Dokument & lagar (1 117 träffar)

Motion 2000/01:Fi19 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi19 av Hansson, Agne c med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Inledning och sammanfattning Centerpartiets politik syftar till att låta var och en växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det förutsätter att människor såväl har


Utskottsberedning: --------------2000/01:FiU20 2000/01:FiU29
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U404 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:U404 av Daléus, Lennart c Internationell fred och säkerhet Sammanfattning Den grundläggande utgångspunkten för Centerpartiet är varje människas lika värde och rättigheter, och tron på människans förmåga att själv förvalta sina möjligheter. Det yttersta målet för Centerpartiets politik


Utskottsberedning: -------------------------------------------------2000/01:FiU25 2000/01:UU10 2000/01:UU2 2000/01:UU4 2000/01:UU7 2001/02:UFöU1 2001/02:UU15
Riksdagsbeslut (76 yrkanden): , , 49 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:N328 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:N328 av Daléus, Lennart c Öppen handel med rättvisa spelregler Sammanfattning Centerpartiets politik strävar efter att möjliggöra för enskilda människor, länder, grupper av länder, regioner och det globala samfundet att ta ansvar för sig själva, för andra och vår gemensamma värld. Ett


Utskottsberedning: ---------------------------------------------2000/01:LU8 2000/01:NU9 2000/01:UU11 2000/01:UU2 2001/02:MJU15
Riksdagsbeslut (68 yrkanden): , 12 bifall, 45 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:Ju21 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju21 av Gunnel Wallin m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:118 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk arresteringsorder och om överlämnande mellan medlemsstaterna Ju21 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen en översyn av rambeslutet om en europeisk arresteringsorder


Utskottsberedning: 2001/02:JuU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:So623 av Gunnel Wallin och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:So623 av Gunnel Wallin och Marianne Andersson c Alternativmedicin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett ökat samarbete tvärs över yrkesgränserna för att lära mer om vad som orsakar sjukdom och vad som kan hjälpa patienterna.


Utskottsberedning: 2001/02:SkU18 2001/02:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:So621 av Marianne Andersson och Gunnel Wallin (c)

Motion till riksdagen 2001/02:So621 av Marianne Andersson och Gunnel Wallin c Elöverkänslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en helhetssyn på miljö och hälsa och sambandet mellan tungmetaller, kemikalier, strålning och sjukdomstillstånd som


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1 2001/02:BoU9 2001/02:MJU16 2001/02:SoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:So583 av Marianne Andersson och Rigmor Stenmark (c)

Motion till riksdagen 2001/02:So583 av Marianne Andersson och Rigmor Stenmark c Amalgam och hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samarbete med Landstingsförbundet bör arbeta för etablerandet av kompetenta sanerings- och behandlingsmöjligheter


Utskottsberedning: 2001/02:SoU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:So262 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:So262 av Marianne Andersson c Barns rätt till stabila vuxenrelationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barns rätt till stabila vuxenrelationer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2001/02:SoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ub534 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub534 av Sofia Jonsson m.fl. c Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt följande uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2001/02:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Ub524 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub524 av Sofia Jonsson m.fl. c Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning: Anslag,


Utskottsberedning: 2001/02:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Ub552 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub552 av Sofia Jonsson m.fl. c Högre utbildning Sammanfattning Kunskap är en av de pelare som både människors och samhällets trygghet och välfärd vilar på. Högre utbildning är viktig för näringslivet och vår gemensamma välfärd och betyder mycket för enskilda människors trygghet. Utbildning


Utskottsberedning: 2001/02:AU5 2001/02:SoU11 2001/02:UbU1 2001/02:UbU11 2001/02:UbU2 2001/02:UbU4
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ju311 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju311 av Gunnel Wallin m.fl. c Kriminalvården Sammanfattning Påföljder fyller en funktion både för att återanpassa brottslingar till ett laglydigt liv samt för att avskräcka och markera samhällets avståndstagande från brotten och återupprätta brottsoffret. Båda perspektiven bör vägas samman


Utskottsberedning: 2001/02:JuU1 2001/02:JuU6 2001/02:SoU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. (m, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. m, kd, c, fp Statsbidraget till Göteborgsoperan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statsbidraget till Göteborgsoperan. Motivering Ett tydligt inslag i scenkonstens utveckling under 1990-talet


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr390 av Marianne Andersson (c) och Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr390 av Marianne Andersson c och Elver Jonsson fp Nordiskt centrum för konstpedagogisk utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till Nordiska Akvarellmuseet för ett treårigt pilotprojekt som nordiskt centrum


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Ub423 av Lennart Hedquist m.fl. (m, s, v, kd, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub423 av Lennart Hedquist m.fl. m, s, v, kd, c, fp, mp Finansieringen av the Baltic University Programme Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av att säkerställa en långsiktig finansiering av Östersjöuniversitetet,


Utskottsberedning: 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Sk423 av Åsa Torstensson och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk423 av Åsa Torstensson och Marianne Andersson c Gränsregionala hinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avskaffandet av gränsregionala hinder. Gränsbarriärer Under Nordiska rådets första decennium fattades några


Utskottsberedning: 2001/02:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K422 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:K422 av Åsa Torstensson m.fl. c Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2001/02:KU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ju439 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju439 av Marianne Andersson c Mångkultur och kvinnovåld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att våld mot kvinnor och barn aldrig får ursäktas med tradition och religion. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2001/02:JuU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ju444 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju444 av Gunnel Wallin m.fl. c Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 4:1 


Utskottsberedning: 2001/02:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:T448 av Birgitta Carlsson och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:T448 av Birgitta Carlsson och Marianne Andersson c Skyltning vid allmänna vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om generösare bedömning av skyltningsregler vid allmänna vägar. Motivering För alla näringsidkare på landsbygden


Utskottsberedning: 2001/02:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,