Dokument & lagar (272 881 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:1

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:1 DATUM 20190912 TID 09:3010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 En möjlig global EU-sanktionsregim för mänskliga rättigheter Information om en möjlig global EU-sanktionsregim för mänskliga rättigheter från departementsrådet Gustaf Lind, ministerrådet

2019-09-12

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:1 (docx, 41 kB)

Motion 2019/20:62 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:62 av Gudrun Brunegård m.fl. KD med anledning av skr. 2018/19:144 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att utveckla myndighetens arbete för att säkra


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:62 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:62 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:59 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:59 av Patrick Reslow m.fl. SD med anledning av skr. 2018/19:144 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skolinspektionen måste skärpa sin uppföljning av brister


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:59 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:59 av Patrick Reslow m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:52 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:52 av Kristina Axén Olin m.fl. M med anledning av skr. 2018/19:144 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör säkerställa ytterligare utvärdering och


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:52 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:52 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:10 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:10 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av skr. 2018/19:144 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister


Utskottsberedning: UbU

Motion 2019/20:10 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:10 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:57 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:57 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av skr. 2018/19:129 Riksrevisionens rapport om säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast bringa klarhet i resursbehoven för


Utskottsberedning: KrU

Motion 2019/20:57 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:57 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:51 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:51 av Andreas Carlson m.fl. KD med anledning av prop. 2018/19:138 Straffet för mord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa preskriptionstiden för mord där gärningsmannen är under 21 år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2019/20:JuU4

Motion 2019/20:51 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:51 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. M med anledning av prop. 2018/19:138 Straffet för mord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i brottsbalken med den justering som framgår av denna motion. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undantaget


Utskottsberedning: 2019/20:JuU4

Motion 2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 104 kB)

Motion 2019/20:49 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:49 av Adam Marttinen m.fl. SD med anledning av prop. 2018/19:138 Straffet för mord Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning och åtgärd gällande utfallet av straffskärpningen för mord och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:JuU4

Motion 2019/20:49 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:49 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:30 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:30 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:138 Straffet för mord 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2018/19:138. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda frågan om att avskaffa livstidsstraffet


Utskottsberedning: 2019/20:JuU4

Motion 2019/20:30 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:30 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 99 kB)

Motion 2019/20:73 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:73 av Tuve Skånberg KD Sommartid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa permanent sommartid året runt och tillkännager detta för regeringen. Motivering EU-parlamentet röstade i mars 2019 för att med start år 2021 sluta ställa om

2019-09-19

Motion 2019/20:73 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:73 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:72 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:72 av Tuve Skånberg KD Österlen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rensa Österlens sandstränder från ruttnande tång och tillkännager detta för regeringen. Motivering Östersjön är ett grunt hav, med ett medeldjup under 30 meter. Det

2019-09-19

Motion 2019/20:72 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:72 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:71 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:71 av Tuve Skånberg KD Vårdnaden om barn som mist sin förälder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vårdnaden om barn som mist sina föräldrar normalt ska ges till någon i barnets familje- och släktkrets och tillkännager detta för regeringen.

2019-09-19

Motion 2019/20:71 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:71 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:70 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:70 av Robert Halef KD Kristna är de mest förföljda i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för tillsättande av en FN-observatör med uppdrag att kartlägga hot och förföljelse mot kristna invånare, samt med uppdrag

2019-09-19

Motion 2019/20:70 av Robert Halef (KD) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:70 av Robert Halef (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:69 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:69 av Hampus Hagman KD Ett tydligare statligt ansvar för de viktigaste hamnarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda på vilket sätt staten ska prioritera mellan de svenska hamnarna och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2019-09-19

Motion 2019/20:69 av Hampus Hagman (KD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:69 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:68 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:68 av Hampus Hagman KD Utökade möjligheter till distansutmätning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra regelverket för distansutmätning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2009 har Kronofogden en jourverksamhet,

2019-09-19

Motion 2019/20:68 av Hampus Hagman (KD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:68 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:67 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:67 av Hampus Hagman KD Sverige ska arbeta för ett europeiskt investeringsavtal med Taiwan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att EU ska ingå ett bilateralt investeringsavtal med Taiwan och tillkännager detta för

2019-09-19

Motion 2019/20:67 av Hampus Hagman (KD) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:67 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:66 av Magnus Oscarsson KD Ökat statligt ansvar för Vadstena klostermuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett ökat statligt ansvar för Vadstena klostermuseum och tillkännager detta för regeringen. Motivering Historien om Heliga

2019-09-18

Motion 2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:66 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:65 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:65 av Magnus Oscarsson KD Kostnader för arkeologi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kostnaderna för arkeologin ska minska för kommuner och markägare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det byggs väldigt mycket

2019-09-18

Motion 2019/20:65 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:65 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:64 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:64 av Magnus Oscarsson KD Underlättad produktion av el Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kravet på att inte producera mer el än vad man förbrukar bör tas bort och att gränsen för säkringen i anslutningspunkten för företag och privatpersoner

2019-09-18

Motion 2019/20:64 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:64 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 68 kB)