Dokument & lagar (154 träffar)

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. L Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mänskliga


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:FiU20 2018/19:FiU22 2018/19:FiU5 2018/19:FöU6 2018/19:JuU10 2018/19:KU22 2018/19:KU26 2018/19:KU27 2018/19:KU28 2018/19:KU30 2018/19:KU32 2018/19:MJU17 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU13 2018/19:NU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU18 2018/19:SkU12 2018/19:TU5 2018/19:UbU14 2018/19:UU10 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 123 kB)

Motion 2000/01:So504 av Susanne Eberstein m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2000/01:So504 av Eberstein, Susanne s Statligt bidrag för hiv/aidsinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett fortsatt specialdestinerat statligt bidrag för hiv/aids. Motivering Insatserna mot hivinfektion har varit framgångsrika


Utskottsberedning: -2000/01:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So481 av Maud Ekendahl m.fl. (m, v, kd, fp, c, mp, s)

Motion till riksdagen 2000/01:So481 av Ekendahl, Maud Hiv/aids Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett fortsatt specialdestinerat statligt bidrag för vård och behandling av hiv/aidspatienter. Specialdestinerat statligt bidrag för hiv/aids Just


Utskottsberedning: -2000/01:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk1025 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk1025 av Elmsäter-Svärd, Catharina m Leva på landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkt skatt på bensin och diesel.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkning


Utskottsberedning: -------------------2000/01:FiU1 2000/01:MJU3 2000/01:SkU14 2000/01:SkU17 2000/01:SkU19 2000/01:SoU9 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU9 2001/02:TU1
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk322 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk322 av Lantz, Kenneth kd Fastighetsskatten Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avskaffad fastighetsskatt. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ny statlig utredning


Utskottsberedning: ---------2000/01:FiU1 2000/01:SkU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Sk317 av Jeppe Johnsson (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk317 av Johnsson, Jeppe m Åkerinäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkt bränsleskatt, sänkt fordonsskatt och sänkta indirekta lönekostnader. 10-öringen är bara toppen på ett isberg. Droppen som får bägaren


Utskottsberedning: -2000/01:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N381 av Per Westerberg m.fl. (m, kd, fp, c)

Motion till riksdagen 2000/01:N381 av Westerberg, Per m Färre och enklare regler 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett förbättrat svenskt näringsklimat. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: ---------------2000/01:FiU8 2000/01:KU6 2000/01:NU1 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:SkU19
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ837 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ837 av Svensson, Alf kd Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klimatpolitiskt handlingsprogram. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om särskilt


Utskottsberedning: -----------2000/01:FiU2 2000/01:MJU1 2000/01:MJU16 2000/01:MJU3
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ256 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ256 av Eriksson, Ingvar m Jordbruk och livsmedelsproduktion som framtidsnäring 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om CAP och östutvidgningen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: ---------------------2000/01:FiU1 2000/01:MJU12 2000/01:MJU2 2000/01:MJU8 2000/01:SkU17 2000/01:SkU19 2001/02:MJU15
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:MJ244 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ244 av Eriksson, Ingvar m Yrkesmässig trädgårdsodling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensförutsättningarna inom växthusodlingen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: -----------2000/01:FiU1 2000/01:MJU7 2000/01:SfU5 2000/01:SkU17
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Kr345 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Kr345 av Davidson, Inger kd Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samhällets stöd till kultursektorn. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------2000/01:AU1 2000/01:FiU22 2000/01:KrU1 2000/01:KrU3 2000/01:KrU4 2000/01:KrU5 2000/01:KrU6 2000/01:KrU7 2000/01:SkU15 2000/01:SkU16 2000/01:SkU27 2000/01:UbU8 2000/01:UU2 2001/02:KrU1 2001/02:KrU14 2001/02:KrU15 2001/02:KrU16 2001/02:KrU2
Riksdagsbeslut (164 yrkanden): , , 97 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ju724 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, mp, s, c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ju724 av Stafilidis, Tasso fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring av tryckfrihetsförordningens, brottsbalkens och regeringsformens


Utskottsberedning: ----------------------2000/01:FiU3 2000/01:JuU11 2000/01:JuU14 2000/01:KU9 2000/01:LU13 2000/01:LU15 2000/01:NU2 2000/01:SfU9 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU13 2000/01:UbU13 2000/01:UbU6 2000/01:UbU8 2000/01:UU2 2001/02:AU3 2001/02:FöU7 2001/02:KrU15 2001/02:KU23 2001/02:SoU1
Riksdagsbeslut (51 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi903 av Ewa Larsson m.fl. (mp, m, v, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi903 av Larsson, Ewa mp Barnbilaga till statsbudgeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen kompletterar statsbudgeten med en barnbilaga där departementen markerar vilka utgifter som är riktade mot barn och ungdomar. Inledning För att genomföra FN:s konvention om


Utskottsberedning: -2000/01:FiU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi804 av Inga Berggren m.fl. (m, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi804 av Berggren, Inga m Offentlig upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att lägga fram förslag som stärker tillsynen över den offentliga upphandlingen. Motivering Sverige har sedan den 1 juli


Utskottsberedning: -2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi712 av Johan Lönnroth m.fl. (v, c, kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi712 av Lönnroth, Johan v Granskning av bankkrisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en kommission som skall utreda bankkrisens följder och det eventuella behovet av lagändringar med anledning av detta enligt vad som anförs i motionen. Granska bankkrisen


Utskottsberedning: -2001/02:FiU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi704 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi704 av Linderborg, Tanja v Kreditprövning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att utfärda närmare föreskrifter för kreditgivning så att kreditvärdiga konsumenter inte drabbas av kreditinstitutens godtycke. 2 Kreditprövning I


Utskottsberedning: -2000/01:FiU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi703 av Tanja Linderborg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi703 av Linderborg, Tanja v Skuldsanering och kreditupplysning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av kreditupplysningslagen så att den bättre stämmer överens med skuldsaneringslagens intentioner enligt vad i motionen anförs.


Utskottsberedning: -2000/01:FiU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi609 av Per Landgren (kd) och Lennart Hedquist (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi609 av Landgren, Per kd Kommunkontosystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast utreder möjligheterna att inom ramen för nuvarande EG-regler om mervärdesskatteplikt skattebelägga privata näringsdrivande rättssubjekt inom vård, skola och omsorg, vilket


Utskottsberedning: -2000/01:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi607 av Maud Björnemalm och Helena Zakariasén (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi607 av Axelsson, Lennart s Regional obalans i ekonomin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs vad gäller den regionala obalansen i ekonomin. Hela Sverige skall leva 1990-talets saneringsprogram har hårt drabbat kommuner,


Utskottsberedning: -2000/01:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Fi507 av Per Landgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi507 av Landgren, Per kd Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår en effektivisering och samordning inom statsförvaltningen, vilket innebär riktade besparingar på ca 62 miljoner kronor år 2001, 114 miljoner kronor år 2002 och 145 miljoner kronor


Utskottsberedning: ---2000/01:FiU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation