Dokument & lagar (284 000 träffar)

Motion 2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:66 av Magnus Oscarsson KD Ökat statligt ansvar för Vadstena klostermuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett ökat statligt ansvar för Vadstena klostermuseum och tillkännager detta för regeringen. Motivering Historien om Heliga

2019-09-18

Motion 2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:65 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:65 av Magnus Oscarsson KD Kostnader för arkeologi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kostnaderna för arkeologin ska minska för kommuner och markägare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det byggs väldigt mycket

2019-09-18

Motion 2019/20:65 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:65 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:64 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:64 av Magnus Oscarsson KD Gör det lättare att producera el Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kravet på att inte producera mer el än vad man förbrukar tas bort och att gränsen för säkringen i anslutningspunkten för företag och privatpersoner

2019-09-18

Motion 2019/20:64 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:64 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:63 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:63 av Magnus Oscarsson KD Erkänn Somaliland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Somaliland som en suverän stat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan lång tid tillbaka har Sverige haft tre uttalade kriterier

2019-09-18

Motion 2019/20:63 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:63 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:62 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:62 av Gudrun Brunegård m.fl. KD med anledning av skrivelse 2018/19:144 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljningar av brister i skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att utveckla myndighetens arbete för att

2019-09-18

Motion 2019/20:62 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:62 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:61 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:61 av Roland Utbult m.fl. KD med anledning av Regeringens proposition 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken Villkor 2020-2025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i kommande sändningstillstånd se över möjligheterna för sponsring

2019-09-18

Motion 2019/20:61 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:61 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 88 kB)

Motion 2019/20:60 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:60 av Lotta Finstorp m.fl. M med anledning av prop. 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inför nästa period av sändningstillstånd med start år 2026 tillsätts en ny statlig public

2019-09-18

Motion 2019/20:60 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 94 kB) Motion 2019/20:60 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 119 kB)

Motion 2019/20:59 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:59 av Patrick Reslow m.fl. SD med anledning av regeringens skrivelse 2018/19:144, Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skolinspektionen måste skärpa sin uppföljning

2019-09-18

Motion 2019/20:59 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:59 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:58 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:58 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av regeringens proposition 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken Villkor 2020-2025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i sin helhet. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en

2019-09-18

Motion 2019/20:58 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:58 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2019/20:57 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:57 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av regeringens skrivelse 2018/19:129 Riksrevisionens rapport om säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast bringa klarhet

2019-09-18

Motion 2019/20:57 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:57 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:56 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:56 av Lars Hjälmered m.fl. M Med anledning av skrivelse 2018/19:123 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör säkerställa en mer detaljerad redovisning från Almi

2019-09-18

Motion 2019/20:56 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:56 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:55 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:55 av Lars Hjälmered m.fl. M Med anledning av skrivelse 2018/19:140 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheterna att sälja statliga bolag som inte har ett

2019-09-18

Motion 2019/20:55 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:55 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:54 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:54 av Camilla Brodin m.fl. KD Med anledning av Skrivelse 2018/19:140 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om regeringen bör se över möjligheterna att sälja statliga bolag som inte har ett särskilt

2019-09-18

Motion 2019/20:54 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:54 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:53 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:53 av Camilla Brodin m.fl. KD Med anledning av skrivelse 2018/19:123 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer detaljerad redovisning från Almi avseende hur verksamheten når

2019-09-18

Motion 2019/20:53 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:53 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:52 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:52 av Kristina Axén Olin m.fl. M med anledning av Regeringens skrivelse 2018/19:144 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionensuppföljning av brister i skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör säkerställa att ytterligare

2019-09-18

Motion 2019/20:52 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:52 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:51 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:51 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av Proposition 2018/19:138 Straffet för mord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa preskriptionstiden för mord där gärningsmannen är under 21 år och tillkännager detta för regeringen.

2019-09-18

Motion 2019/20:51 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 83 kB) Motion 2019/20:51 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2018/19:138 Straffet för mord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändring av brottsbalken med den justering som framgår av denna motion. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

2019-09-18

Motion 2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2019/20:49 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:49 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av Proposition 2018/19:138 Straffet för mord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning och åtgärd gällande utfallet av straffskärpningen för mord och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2019-09-18

Motion 2019/20:49 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:49 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:48 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:48 av Magnus Jacobsson KD Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges ambassad på sikt bör flyttas till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har i praktiken två

2019-09-18

Motion 2019/20:48 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:48 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:47 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:47 av Magnus Jacobsson KD Förstärk arbetet mot psykisk ohälsa hos HBTQ-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning tillsätts för att se vilka åtgärder som kan vidtas för att minska HBTQ-personers psykiska ohälsa och tillkännager

2019-09-18

Motion 2019/20:47 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:47 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 68 kB)