertecknad önskar genom denna motion göra riksdagens ledamöter uppmärksamma på det pensionsåtagande som samhället har gentemot de offentliganställda. Till skillnad från de icke samhällsägda arbetsgivarna


Utskottsberedning: -1992/93:FiU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi306 av Eva Zetterberg m.fl. (v, -)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi306 av Eva Zetterberg m.fl. v, Det nya kommunala statsbidragssystemets konsekvenser för Stockholms län Från och med årsskiftet 1992/93 har ett nytt statsbidragssystem införts för kommunerna. Det innebär att huvudparten av statens bidrag numera är generella och inte specialdestinerade


Utskottsberedning: -1992/93:FiU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi205 av Lars Andersson (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi205 av Lars Andersson Vitbok och valutakrisen Riksdagens insyn samt vetskap om vad som föregick beslutet att låta kronkursen flytta är starkt begränsad till ett fåtal ledamöter. Undertecknad ser därför behovet av en vitbok i ärendet som mycket behövlig. Allmänhetens tilltro till vårt


Utskottsberedning: -1992/93:FiU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi110 av Johan Brohult (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi110 av Johan Brohult med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Offentlig verksamhet måste konkurrensutsättas om målen om effektivitet och valfrihet skall förverkligas. Sjukvården utgör inget


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi95 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi95 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Propositionens huvudsakliga innehåll Det förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 som lades fram i årets budgetproposition


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi88 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi88 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:133 Avbrytande av det pensionsanknutna premiegrundande allemanssparandet Motionens huvudsakliga innehåll I motionen föreslås att det pensionsanknutna premiegrundande allemanssparandet avbryts med verkan från den 6 november 1992. Detta


Utskottsberedning: -1992/93:FiU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi86 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi86 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:126 Valuta- och kreditreglering I propositionen föreslås att lagen 1974:922 om kreditpolitiska medel LKM och lagen 1990:749 om valutareglering VRL skall ersättas med en ny lag om valuta- och kreditreglering med i huvudsak samma innehåll


Utskottsberedning: -1992/93:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi43 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi43 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1992/93:50 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin Stabilisera energipolitiken Kanske är det den oförlösta kärnkraftsfrågan, som i grunden orsakar det kaos som kallas energipolitik. Ständiga förhandlingar mellan olika partier, ständigt


Utskottsberedning: -1992/93:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi42 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi42 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1992/93: 50 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin Sänk inte biståndet I juni 1992 hölls i Rio de Janeiro FN:s stora konferens om miljö och utveckling. En av de viktigaste diskussionerna vid konferensen och under det långa förberedelsearbetet


Utskottsberedning: -1992/93:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi41 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi41 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1992/93:50 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin Särlösningar för avtalspensionärer Propositionen om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin innehåller förslag om höjd pensionsålder. Innebörden av förslaget är i vissa


Utskottsberedning: -1992/93:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi23 av Lars Andersson (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi23 av Lars Andersson med anledning av prop. 1992/93:50 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin Svensk ekonomi är i den djupaste kris. Krispropositionen till trots finns det många som menar att dess åtgärder ej är tillräckliga utan snarare förvärrar krisen. Propositionens förslag


Utskottsberedning: -1992/93:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi22 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi22 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1992/93:50 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin Det behövs ökad efterfrågan De strukturella underskotten i statens budget är stora. Politisk feghet och oförmåga under flera år från alla partiers sida har skapat problemen. Nu måste


Utskottsberedning: --1992/93:FiU1 1992/93:FiU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi21 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi21 av Annika Åhnberg med anledning av prop. 1992/93:50 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin Ingen minskning av antalet semesterdagar I det krispaket, som regeringen och socialdemokraterna kommit överens om ingår en minskning av den lagstadgade semesterledigheten med två


Utskottsberedning: -1992/93:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Fi16 av Sten Söderberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi16 av Sten Söderberg med anledning av prop. 1992/93:50 Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin Motionens huvudsakliga innehåll Regeringen och Socialdemokratiska arbetarepartiet träffade i september 1992 överenskommelse om ett antal ekonomisk-politiska åtgärder i syfte att


Utskottsberedning: -1992/93:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation