Dokument & lagar (1 414 träffar)

Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det sammanlagda årliga allmänna driftsstöd en storstadstidning högst kan berättigas till sänks med 4,5 miljoner kronor och att sänkningen skall ske stegvis med 1,5 miljoner kronor per år. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att förordna ett särskilt ombud för barn i mål om vårdnad, boende och umgänge. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att växelvis boende inte skall kunna utdömas mot


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:L26 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Ju56 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning och begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt förslag i enlighet med vad i motionen anförs. Inledning Skyddet av den enskildes integritet är ett centralt värde i en demokrati. Behovet av att bekämpa brottsligheten


Utskottsberedning: 2005/06:JuU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju56 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Ju51 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt förslag i enlighet med vad i motionen anförs. Inledning Regeringen föreslår i proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra


Utskottsberedning: 2005/06:JuU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju51 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:Ju45 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av reglering i lag av användandet av kvalificerad skyddsidentitet. Motivering Centerpartiet välkomnar förslaget till lag om kvalificerade skyddsidentiteter. Polismän som arbetar med spanings- och utredningsverksamhet


Utskottsberedning: 2005/06:JuU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju45 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L21 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Miljö och hälsa går hand i hand 3 4.1 Hälsa 3 4.2 Solidaritet 3 5 Gör det lättare för konsumenten att välja eller välja bort 4 5.1 Ursprung 4 5.2 Tydlighet och kvalitet 5 5.3 Bättre märkning i restaurangbranschen 6


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:L21 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (doc, 81 kB)

Motion 2005/06:K25 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:162. Bakgrund Regeringen föreslår i proposition 2005/06:162 Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m. att meddelarskyddet för anställda och uppdragstagare i kommunala företag stärks och förtydligas. Förslaget innebär att anställda och


Utskottsberedning: 2005/06:KU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K25 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Ju42 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett gemensamt ansvar i samhället för att förhindra att unga människor glider in på en brottslig bana. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föräldrar till barn


Utskottsberedning: 2005/06:JuU34
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Ju42 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 60 kB)

Motion 2005/06:K27 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med åtgärder som säkrar en rättssäker tillämpning av lagen. Bakgrund I propositionen föreslår regeringen reformer som syftar till att underlätta behandlingen av


Utskottsberedning: 2005/06:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K27 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Ju37 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barn som tvingas leva med våld inom familjen även i lagens mening skall anses utsättas för psykisk misshandel. Riksdagen beslutar att 5 kap. 11 socialtjänstlagen skall ges följande lydelse: Socialnämnden bör verka


Utskottsberedning: 2005/06:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ju37 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:Ju34 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det särskilda personsäkerhetsarbetet skall gälla även för personer som redan lever med skyddad identitet i kombination med kvarskrivning. Motivering Regeringen föreslår i proposition 2005/06:138 Personsäkerhet


Utskottsberedning: 2005/06:JuU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ju34 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:Ju32 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att systemet med rabatterade böter för yrkeschaufförer måste upphöra omgående. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av ett system med dagsböter i stället för fasta


Utskottsberedning: 2005/06:JuU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ju32 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:K20 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kvinnors deltagande i kliniska läkemedelsprövningar måste fastställas i svensk lagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att läkemedelsförpackningarna borde märkas


Utskottsberedning: 2005/06:KU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:K20 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Ju29 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att IÖV-utslussning skall vara kvar på samma sätt som det fungerar i dag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avslå förslaget om utökad frigång 58 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:JuU33
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Ju29 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Ju26 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen efter varje bemyndigande avseende Försvarsmaktens stöd till polisen snarast skall informera riksdagen. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med förslag som i enlighet med motionen täcker


Utskottsberedning: 2005/06:JuU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ju26 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:K14 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta större hänsyn till de icke renägande samernas villkor. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer med ett förslag på hur man i framtiden kan föreslå ett enda ramanslag till Sametinget. Bakgrund Samerna


Utskottsberedning: 2005/06:KU32
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:K14 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:Ju13 av Johan Linander m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förbättrad parlamentarisk insyn vid myndigheternas användande av hemliga tvångsmedel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förbättrad redovisning till riksdagen av användandet


Utskottsberedning: 2005/06:JuU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2005/06:Ju13 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Ju7 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:29 Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen m.m. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med ett förslag på utökad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen där det finns en tydlig beskrivning av vad


Utskottsberedning: 2005/06:JuU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ju7 av Viviann Gerdin m.fl. (c) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:Ju4 av Stina Larsson m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:11 Maskeringsförbud. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att värna den grundlagsfästa mötes- och demonstrationsfriheten i ett demokratiskt samhälle. Motivering I samband med Europeiska rådets möte i Göteborg


Utskottsberedning: 2005/06:JuU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Ju4 av Stina Larsson m.fl. (c) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:N422 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av utbyggnad av elkraftsöverföringen till och från Gotland. Motivering På Gotland finns idag över 160 vindkraftverk i drift, i olika storlekar och lokaliserade såväl i inlandet som längs kusterna och till


Utskottsberedning: 2005/06:NU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:N422 av Roger Tiefensee och Agne Hansson (c) (doc, 39 kB)