Dokument & lagar (120 träffar)

Motion 2009/10:K350 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2009/10:K350 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Ordensväsendet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera det offentliga ideella belöningssystemet. Motivering Staten belönar i dag engagerade


Utskottsberedning: 2009/10:KU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:K350 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:K402 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Cecilia Magnusson (kd, m)

Motion till riksdagen 2007/08:K402 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Cecilia Magnusson kd, m Ett reformerat offentligt belöningssystem kd539 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera det offentliga ideella belöningssystemet. Bakgrund I


Utskottsberedning: 2008/09:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:K402 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Cecilia Magnusson (kd, m) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:K359 av Chatrine Pålsson Ahlgren m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:K359 av Chatrine Pålsson Ahlgren m.fl. kd Barns röster i statliga utredningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att säkerställa barns egna åsikter i statliga utredningar. Motivering Barn har rätt att fritt uttrycka


Utskottsberedning: 2007/08:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:K359 av Chatrine Pålsson Ahlgren m.fl. (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:K295 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:K295 av Chatrine Pålsson Ahlgren kd Ett reformerat offentligt belöningssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att reformera det offentliga ideella belöningssystemet. Motivering Staten belönar i dag engagerade medborgares


Utskottsberedning: 2006/07:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:K295 av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) (doc, 42 kB)

EU

Motion 2005/06:U379 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Kristdemokrater lade grunden till EU 4 4 Samarbetet är en självklarhet 4 5 Medlemskapet 5 6 Ökad global konkurrens 6 7 EU:s ansvar i världen 7 7.1 Bekämpa fattigdomen 7 7.2 Hälsan i fokus 8 7.3 Tag ledningen i klimatarbetet 9 7.4 Krishantering 11


Utskottsberedning: 2005/06:FiU5 2005/06:JuU14 2005/06:KU23 2005/06:NU10 2005/06:NU11 2005/06:UU10 2005/06:UU17
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:U379 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 134 kB)

Motion 2005/06:So712 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Sammanfattning Den medicinska teknologin och forskningen har med förfinade metoder och tekniska landvinningar trängt allt djupare in i livets biologi och kemi. Detta påverkar hela människans livscykel. Speciellt märkbara är resultaten av denna inriktning vid livets början och livets slutskede. I dag står samhället inför


Utskottsberedning: 2005/06:KU17 2005/06:LU9 2005/06:SoU16 2005/06:SoU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2005/06:So712 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 147 kB)

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning familjepolitik för valfrihet och rättvisa Kristdemokraterna vill ha en familjepolitik som skapar valfrihet och rättvisa, som ger föräldrar makt att bestämma över sin egen tid med barnen. En politik som möjliggör ett fungerande familjeliv där barnen får den centrala plats de rättmätigt ska ha. En politik


Utskottsberedning: 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU13 2005/06:SkU16 2005/06:SoU5 2005/06:UbU12 2005/06:UbU13 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 30 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf432 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 218 kB)

Motion 2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Sverige vårt land i mångfald 7 4.1 Från en havererad integrationspolitik till en politik för mångfald 8 5 Språk och utbildning en stabil grund för livet 9 5.1 Flexibel och individanpassad svenskundervisning 9 5.2 Satsa


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:BoU1 2005/06:BoU7 2005/06:JuU1 2005/06:JuU14 2005/06:KU1 2005/06:KU15 2005/06:NU13 2005/06:SfU10 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:SoU21 2005/06:UbU14 2005/06:UbU19 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 37 avslag

Motion 2005/06:Sf389 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 233 kB)

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning De nya jobben skapas när enskilda människor finner det vara mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Den privata sektorns andel av den totala produktionen behöver därför bli större. Inriktningen i Kristdemokraternas ekonomiska politik vilar på kunskapen om att arbete och välfärd åt alla bara kan


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:KU15 2005/06:KU26 2005/06:LU18 2005/06:MJU25 2005/06:NU1 2005/06:NU10 2005/06:NU13 2005/06:NU16 2005/06:NU4 2005/06:SfU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU21 2005/06:UbU15
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 31 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:N480 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 259 kB)

Motion 2005/06:Kr413 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Mediernas snabba förändring 3 4 Medierna och det demokratiska samhället 3 5 Press 4 5.1 Idéburen organisationspress 4 6 Radio 6 6.1 Närradio 6 6.2 Digitalradio 7 7 tv 7 7.1 Lokal-tv 7 7.2 Digital-tv 8 8 Public service med tanke


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28 2005/06:KrU4 2005/06:KU30
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Kr413 av Dan Kihlström m.fl. (kd) (doc, 87 kB)

Motion 2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Kristdemokraternas utgångspunkter 5 4.1 Bakgrund 5 4.2 Helhet, värdegrund och närhet 5 4.3 Självständighet och gemenskap 6 4.4 Ideella sektorn 6 5 Målstyrning av ungdomspolitiken 7 6 Viktiga områden för ungdomspolitiken 8


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU1 2005/06:JuSoU1 2005/06:KrU22 2005/06:KrU23 2005/06:KrU8 2005/06:KU9 2005/06:SoU12 2005/06:SoU16 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:Kr412 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 131 kB)

Motion 2005/06:K459 av Chatrine Pålsson och Sven Brus (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att uppdra åt regeringen att tillsätta en kommission med uppgift att föreslå åtgärder för att komma till rätta med det stora problemet med hot mot politiker. Inledning Enligt en undersökning från Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda och Statistiska centralbyrån SCB


Utskottsberedning: 2005/06:KU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K459 av Chatrine Pålsson och Sven Brus (kd) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:K383 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en värdekommission för att stimulera en bred offentlig debatt om samhällsgemenskapens grundläggande värden såsom människovärdet och de mänskliga fri- och rättigheterna. Motiverad etik Alf Ahlberg, författare


Utskottsberedning: 2005/06:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K383 av Göran Hägglund m.fl. (kd) (doc, 47 kB)

Motion 2005/06:K327 av Ingemar Vänerlöv och Chatrine Pålsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder mot utbredningen av illegitima riddarordnar i Sverige. Motivering Det finns en lång tradition av att stater delar ut ordnar till förtjänta personer, s.k. förtjänstordnar. De svenska ordnar som


Utskottsberedning: 2005/06:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K327 av Ingemar Vänerlöv och Chatrine Pålsson (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Ub589 av Olle Sandahl m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att inrätta ett forsknings- och framtidsutskott för sammanhållen hantering av forsknings- och framtidsfrågor.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta ett framtidsråd inom regeringen för sammanhållen hantering av forsknings-


Utskottsberedning: 2005/06:KU1 2005/06:KU21 2005/06:NU13 2005/06:UbU1 2005/06:UbU6
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Ub589 av Olle Sandahl m.fl. (kd) (doc, 80 kB)

Motion 2005/06:K428 av Chatrine Pålsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utse den 5 december till FN:s frivilligdag. Motivering I december 1985 godkände FN:s generalförsamling en resolution nr 40/212 om att utse den 5 december till FN:s frivilligdag International Volunteer DayI resolutionen


Utskottsberedning: 2005/06:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K428 av Chatrine Pålsson (kd) (doc, 54 kB)

Motion 2005/06:K259 av Chatrine Pålsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att reformera det offentliga ideella belöningssystemet. Motivering Riksdagen har sedan mitten av 1980-talet återkommande avslagit motioner med yrkanden om ett reformerat offentligt belöningssystem. Det har ansetts


Utskottsberedning: 2005/06:KU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K259 av Chatrine Pålsson (kd) (doc, 56 kB)

Motion 2004/05:Sf365 av Sven Brus m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Sf365 av Sven Brus m.fl. kd Mångfaldspolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Vårt land i mångfald 6 4.1 Från en havererad integrationspolitik till en politik för mångfald 8 5 Språk och utbildning en stabil grund för livet 8


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:AU5 2004/05:BoU1 2004/05:BoU11 2004/05:FiU18 2004/05:JuU1 2004/05:JuU19 2004/05:KU27 2004/05:NU1 2004/05:SfU10 2004/05:SfU2 2004/05:SkU20 2004/05:SoU1 2004/05:UbU5 2004/05:UbU6 2004/05:UbU9 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:SoU21
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 37 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. kd Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Mål för kristdemokratisk familjepolitik 7 4 Mer tid tillsammans 8 5 Familjeliv i dagens Sverige 9 6 Därför är


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:AU3 2004/05:AU7 2004/05:AU8 2004/05:BoU1 2004/05:KU18 2004/05:LU10 2004/05:SfU1 2004/05:SfU9 2004/05:SkU19 2004/05:UbU2 2004/05:UbU3 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 41 avslag, 3 bifall,

Motion 2004/05:Kr359 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Kr359 av Dan Kihlström m.fl. kd Mediepolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär av regeringen en översyn av den idéburna organisationspressens villkor och möjligheter att genom ett särskilt statligt stöd säkerställa en kvalitativ utveckling av denna press. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:KU11 2004/05:KU31 2005/06:KrU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag