Dokument & lagar (246 träffar)

Motion 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K10 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Sammanfattning Vår utgångspunkt är att Sverige skall vara en fullvärdig medlem i Europeiska unionen. Den europeiska integrationen som inleddes efter krig och förtryck har omvandlat Europa


Utskottsberedning: 2003/04:KUU1
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 39 avslag, 4 bifall,

Motion 2003/04:Sf289 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:Sf289 av Bo Lundgren m.fl. m Ett friskare Sverige 1 Sammanfattning Sjukskrivningarna har fördubblats sedan 1997 och varje dag är det åttahundratrettiotusen människor i arbetsförs ålder som inte arbetar därför att de är sjukskrivna eller förtidspensionerade. Regeringen har inte förmått ta


Utskottsberedning: 2003/04:AU1 2003/04:FiU1 2003/04:SfU1 2003/04:SoU1 2003/04:UbU6 2004/05:AU6 2004/05:SoU10
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2003/04:N248 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:N248 av Bo Lundgren m.fl. m Ett företagsklimat i världsklass 1 Sammanfattning Moderaternas politik syftar till att skapa ett bättre, rikare och tryggare Sverige, där välfärden förbättras för alla. För detta måste den ekonomiska tillväxten öka. I en ekonomi som växer skapas nya resurser.


Utskottsberedning: 2003/04:AU4 2003/04:BoU7 2003/04:FiU1 2003/04:KU11 2003/04:LU7 2003/04:NU1 2003/04:NU13 2003/04:SkU25 2004/05:LU12 2004/05:LU7 2004/05:MJU15 2004/05:TU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:K271 av Bo Lundgren m.fl. m En frihetens författning 1 Sammanfattning För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden och vitalisera den svenska demokratin behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige bättre skall kunna leva upp till internationella


Utskottsberedning: 2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:KU11 2003/04:KU12 2003/04:KU13 2003/04:KU2 2003/04:KU24 2003/04:KU4 2003/04:KU5 2003/04:KU9 2003/04:KUU1 2003/04:SkU25 2004/05:KU14
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:Ju292 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:Ju292 av Bo Lundgren m.fl. m En förnyad syn på rättsväsendet 1 Sammanfattning Dagens samhälle ser annorlunda ut än för bara tiotalet år sedan. Brottsligheten finns närmare människor än den gjort tidigare, våldet förråas och kryper nedåt i åldrarna. Vapen och droger är en del av gatubilden


Utskottsberedning: 2003/04:JuU1 2003/04:JuU14 2003/04:JuU15 2003/04:JuU16 2003/04:JuU19 2003/04:SoU1 2003/04:UbU9 2005/06:KU23
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2003/04:Fi239 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:Fi239 av Bo Lundgren m.fl. m Frihetsklimat för tillväxt 1 Frihetsklimat för tillväxt: Sammanfattning 1.1 En politik för frihet och trygghet Moderaternas ekonomiska politik sätter friheten och tryggheten i centrum genom att en högre tillväxt säkrar välfärden. Tillväxt skapar utrymme för


Utskottsberedning: 2003/04:FiU1 2003/04:FiU3
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:Fi14 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 1.1 Starkare statsfinanser, lägre skatter och stramare bidragssystem Moderaternas ekonomiska vårmotion, som är vårt svar på regeringens proposition som presenterades för några


Utskottsberedning: 2002/03:FiU19 2002/03:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:U323 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i Europa 1 Sammanfattning EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet


Utskottsberedning: 2002/03:FiU5 2002/03:FiU8 2002/03:KUU3 2002/03:NU2 2002/03:NU5 2002/03:SfU8 2002/03:SoU3 2002/03:UU10 2003/04:MJU8 2003/04:UU10 2003/04:UU17 2003/04:UU3 2003/04:UU6 2003/04:UU9 2004/05:UFöU2
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 27 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:U322 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i världen 1 Sammanfattning Globaliseringen står på två ben: demokrati och marknadsekonomi. Globaliseringen skapar nya förutsättningar för en uthållig tillväxt. Alltfler länder väljer därför att delta i globaliseringen och därmed kommer dess fördelar alltfler


Utskottsberedning: 2002/03:NU5 2002/03:UMJU1 2002/03:UU2 2002/03:UU8 2002/03:UU9 2003/04:FiU16 2003/04:UU10 2003/04:UU11 2003/04:UU3 2004/05:UFöU2 2004/05:UU2
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2002/03:K379 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:K379 av Bo Lundgren m.fl. m En frihetens författning 1 Sammanfattning För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige skall kunna leva upp till internationella åtaganden. Sveriges grundlag har förändrats


Utskottsberedning: 2002/03:JuU1 2002/03:KU18 2002/03:KU19 2002/03:KU23 2002/03:KU25 2002/03:KU26 2002/03:KUU1 2002/03:SkU12 2003/04:KU13 2003/04:KU2 2003/04:KU4 2003/04:KU9
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2002/03:Fi231 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:Fi231 av Bo Lundgren m.fl. m Den ekonomiska politiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 En politik för ökat välstånd och hållbar välfärd 4 4 Osäkert konjunkturläge 6 4.1 Valbudget 2002 6 4.2 som betalas med skattehöjningar 2003 6 4.3 Osäkerheter


Utskottsberedning: 2002/03:FiU1 2002/03:FiU3 2002/03:FiU8 2002/03:NU1 2002/03:SfU1 2002/03:UbU1
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 16 2 Förslag till riksdagsbeslut 17 3 Inledning 19 4 Vikten av budgetdisciplin 19 4.1 Hål och tricksande skenande kostnader i systemen 20


Utskottsberedning: 2001/02:FiU19 2001/02:FiU21
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Fi36 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi36 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Möjligheternas Sverige 4 3.1 Ett samhälle av möjligheter 4 3.1.1 En ny politik 4 3.1.2 Vänd inte verkligheten


Utskottsberedning: 2001/02:FiU20 2001/02:SfU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, ,

Motion 2001/02:K60 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K60 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet 1 Sammanfattning Regeringens demokratiproposition är både otillräcklig och feltänkt. Otillräcklig är propositionen därför att dess förslag är ytliga och sannolikt till stor del verkningslösa. Feltänkt


Utskottsberedning: 2001/02:KU14 2001/02:KU15 2001/02:KU24
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U303 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U303 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i Europa 1 Sammanfattning EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet


Utskottsberedning: --2001/02:FiU1 2001/02:FiU5 2001/02:JuU1 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU10 2001/02:MJU16 2001/02:NU15 2001/02:NU2 2001/02:SfU8 2001/02:SoU13 2001/02:UU10 2001/02:UU6 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U300 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U300 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i världen 1 Sammanfattning Globaliseringen står på två ben: demokrati och marknadsekonomi. Globaliseringen skapar nya förutsättningar för en uthållig tillväxt. Alltfler länder väljer därför att delta i globaliseringen och därmed kommer dess fördelar alltfler


Utskottsberedning: 2001/02:FiU27 2001/02:NU15 2001/02:UFöU1 2001/02:UU11 2001/02:UU15 2001/02:UU2 2001/02:UU4 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Sk474 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk474 av Bo Lundgren m.fl. m En social skattepolitik för välfärd och valfrihet 1 Sammanfattning Vi vill genomföra en omfattande skattereform som stärker enskilda människors frihet, oberoende och trygghet. Hundratusentals människor som i dag har svårt att få pengarna att räcka till får med


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Sk288 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk288 av Bo Lundgren m.fl. m Att bo och verka på landsbygden 1 Sammanfattning Den socialdemokratiska regeringen har ett tungt ansvar för många av de problem och brister som är särskilt tydliga på landsbygden och i glesbygden. Vägnätet har tillåtits förfalla. Höga skatter, inte minst för


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1 2001/02:MJU12 2001/02:MJU15 2001/02:NU1 2001/02:NU12 2001/02:NU4 2001/02:SfU1 2001/02:SkU14 2001/02:SkU15 2001/02:SkU16 2001/02:SkU19 2001/02:SoU12 2001/02:SoU13 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:TU8 2001/02:UbU7
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:N224 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:N224 av Bo Lundgren m.fl. m Växande storstadsregioner berikar hela Sverige 1 Sammanfattning En modern syn på de största storstadsregionerna bör utgå från de många möjligheter till utveckling för människor och företag som där erbjuds. En politik som bidrar till växande storstäder medför


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1 2001/02:FiU3 2001/02:JuU1 2001/02:NU4 2001/02:SkU14 2001/02:SkU16 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr205 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr205 av Bo Lundgren m.fl. m Kulturpolitiken 1 Sammanfattning En ny tid kräver en ny kulturpolitik. Sedan riksdagen 1996 senast fattade ett principbeslut om inriktningen av kulturpolitiken, d.v.s. för fem år sedan, har mycket hänt inom kulturen. Internet är snart var mans dagliga redskap,


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1 2001/02:KrU10 2001/02:KrU13 2001/02:KrU15 2001/02:KrU16 2001/02:KrU17 2001/02:KrU19 2001/02:KU7
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , ,