Dokument & lagar (11 222 träffar)

Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. KD Utgiftsområdesmotion 16 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning och idépolitisk utgångspunkt 2 Kvalitetssäkra skolans metoder 2.1 Inför evidensbaserade antimobbningsprogram 2.2 Vidga


Utskottsberedning: FiU SfU SoU 2019/20:AU10 2019/20:KrU7 2019/20:KU1 2019/20:UbU1 2019/20:UbU8

Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (docx, 277 kB) Motion 2019/20:3188 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (pdf, 407 kB)

Motion 2019/20:2814 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2814 av Mikael Oscarsson KD Barnomsorgspeng för vård av egna barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barnomsorgspengen också ska gälla för vård av egna barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den första januari 2016 blev


Utskottsberedning: 2019/20:UbU8

Motion 2019/20:2814 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2814 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:2788 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2788 av Gudrun Brunegård m.fl. KD Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa fribeloppet och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:UbU2

Motion 2019/20:2788 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:2788 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (pdf, 122 kB)

Motion 2019/20:2783 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2783 av Roland Utbult KD Åtgärder för att minska pornografins skadeverkningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, oavsett huvudman, ska ha ett skyddsverktyg på datorer och wifi-nätverk i skolorna


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:2783 av Roland Utbult (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2783 av Roland Utbult (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1447 av Pia Steensland (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:1447 av Pia Steensland KD Kombinationsanställning för forskare vid universitet eller högskolor och lärare på gymnasieskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att en anställning som lärare eller forskare


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:1447 av Pia Steensland (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1447 av Pia Steensland (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:573 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:573 av Robert Halef KD Folkmordet 1915 bör belysas i skolmaterial och skrivas in i läroplanen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att folkmordet 1915 ska belysas i skolmaterial och skrivas in i läroplanen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:573 av Robert Halef (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:573 av Robert Halef (KD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:295 av Ingemar Kihlström (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:295 av Ingemar Kihlström KD Skolavslutning med konfessionella inslag i kyrkolokaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram klargörande direktiv under riksdagsåret 2019/20 för att möjliggöra skolavslutningar med konfessionella inslag


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:295 av Ingemar Kihlström (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:295 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:213 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:213 av Hampus Hagman KD Entreprenörskap som gymnasiekurs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra ett tillägg i gymnasielagen som innebär att entreprenörskap måste finnas som valbar kurs och tillkännager detta för


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:213 av Hampus Hagman (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:213 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:204 av Hans Eklind (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:204 av Hans Eklind KD Likvärdiga villkor för läkarutbildningen i Örebro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska se över sitt ansvar för finansieringen av läkarutbildningen i Örebro så att det blir likvärdigt det ansvar som tas


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:204 av Hans Eklind (KD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:204 av Hans Eklind (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:62 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:62 av Gudrun Brunegård m.fl. KD med anledning av skr. 2018/19:144 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att utveckla myndighetens arbete för att säkra


Utskottsberedning: 2019/20:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2019/20:62 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:62 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:3400 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3400 av Lars Adaktusson m.fl. KD med anledning av skr. 2019/20:17 Sveriges feministiska utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utrikespolitisk inriktning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2019/20:UU6

Motion 2019/20:3400 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3400 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 101 kB)

Motion 2019/20:3399 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3399 av Lars Adaktusson m.fl. KD med anledning av skr. 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt kunskapscentrum om Kina och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2019/20:UU4

Motion 2019/20:3399 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:3399 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 104 kB)

Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2019/20:KU1 2019/20:UU1 2019/20:UU2

Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 148 kB)

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Frihet och säkerhet Europeiska Unionen EU EU som utrikespolitisk aktör EU:s säkerhets- och försvarspolitik EU:s grannskapspolitik och utvidgning EU och utvecklingen i Ryssland


Utskottsberedning: FöU KU NU SfU 2019/20:FiU22 2019/20:KU1 2019/20:SoU4 2019/20:UU1 2019/20:UU4 2019/20:UU6

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 107 kB) Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 170 kB)

Motion 2019/20:2815 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2815 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson båda KD Ställ motkrav på palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige omgående bör verka för att villkora biståndet till den palestinska myndigheten och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:UU2

Motion 2019/20:2815 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2815 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD) (pdf, 91 kB)

Motion 2019/20:2813 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2813 av Mikael Oscarsson KD Offentliggör all information om Raoul Wallenberg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentliggöra allmänna handlingar från 1971 om fallet Raoul Wallenberg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KU UU

Motion 2019/20:2813 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2813 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 93 kB)

Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. M, C, L, KD, MP Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en undersökningskommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ledamöter från de olika partierna har årligen skrivit


Utskottsberedning: 2019/20:UU1

Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:1281 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:1281 av Désirée Pethrus KD Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inom biståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över stödet till SRHR i biståndsbudgeten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2019/20:UU2

Motion 2019/20:1281 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:1281 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:1280 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:1280 av Robert Halef KD Förföljelse av kristna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för tillsättande av en FN-observatör med uppdrag att kartlägga hot och förföljelse mot kristna invånare samt med uppdrag att ta fram


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:1280 av Robert Halef (KD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1280 av Robert Halef (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:826 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:826 av Magnus Oscarsson KD IS och folkmord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör erkänna de folkmord som IS gjort sig skyldig till på kristna syrier, assyrier, kaldéer och yazidier och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: UU

Motion 2019/20:826 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:826 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 68 kB)