Dokument & lagar (348 träffar)

Motion 2005/06:Bo17 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i propositionen föreslagna målet för energieffektivisering i bebyggelsen skall konkretiseras. Riksdagen avslår förslaget till lag om energideklaration för byggnader och begär att regeringen återkommer till


Utskottsberedning: 2005/06:BoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo17 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:Bo14 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hyressättningen i det befintliga lägenhetsbeståndet i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om tillval och frånval i enlighet med vad som anförs i


Utskottsberedning: 2005/06:BoU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Bo14 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall ta initiativ till att förtydliga länsstyrelsernas och Boverkets tillsyns- respektive uppsiktsansvar över planväsendet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Bo3 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rationalisering och effektivisering av verksamhetsgrenen fastighetsindelning och informationsförsörjning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör fastställa


Utskottsberedning: 2005/06:BoU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:Bo3 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraterna vill att varje svensk skola ska utvecklas till en skola som lärare och elever kan känna sig stolta över, där alla känner sig trygga och respekterade och där varje elev får möjlighet att utvecklas till toppen av sin förmåga. Det ska vara en skola som präglas av mångfald och nytänkande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:UbU1 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (47 yrkanden): 46 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 175 kB)

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning familjepolitik för valfrihet och rättvisa Kristdemokraterna vill ha en familjepolitik som skapar valfrihet och rättvisa, som ger föräldrar makt att bestämma över sin egen tid med barnen. En politik som möjliggör ett fungerande familjeliv där barnen får den centrala plats de rättmätigt ska ha. En politik


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU13 2005/06:SkU16 2005/06:SoU5 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 218 kB)

Motion 2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Sverige vårt land i mångfald 7 4.1 Från en havererad integrationspolitik till en politik för mångfald 8 5 Språk och utbildning en stabil grund för livet 9 5.1 Flexibel och individanpassad svenskundervisning 9 5.2 Satsa


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:BoU7 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU1 2005/06:KU15 2005/06:NU13 2005/06:SfU10 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:SoU21 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 37 avslag

Motion 2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 233 kB)

Motion 2005/06:MJ596 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Denna motion beskriver Kristdemokraternas budgetförslag inom utgiftsområde 20, som omfattar politikområdet Miljöpolitik och delar av politikområdet Forskningspolitik. Kristdemokraterna anser att miljöpolitiken måste präglas av en helhetssyn, där människan ingår i ett nära samspel med naturen utan att förbruka


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:MJU1 2005/06:MJU10 2005/06:MJU12 2005/06:MJU13 2005/06:MJU14 2005/06:MJU15 2005/06:MJU25 2005/06:MJU3 2005/06:MJU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2005/06:MJ596 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 521 kB)

Motion 2005/06:MJ594 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraternas jordbrukspolitik syftar till uthållig användning av åkermarken för livsmedelsproduktion med hög kvalitet eller annan användning som enkelt kan ställas om till livsmedelsproduktion, exempelvis energigrödor. En förutsättning för att jordbruket skall finnas kvar som basnäring i hela landet


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:MJU11 2005/06:MJU13 2005/06:MJU2 2005/06:MJU20 2005/06:MJU3 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2005/06:MJ594 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 317 kB)

Motion 2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Kristdemokraternas utgångspunkter 5 4.1 Bakgrund 5 4.2 Helhet, värdegrund och närhet 5 4.3 Självständighet och gemenskap 6 4.4 Ideella sektorn 6 5 Målstyrning av ungdomspolitiken 7 6 Viktiga områden för ungdomspolitiken 8


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU1 2005/06:JuSoU1 2005/06:KrU22 2005/06:KrU23 2005/06:KrU8 2005/06:KU9 2005/06:SoU12 2005/06:SoU16 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 131 kB)

Motion 2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

Sammanfattning Kristdemokraterna sätter precis som de flesta svenskar stort värde på välfärden i det svenska samhället. Den prioriteringen delas av den socialdemokratiska regeringen i retoriken, men inte i praktisk handling. De senaste tio åren av socialdemokratiskt styre har inneburit ökande skillnader mellan människor,


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:FiU3 2005/06:KU26 2005/06:SoU17 2005/06:SoU21 2005/06:UbU1 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) (doc, 173 kB)

Motion 2005/06:Bo338 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Den socialdemokratiska regeringens bostadspolitik har misslyckats. I Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2005 fortsätter antalet kommuner som rapporterar bostadsbrist i kommunen som helhet att öka, för att i år uppgå till 111. Därutöver uppvisar 56 kommuner bostadsbrist i centralorten. Sammantaget blir


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU10 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:FiU1 2005/06:NU16 2005/06:SkU16 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2005/06:Bo338 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 184 kB)

Motion 2005/06:Bo337 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att boendeintegration skall underlättas genom att bostadspolitiken inriktas mot att skapa likvärdiga förutsättningar för byggande och ägande av bostäder i alla olika upplåtelseformer och storlekar. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:SoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo337 av Dan Kihlström m.fl. (kd) (doc, 76 kB)

Motion 2005/06:Bo336 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 En bostadspolitik för eget ägande 3 3 Bostadspolitik, familjebildning och barnafödande 4 4 Större valfrihet i boendet 5 5 Rätten till enskilt ägande måste återupprättas 5 6 Fler bör ges praktiska möjligheter att äga sin bostad 6 7 Goda internationella exempel 7


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:SkU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Bo336 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 144 kB)

Motion 2005/06:Bo322 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättande av ett nytt investeringsbidrag för byggande av studentbostäder. 2 Inledning Bostadssituationen för studenter är mycket bekymmersam på många universitets- och högskoleorter. Sveriges Förenade Studentkårer


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo322 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:Bo321 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall ta initiativ för att polisen skall ges en tydligare roll i den fysiska planeringen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av brottsförebyggande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Bo321 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:Bo320 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att implementeringen av Inspiredirektivet kräver att regeringen ökar styrningen av och resurstilldelningen till berörda myndigheter. 2 Vad är Inspire EG-kommissionen har tagit initiativet till att skapa en gemensam


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo320 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 64 kB)

Motion 2005/06:Bo319 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 14 lagen om bostadsbidrag som innebär att bostadsbidrag månadsvis lämnas som ett särskilt bidrag med 950 kr för ett barn, 1 425 kr för två och 1 900 kr för tre eller flera barn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Bo319 av Dan Kihlström m.fl. (kd) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:Bo318 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med förslag om inrättande av ett bostadsrättsregister. 2 Inledning Sedan år 1990 har antalet bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt ökat från knappt 700 000 lägenheter till cirka 900 000 lägenheter. Det innebär att cirka


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo318 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Bo317 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning för att se över möjligheterna för kommuner att medverka till byggandet av bostadsområden med begränsad utsatthet för elektromagnetisk strålning. 2 Strålning och elöverkänslighet Elöverkänslighet definieras som besvär som drabbar vissa


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo317 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 63 kB)