Dokument & lagar (9 132 träffar)

Motion 2018/19:1768 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1768 av Carina Ohlsson S Haverikommission för att begränsa spridning av porr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att tillsätta en haverikommission/utredning med uppgift att begränsa spridningen av porr och stoppa


Utskottsberedning: 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1768 av Carina Ohlsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1768 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. SD Somalia och Somaliland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Somaliland som självständig stat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU28 2018/19:NU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 2 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 101 kB)

Motion 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. SD Sveriges arbete i Europarådet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om klagofristen vid domstolen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i Europarådet


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD) (pdf, 93 kB)

Motion 2018/19:1367 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1367 av Björn Söder m.fl. SD Fredsprocessen i IsraelPalestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör återkalla sitt erkännande av Palestina och förklara det ogiltigt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU28 2018/19:UU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 5 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1367 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:1367 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2018/19:1689 av Joar Forssell (L)

Motion till riksdagen 2018/19:1689 av Joar Forssell L Intersexpersoners rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge intersexpersoner rätt till sin medicinska historia och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:KU27 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:1689 av Joar Forssell (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1689 av Joar Forssell (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1328 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1328 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus båda M Stärk äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om äganderätten i grundlag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om äganderätten i


Utskottsberedning: 2018/19:KU27 2018/19:MJU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1328 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1328 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. SD Public service i en demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en större utredning för en modernisering av public service som system och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:KrU14 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:1751 av Christian Carlsson och Hans Eklind (båda KD)

Motion till riksdagen 2018/19:1751 av Christian Carlsson och Hans Eklind båda KD Stoppa offentliga böneutrop Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att lokalt kunna stoppa regelbundna och institutionaliserade offentliga böneutrop och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1751 av Christian Carlsson och Hans Eklind (båda KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1751 av Christian Carlsson och Hans Eklind (båda KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:1748 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1748 av Sten Bergheden M Ett separat jordbruks- och skogsbruksutskott i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utskottens indelning i riksdagen i syfte att inrätta ett renodlat jordbruks- och skogsbruksutskott, vilket i


Utskottsberedning: 2018/19:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1748 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1748 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1643 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1643 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Mediefrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten inte ska värdera nyhetsmedier och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mediestödet och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KU29 2018/19:SoU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:1643 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1643 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:1624 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1624 av Linus Sköld m.fl. S Styrning bortom new public management Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för nya modeller för styrning av det offentliga så att vi kan lägga new public management bakom oss och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1624 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1624 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. S Ett demokratiskt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att fasa ut monarkin till förmån för ett demokratiskt statsskick och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson båda S Skydd för gemensam egendom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skydd för gemensam egendom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den privata äganderätten har ett gott skydd i grundlagen.


Utskottsberedning: 2018/19:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1617 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1617 av Magnus Manhammar S Energisnål belysning i riksdagens byggnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att installera energisnål belysning i samtliga riksdagens byggnader och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.


Utskottsberedning: 2018/19:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1617 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1617 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1616 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1616 av Magnus Manhammar S Servering av veganska matalternativ i riksdagens restauranger Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga av riksdagens restauranger ska erbjuda minst ett veganskt alternativ och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.


Utskottsberedning: 2018/19:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1616 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1616 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1604 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1604 av Mattias Karlsson i Luleå M Återaktivering av Svärdsorden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att återaktivera Svärdsorden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det svenska ordensväsendet reformerades år 1975.


Utskottsberedning: 2018/19:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1604 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1604 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1592 av Markus Selin (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1592 av Markus Selin S Särskild statstjänstemannautbildning för chefer och ledare inom statliga myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett införande av en särskild statstjänstemannautbildning för chefer och ledare inom


Utskottsberedning: 2018/19:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1592 av Markus Selin (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1592 av Markus Selin (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1591 av Marlene Burwick (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1591 av Marlene Burwick S Informationsutbyte över myndighetsgränserna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en översyn av offentlighets- och sekretesslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kommunerna har


Utskottsberedning: 2018/19:KU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1591 av Marlene Burwick (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1591 av Marlene Burwick (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1590 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1590 av Magnus Manhammar S Inför klimatkompensation för riksdagens inrikes flygresor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga inrikes flygresor som företas av riksdagsledamöter och anställda vid Riksdagsförvaltningen bör klimatkompenseras


Utskottsberedning: 2018/19:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1590 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1590 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1589 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1589 av Magnus Manhammar S Nollvision mot plast i riksdagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att etablera en nollvision mot plast i riksdagen och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering Världen står


Utskottsberedning: 2018/19:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1589 av Magnus Manhammar (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1589 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 73 kB)