Dokument & lagar (9 132 träffar)

Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. M Kultur- och mediepolitisk motion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att minska den politiska styrningen av konsten och kulturens innehåll och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1 2018/19:KrU11 2018/19:KrU12 2018/19:KrU13 2018/19:KrU14 2018/19:KrU7 2018/19:KrU8 2018/19:KU29 2018/19:NU7 2018/19:SkU13
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 106 kB)

Motion 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl båda C Nationellt meänkielicentrum till Övertorneå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inrätta ett nationellt språkcentrum för meänkieli i Övertorneå och att se över


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13 2018/19:KU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. C Kultur, civilsamhälle och media i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att främja ett brett kulturliv där nya digitala kulturella uttryck och mångkultur frodas sida vid sida med traditionella


Utskottsberedning: 2018/19:KrU10 2018/19:KrU12 2018/19:KrU13 2018/19:KrU14 2018/19:KrU15 2018/19:KrU9 2018/19:KU29 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SkU13 2018/19:TU4 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 101 kB)

Motion 2018/19:2982 av Paula Bieler (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2982 av Paula Bieler SD Partiers representation i nämnder, utskott och styrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla partier med representation i en folkvald församling också bör ges representation i dess nämnder, utskott och styrelser


Utskottsberedning: 2018/19:KU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2982 av Paula Bieler (SD) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2982 av Paula Bieler (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:2980 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2980 av Bengt Eliasson m.fl. L Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Arbetet mot terrorism behöver gå hand i hand med det långsiktiga och förebyggande


Utskottsberedning: 2018/19:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2980 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2980 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 95 kB)

Motion 2018/19:2945 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2945 av Marta Obminska m.fl. M Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Sammanfattning Under utgiftsområde 1 Rikets styrelse finansieras den centrala statsledningen samt flera viktiga myndigheter, statsbidrag och uppdrag. För Moderaterna är ett effektivt användande av skattemedel ett kärnvärde.


Utskottsberedning: 2018/19:KU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , 4 bifall,

Motion 2018/19:2945 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2945 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. L Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nämna de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i regeringsformen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:KU24 2018/19:KU30 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8 2019/20:KrU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 100 kB)

Motion 2018/19:2845 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2845 av Richard Jomshof SD Krafttag mot radikala muslimer och jihadresenärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utländska medborgare med kopplingar till islamistiska terrornätverk ska utvisas med omedelbar verkan med ett livstidsförbud


Utskottsberedning: 2018/19:JuU16 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2845 av Richard Jomshof (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2845 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. M Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en grundlagsutredning bör tillsättas i syfte att stärka domstolarnas


Utskottsberedning: 2018/19:KU27 2018/19:KU30
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 108 kB)

Motion 2018/19:2811 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2811 av Marta Obminska m.fl. M Skydd för medieredaktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behovet av ytterligare åtgärder för att värna tryck- och yttrandefriheten och utveckla arbetet mot hot, våld och andra olagliga angrepp


Utskottsberedning: 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2811 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2811 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2810 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2810 av Marta Obminska m.fl. M Förebyggande av våldsbejakande extremism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket kring utländsk finansiering av trossamfund och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2810 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2810 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:2809 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2809 av Marta Obminska m.fl. M Motverka hybridkrigföring i form av propaganda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om det i yttrandefrihetsgrundlagen bör tillskapas en möjlighet att genom vanlig lag införa bestämmelser om ingripande


Utskottsberedning: 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2809 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2809 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:2808 av Marta Obminska m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2808 av Marta Obminska m.fl. M Frihet för Svenska kyrkan möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt tak och golv för kyrkoavgiften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det möjligt för församlingar och pastorat inom Svenska


Utskottsberedning: 2018/19:KU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2808 av Marta Obminska m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2808 av Marta Obminska m.fl. (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:2801 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2801 av Markus Wiechel och Lars Andersson båda SD Religionsfrihet på riktigt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skriva in att Sverige är en sekulär stat i grundlagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2801 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2801 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. KD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Tabeller Tabell 1 Kristdemokraternas förslag till anslag för 2019 uttryckt som differens


Utskottsberedning: 2018/19:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 105 kB)

Motion 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C)

Motion till riksdagen 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. M, C Valkretsnamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående se över namnen på de valkretsar som efter regionaliseringsförsöksverksamheten tagits bort av byråkratiska skäl, för att kunna återgå till ursprungsnamnen,


Utskottsberedning: 2018/19:KU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2708 av Daniel Bäckström (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2708 av Daniel Bäckström C Signering vid röstningstillfället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder som säkrar den enskildes möjligheter att få rösta och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Arvika hindrades en röstberättigad


Utskottsberedning: 2018/19:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2708 av Daniel Bäckström (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2708 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2624 av Linda Ylivainio m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2624 av Linda Ylivainio m.fl. C Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Den svenska demokratin är i grunden välfungerande och värd att försvara.


Utskottsberedning: 2018/19:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2624 av Linda Ylivainio m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2624 av Linda Ylivainio m.fl. (C) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:2608 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2608 av Maria Stockhaus M Fler kvinnliga politiker i riksdagskonsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillgängliggöra porträtt och annan konst på kvinnliga politiker till fler delar av riksdagens lokaler och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2608 av Maria Stockhaus (M) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2608 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2604 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2604 av Magnus Jacobsson KD Stärk medborgarnas ställning gentemot it-jättarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom EU ska verka för att medborgarna får en starkare ställning gentemot it-jättarna, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:KU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2604 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2604 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 76 kB)