Dokument & lagar (746 träffar)

Motion 2019/20:3306 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:3306 av Rebecka Le Moine m.fl. MP Naturens rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera naturens rättigheter enligt förslag till Sveriges grundlag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Miljölagstiftning handlar


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3306 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:3306 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:2854 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2854 av Jonas Eriksson m.fl. MP En mer effektiv minoritetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en mer effektiv samordning och styrning på det minoritetspolitiska området och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KU UbU

Motion 2019/20:2854 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:2854 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. MP Politik för det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en samepolitisk färdplan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en sanningskommission


Utskottsberedning: KrU KU MJU SoU UbU 2019/20:NU4

Motion 2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:2853 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:2468 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2468 av Rasmus Ling MP En sammanhållen kommunal budgetprocess Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att hålla samman den kommunala budgetprocessen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bakgrund Efter valet 2014 så har


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2468 av Rasmus Ling (MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2468 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2450 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:2450 av Rasmus Ling MP Fritidspolitikers rätt till föräldraledighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur fritidspolitiker ska kunna vara föräldralediga från förtroendeuppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2450 av Rasmus Ling (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2450 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V)

Motion till riksdagen 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. S, C, L, MP, V Dags för ett modernt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:1547 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1547 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Miljövänligare resor för riksdagens ledamöter och utskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utskottens utrikes långresor och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1547 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1547 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:1536 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1536 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att byta namn på arbetsmarknadsutskottet till arbetsmarknads- och jämställdhetsutskottet och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1536 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1536 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1108 av Maria Gardfjell (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1108 av Maria Gardfjell MP Utskottspresidier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att till presidieposter i utskotten ska endast ordinarie ledamöter kunna väljas och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering I några fall har personer


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1108 av Maria Gardfjell (MP) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1108 av Maria Gardfjell (MP) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:580 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:580 av Annika Hirvonen Falk MP Ökad transparens vid lobbning i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ökad transparens vid lobbning och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Ökad transparens behövs Förtroendevalda


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:580 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:580 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:575 av Gustav Fridolin (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:575 av Gustav Fridolin MP Sänkta riksdagsarvoden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ge riksdagsstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag om en ny modell för riksdagsledamöters arvoden och kraftigt sänkta arvoden. Motivering Sverige är ett land av engagerade människor.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:575 av Gustav Fridolin (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:575 av Gustav Fridolin (MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. MP Effektiv styrning mot klimatmålen Sammanfattning I denna motion lyfter Miljöpartiet fram förslag för mer effektiv styrning mot klimatmålen, med utgångspunkt i det klimatpolitiska ramverket. Plan- och bygglagen, skogsvårdslagen och många andra regelverk är


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:FiU34 2018/19:KU32 2018/19:MJU4 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 194 kB) Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 276 kB)

Motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Nya reformer för hbtq-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en moderniserad könstillhörighetslag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: KrU 2018/19:CU7 2018/19:KU27 2018/19:SfU16 2018/19:SfU21 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. MP En hållbar mineralpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur man kan verka för ökad återvinning av oanvända metaller och sten i vår bebyggda miljö urban miningoch tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU24 2018/19:MJU13 2018/19:MJU5 2018/19:MJU9 2018/19:NU11 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 103 kB)

Motion 2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. MP En ny politik för det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en samepolitisk färdplan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en sanningskommission


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7 2018/19:KU24 2018/19:MJU17 2018/19:NU4 2018/19:SoU8 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:902 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:902 av Jonas Eriksson m.fl. MP En mer effektiv minoritetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en mer effektiv samordning och styrning på det minoritetspolitiska området och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:KU24 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:902 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:902 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:755 av Yasmine Larsson m.fl. (S, C, L, MP, V)

Motion till riksdagen 2018/19:755 av Yasmine Larsson m.fl. S, C, L, MP, V Dags för ett modernt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:KU30
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2018/19:755 av Yasmine Larsson m.fl. (S, C, L, MP, V) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:755 av Yasmine Larsson m.fl. (S, C, L, MP, V) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:456 av Annika Hirvonen Falk (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:456 av Annika Hirvonen Falk MP Miljövänligare utrikesresor för riksdagens ledamöter och utskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utskottens utrikes långresor och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:KU22
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:456 av Annika Hirvonen Falk (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:456 av Annika Hirvonen Falk (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:289 av Rasmus Ling m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:289 av Rasmus Ling m.fl. MP Införande av ett tredje juridiskt kön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett införande av ett tredje juridiskt kön och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste decennierna har


Utskottsberedning: 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:289 av Rasmus Ling m.fl. (MP) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:289 av Rasmus Ling m.fl. (MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. MP Europa och dess förflutna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i EU bör ta initiativ till att en internationell kommission tillsätts med uppdraget att dels beskriva Europas omvärldsrelationer under


Utskottsberedning: 2017/18:KU32 2017/18:KU6 2017/18:UU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP) (pdf, 79 kB)