Dokument & lagar (1 194 träffar)

Motion 2013/14:T374 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:T374 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Körkortsklasser M1777 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om synkrav för olika körkortsklasser. Motivering Varje år fråntas runt 7 000 personer sitt körkort på grund av att de


Utskottsberedning: 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T374 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Djurfrågor M1779 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn kring regelverket för vilka organisationer som kan komma i fråga som mottagare av skattereducerade gåvor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU10 2013/14:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sk351 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:MJ411 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ411 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Strandskyddet M1776 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att bättre infoga proportionalitetsprincipens tillämpning i fråga om strandskyddet.


Utskottsberedning: 2013/14:MJU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ411 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:A321 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:A321 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Tillgänglighet M1778 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga behovet av att införa sanktioner vid bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.


Utskottsberedning: 2013/14:AU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:A321 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:MJ412 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ412 av Marietta de Pourbaix-Lundin M ID-märkning och registrering av katter M1311 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ID-märkning och registrering av katter. Motivering Varje år överges tusentals katter av sina


Utskottsberedning: 2013/14:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ412 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:MJ410 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ410 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Allemansrätt och hemfrid M1313 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över allemansrätten. Motivering Allemansrätten har som gammal sedvanerätt länge styrt förhållandet


Utskottsberedning: 2013/14:MJU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ410 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Kr272 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:Kr272 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Teckenspråkets långsiktiga ekonomiska villkor M1314 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om teckenspråkets långsiktiga ekonomiska förutsättningar i Sverige. Motivering 1981 erkände


Utskottsberedning: 2013/14:KrU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Kr272 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:So502 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:So502 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Omskärelse av unga M1036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en åldersgräns för manlig omskärelse när den inte är medicinskt motiverad. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So502 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:C369 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:C369 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Enkel majoritet vid bostadsrättsombildning M1028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa enkel majoritet vid bostadsrättsombildningar. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C369 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:C368 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2013/14:C368 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Aktieutdelning i kommunala bostadsbolag M1031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om aktieutdelning i kommunala bostadsbolag. Motivering Första januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga


Utskottsberedning: 2013/14:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C368 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:MJ390 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ390 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Införande av djurbalk M1563 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av en djurbalk. Motivering Djur ses i första hand som ting och egendom i den svenska lagstiftningen.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ390 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:MJ384 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ384 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Det fria handredskapsfisket och allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det fria handredskapsfisket och allemansrätten. Motivering Allemansrätten


Utskottsberedning: 2012/13:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ384 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:MJ386 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ386 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Global djurvälfärd Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om global djurvälfärd. Motivering Sverige är ett av de länder i världen som värnar starkast


Utskottsberedning: 2012/13:MJU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ386 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:C335 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:C335 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Enkel majoritet vid bostadsrättsombildning M1302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa enkel majoritet vid bostadsrättsombildningar. Motivering Sedan alliansregeringen


Utskottsberedning: 2012/13:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C335 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:So464 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:So464 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Omskärelse av unga M1296 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en åldersgräns för manlig omskärelse när den inte är medicinskt motiverad. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So464 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Sf298 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf298 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Språkkunskaper för att beviljas svenskt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om svenskt medborgarskap och kunskaper i svenska språket.


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf298 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:MJ385 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ385 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Proportionalitetsprincipens tillämpning i fråga om strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att bättre


Utskottsberedning: 2012/13:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ385 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:C334 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:C334 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Aktieutdelning i kommunala bostadsbolag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om aktieutdelning i kommunala bostadsbolag. Motivering Första januari 2011


Utskottsberedning: 2012/13:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C334 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Sk366 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk366 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Skattereduktion för gåvor till djurrättsorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skattereduktion för gåvor till djurrättsorganisationer.


Utskottsberedning: 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk366 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Sk365 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk365 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Utökade brottsbekämpande befogenheter för Tullverket Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten till utökade brottsbekämpande befogenheter


Utskottsberedning: 2012/13:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk365 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 55 kB)