Dokument & lagar (901 träffar)

Motion 2013/14:U273 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:U273 av Annelie Enochson KD Kristna i Mellanöstern KD682 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Mellanösterns minoriteter betraktas som andra klassens medborgare genom begreppet skyddsfolkRiksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:U273 av Annelie Enochson (KD) (doc, 67 kB)

Motion 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Namngemenskap har betydelse KD646 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att namngemenskap har ett stort värde när det gäller att markera samhörighet i en familj. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:C382 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C382 av Annelie Enochson KD Skuldsanering för företagare KD647 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i skuldsaneringslagen och i preskriptionslagen. Motivering Sveriges företagare är oljan i navet och håller


Utskottsberedning: 2013/14:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C382 av Annelie Enochson (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Ub476 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub476 av Annelie Enochson KD Våra barns bästa KD768 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att föräldrar ska kunna tillförsäkras en allsidig och saklig undervisning om sex och samlevnad i skolan. Motivering De flesta


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub476 av Annelie Enochson (KD) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:Ub323 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub323 av Annelie Enochson KD Hemundervisning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort kravet på synnerliga skäl och återställa lagformuleringen till motsvarande lagen från 1985.


Utskottsberedning: 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ub323 av Annelie Enochson (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Kr222 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr222 av Annelie Enochson KD Antisemitism i Sverige KD660 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med redogörelse för vidtagna åtgärder mot nazism och antisemitism. Motivering Första hälften av 1900-talet lär gå till historien som mörkt i utslaget för synen


Utskottsberedning: 2013/14:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr222 av Annelie Enochson (KD) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Ju282 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju282 av Annelie Enochson KD Vapeninnehav Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja minimistraffet för olaga vapeninnehav till lägst 2 års fängelse. Motivering Vårt samhälle består


Utskottsberedning: 2013/14:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Ju282 av Annelie Enochson (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:C301 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C301 av Annelie Enochson KD Bortrövade barn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betrakta olovligt bortrövande av barn som kidnappning och rubricera förövandet som grovt brott.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:CU19 2013/14:JuU1 2013/14:JuU24
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:C301 av Annelie Enochson (KD) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:So518 av Mikael Oscarsson och Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:So518 av Mikael Oscarsson och Annelie Enochson KD Abortprevention genom ideella insatser KD713 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda stöd till ideella organisationer som arbetar förebyggande i fråga om oönskade


Utskottsberedning: 2013/14:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So518 av Mikael Oscarsson och Annelie Enochson (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:U231 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:U231 av Annelie Enochson KD Israel och EU KD665 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inom EU ska underlätta för Israel att bli ett kandidatland för EU-medlemskap. Motivering Israel har sedan dess tillblivelse


Utskottsberedning: 2013/14:UU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:U231 av Annelie Enochson (KD) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:U232 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:U232 av Annelie Enochson KD Förföljelsen av kristna i Iran Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen i sina bilaterala relationer med Iran efterlyser efterlevnad av mänskliga rättigheter och religionsfriheten i synnerhet. Riksdagen begär att


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:U232 av Annelie Enochson (KD) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:T281 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:T281 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson KD Raoul Wallenberg Airport Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra namnet på Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:TU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T281 av Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (KD) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson KD med anledning av prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet KD769 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet


Utskottsberedning: 2012/13:SoU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (KD) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde (KD, C)

Motion till riksdagen 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde KD, C Uigurernas situation KD402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige fortsättningsvis i dialogen med Kina bör verka för att de mänskliga fri- och


Utskottsberedning: 2012/13:UU15 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde (KD, C) (doc, 68 kB)

Motion 2012/13:K377 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:K377 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem KD768 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen omlokaliserar Sveriges ambassad från Tel Aviv till västra Jerusalem. Motivering Jerusalem har varit Israels huvudstad sedan 1950, och


Utskottsberedning: 2012/13:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K377 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:C430 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:C430 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson KD Bortrövade barn KD767 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betrakta olovligt bortrövande av barn som kidnappning och rubricera förövandet som grovt brott.1 Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:JuU1 2013/14:JuU24
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:C430 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson (KD) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:U280 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U280 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella sammanhang aktivt ska verka


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U280 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:U279 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U279 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD FN:s antiisraeliska agenda Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i FN bör verka för att kriteriet för uttalanderätt och rösträtt


Utskottsberedning: 2012/13:UU15 2012/13:UU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U279 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:U277 av Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U277 av Annelie Enochson KD Religionsfrihet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att religionsfrihetsfrågorna även i fortsättningen ska vara en aktiv del i utrikespolitiken och i utvecklingssamarbetet.


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:U277 av Annelie Enochson (KD) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:U268 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U268 av Robert Halef m.fl. KD Kristna minoriteter i Mellanöstern KD639 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige även framöver bör lyfta fram de kristna minoriteternas utsatta situation i Mellanöstern så att


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U268 av Robert Halef m.fl. (KD) (doc, 59 kB)