Dokument & lagar (10 träffar)

Motion 1998/99:Bo236 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo236 av Marianne Samuelsson m.fl. mp Boendepolitik för framtiden Innehållsförteckning 1 Det framtida boendet 2 2 Från byggpolitik till social boendepolitik 2 2.1 Utsatta bostadsområden 2 2.2 Boende för alla 2 2.3 Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen 2 2.4 Äldrebostäder


Utskottsberedning: ----------1998/99:BoU1 1998/99:BoU3 1998/99:SoU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo5 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo5 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. Många människor är idag oroliga över bristerna i boendemiljön. Var fjärde svensk har idag någon form av allergi eller annan överkänslighet. Bland barnen är ca en tredjedel drabbade av allergier.


Utskottsberedning: ---1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo23 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo23 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Regeringens förslag om ett tidsbegränsat sanktionssystem för att motverka utförsäljning eller överföring av pengar från allmännyttiga bostadsföretag innebär en risk för kollision mellan


Utskottsberedning: ------1998/99:BoU11 1999/2000:KU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ747 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ747 av Marianne Samuelsson m.fl. mp Miljö- och naturvård Miljöproblemen inte lösta Akrylamiden i Hallandsåsen kom för många som en chock och ett uppvaknande. Många hade invaggats i en falsk säkerhet och tro att miljöproblemen var lösta. Det hade man hört företrädare för flera partier


Utskottsberedning: ---------1998/99:BoU6 1998/99:MJU2 1998/99:MJU6 1998/99:NU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:A807 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:A807 av Birger Schlaug m.fl. mp Jämställdhet Inledning Sverige är i internationellt perspektiv ett av de mest jämställda länderna i världen. Det beror inte på att Sverige är ett jämställt land utan på att andra länder i världen är mindre jämställda. Jämställdhet innebär att kvinnor


Utskottsberedning: ----------------1998/99:AU6 1998/99:BoU3 1998/99:FiU2 1998/99:KU22 1998/99:SfU1 1998/99:SoU10 1998/99:UbU6 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo505 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo505 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Skydd av vattendrag Inledning Runt om i landet planeras nu utbyggnader av mindre vattendrag med höga naturvärden i många fall är de eller kan de betraktas som orörda naturvatten i ekologiskt hänseende. Det gäller bl.a. Ljungån i Bräcke kommun, Sörforsån


Utskottsberedning: ---1998/99:BoU6 1998/99:MJU6 1998/99:NU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo521 av Per Lager (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo521 av Per Lager mp Kynnefjäll och det kommunala vetot Det kommunala vetot Den kommunala vetorätten, som innebär att en kommun har rätt att säga nej till etablering av miljöstörande anläggningar i den egna kommunen, är en av hörnstenarna i den kommunala självbestämmanderätten och en


Utskottsberedning: -1998/99:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo515 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo515 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Stormarknader Stormarknader på frammarsch Under de senaste åren har antalet externa köpcentra, stormarknader, ökat kraftigt. År 1950 fanns 83 000 butiker inom detaljhandeln. 1990 fanns 8 000 butiker för dagligvaror, och en fjärdedel av dem var stormarknader,


Utskottsberedning: --1998/99:BoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo514 av Barbro Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo514 av Barbro Johansson m.fl. mp Mobiltelefonmaster och elektromagnetisk strålning I takt med den enorma ökningen av mobiltelefoner, ökar också antalet sändare, som sätts upp för att tillgodose det ökade behovet. Sändarna sätts upp på hyreshus, master och vattentorn. För att få en bra


Utskottsberedning: --1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So375 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So375 av Thomas Julin m.fl. mp Allergier Motionen delad mellan flera utskott Allergiökningen en väckarklocka för en bättre miljö Allergier är ett växande folkhälsoproblem i hela den industrialiserade delen av världen. De senaste decenniernas ökningstakt är mer än oroväckande. Framförallt


Utskottsberedning: ----1998/99:BoU8 1998/99:SoU8 1999/2000:MJU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation