Dokument & lagar (9 373 träffar)

Motion 2019/20:2233 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2233 av Sten Bergheden M Ett tydligt tjänstemannaansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt införa ett tydligt tjänstemannaansvar enligt tillkännagivandet från 2018 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2233 av Sten Bergheden (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2233 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2199 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2199 av Lars-Arne Staxäng M Behovet av en ny kommunreform i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att överväga en kommunreform med syftet starkare kommuner som kan erbjuda sina medborgare en bättre service, och detta tillkännager


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2199 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2199 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2198 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2198 av Lars-Arne Staxäng M Utvidga och förstärk tjänstemannaansvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utvidga och förstärka tjänstemannaansvaret för offentligt anställda tjänstemän och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2198 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2198 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2163 av Lars-Arne Staxäng (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2163 av Lars-Arne Staxäng M Bättre möjligheter för polisen att publicera bilder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra möjligheten för polisen att publicera bilder så att allmänheten kan hjälpa till att klara upp fler brott och


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2163 av Lars-Arne Staxäng (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2163 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2010 av Roger Hedlund och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2010 av Roger Hedlund och Runar Filper båda SD Verktyg för att upptäcka och lagföra personer som innehar barnpornografi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur programvara som detekterar hantering av bilder och filmer som klassificerats


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2010 av Roger Hedlund och Runar Filper (båda SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2010 av Roger Hedlund och Runar Filper (båda SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. M En robust och bred krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en modell för snabbare och tydligare statlig krisledning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: CU FöU SkU 2019/20:KU1

Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 80 kB) Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. KD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Tabeller Nyanlända invandrares etablering Ankomsten till Sverige Asylprogram Arbete och sysselsättning under asylansökningstiden Eget


Utskottsberedning: SfU SoU UbU 2019/20:AU1 2019/20:AU2 2019/20:JuU1 2019/20:KU1 2019/20:SfU11 2019/20:UbU1

Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (docx, 100 kB) Motion 2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) (pdf, 179 kB)

Motion 2019/20:2130 av Johan Büser (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2130 av Johan Büser S Delning av aska efter en avliden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en ändring i begravningsförordningen 1990:1147 för att underlätta att aska efter en avliden får delas i enlighet med den avlidnes eller


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2130 av Johan Büser (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2130 av Johan Büser (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2110 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2110 av Maria Nilsson L Inrätta ett nationellt säkerhetsråd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt säkerhetsråd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ansvaret för den nationella säkerheten bör ligga hos


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2110 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2110 av Maria Nilsson (L) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2097 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2097 av Robert Hannah L Inför medborgerlig förslagsrätt till de beslutande församlingarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och sedermera införa medborgerlig förslagsrätt till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2097 av Robert Hannah (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2097 av Robert Hannah (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2091 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2091 av Maria Nilsson L Stärk arbetet med romsk inkludering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda inrättandet av ett romskt förvaltningsområde och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KU UbU

Motion 2019/20:2091 av Maria Nilsson (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2091 av Maria Nilsson (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2083 av Allan Widman och Christer Nylander (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:2083 av Allan Widman och Christer Nylander båda L Kommittéförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring av kommittéförordningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan många år gäller som generellt krav på statens


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2083 av Allan Widman och Christer Nylander (båda L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2083 av Allan Widman och Christer Nylander (båda L) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2080 av Fredrik Malm (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2080 av Fredrik Malm L Ge kvarteret Cephalus innergård ett namn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om namngivning av innergården i kvarteret Cephalus och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering En av riksdagsförvaltningens huvudbyggnader


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2080 av Fredrik Malm (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2080 av Fredrik Malm (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2076 av Adnan Dibrani (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2076 av Adnan Dibrani S Möjlighet att dela data mellan myndigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att underlätta för myndigheter att dela data med varandra och tillkännager detta för regeringen. Motivering Digitaliseringen


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2076 av Adnan Dibrani (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2076 av Adnan Dibrani (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:2060 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2060 av Bengt Eliasson m.fl. L Liberal demokrati- och integritetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om författningsdomstol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om abstrakt normprövning


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2060 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:2060 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 120 kB)

Motion 2019/20:2037 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2037 av Lars Beckman M Utredning om oberoende revision av kommuner och regioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en särskild enhet hos Riksrevisionen för årlig revision av kommuner och regioner och tillkännager


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2037 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2037 av Lars Beckman (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1973 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1973 av Robert Hannah L Låt den med flest kryss bli folkvald Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att spärrarna i personvalet till riksdagen bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1973 av Robert Hannah (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1973 av Robert Hannah (L) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1971 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1971 av Maria Nilsson L Öka säkerheten för judar och muslimer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en plan för hur den judiska och den muslimska minoritetens trygghet och säkerhet kan säkerställas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1971 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1971 av Maria Nilsson (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1958 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:1958 av Robert Hannah och Helena Gellerman båda L Skydda människors privatliv vid datainsamling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa individens integritet vid datainsamling på nätet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1958 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1958 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1922 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1922 av Robert Hannah L Begränsa apanage till statschef och tronarvinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska apanagets storlek och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1922 av Robert Hannah (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1922 av Robert Hannah (L) (pdf, 75 kB)