Dokument & lagar (190 träffar)

Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2019/20:KU1 2019/20:UU1 2019/20:UU2

Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:3157 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 148 kB)

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Frihet och säkerhet Europeiska Unionen EU EU som utrikespolitisk aktör EU:s säkerhets- och försvarspolitik EU:s grannskapspolitik och utvidgning EU och utvecklingen i Ryssland


Utskottsberedning: FöU KU NU SfU SoU 2019/20:FiU22 2019/20:KU1 2019/20:UU1

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 107 kB) Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 170 kB)

Motion 2019/20:2260 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:2260 av Tuve Skånberg m.fl. KD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Kristdemokraternas förslag till anslag för 2020 uttryckt som differens


Utskottsberedning: 2019/20:KU1

Motion 2019/20:2260 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2019/20:2260 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 114 kB)

Motion 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. KD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Tabeller Tabell 1 Kristdemokraternas förslag till anslag för 2019 uttryckt som differens


Utskottsberedning: 2018/19:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 105 kB)

Motion 2018/19:2457 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2457 av Tuve Skånberg m.fl. KD En svensk författningsdomstol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att inrätta en svensk författningsdomstol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Demokratin måste ständigt försvaras.


Utskottsberedning: 2018/19:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2457 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2457 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:2456 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2456 av Tuve Skånberg m.fl. KD Meddelarskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av meddelarskyddet vid förundersökningar och vid ingripanden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I samband med ett antal uppmärksammade


Utskottsberedning: 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2456 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2456 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. KD Kränkningar på nätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning om ett generellt straffsanktionerat skydd mot kränkningar på nätet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:KU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. KD Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UU 2018/19:FöU9 2018/19:JuU16 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 118 kB)

Motion 2018/19:980 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:980 av Tuve Skånberg m.fl. KD Inrätta en värdekommission Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en värdekommission för att stimulera samtalet om värden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att känna tillit till och


Utskottsberedning: 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:980 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:980 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 83 kB)

Motion 2017/18:4023 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4023 av Tuve Skånberg m.fl. KD med anledning av prop. 2017/18:154 Journalistik i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla dagstidningar som innefattas av legaldefinitionen dagstidning ska omfattas av de nya presstödsreglerna


Utskottsberedning: 2017/18:KU43
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:4023 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4023 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3947 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3947 av Beatrice Ask m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2017/18:55 Ökad insyn i partiers finansiering ett utbyggt regelverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att enskilda medlemmars samtycke ska krävas för att organisationer som företräder


Utskottsberedning: 2017/18:KU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3947 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3947 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. M, KD Förebyggande av våldsbejakande extremism fler åtgärder behövs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mobilisera goda krafter i civilsamhället och näringslivet för att motverka våldsbejakande extremism och


Utskottsberedning: 2017/18:KU34
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (pdf, 99 kB)

Motion 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. M, KD Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Människor


Utskottsberedning: 2017/18:KU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD) (pdf, 86 kB)

Motion 2017/18:3121 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3121 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD Vård av demokratin och ökat valdeltagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det civila samhällets betydelse för demokratin, om att utveckla och tydliggöra relationen mellan staten och det civila samhället


Utskottsberedning: 2017/18:KU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3121 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3121 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 95 kB)

Motion 2017/18:3120 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3120 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD Arbetet för romsk inkludering och mot antiziganism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortsatt arbete för synliggörandet av behandlingen av romer och resande under svenskt 1900-tal och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3120 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3120 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 83 kB)

Motion 2017/18:3119 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3119 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD Ett utvidgat tjänstemannaansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett modernare och tydligare tjänstemannaansvar genom utvidgat straffansvar för tjänstefel, i syfte att stärka förtroendet för den offentliga


Utskottsberedning: 2017/18:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:3119 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3119 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 92 kB)

Motion 2017/18:3118 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3118 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD Regelförenklingar för medborgare och företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medarbetare i myndigheter och förvaltningar ska ges möjligheter att utmana onödiga regler och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:KU39
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3118 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3118 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2017/18:3117 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3117 av Beatrice Ask m.fl. M, C, L, KD Utvecklat arbete mot antisemitism och för judisk säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om antisemitism och förföljelse av judar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:KU32
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2017/18:3117 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3117 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2017/18:3095 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3095 av Tuve Skånberg m.fl. KD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Kristdemokraternas förslag till anslag för 2018 uttryckt som differensgentemot


Utskottsberedning: 2017/18:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3095 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3095 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 103 kB)

Motion 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. KD Terrorism Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Inledning Överenskommelse om åtgärder mot terrorism Förebyggande arbete Polisens samarbete med Försvarsmakten Polisens möjlighet att använda kameraövervakning Kriminalisera samröre med terroristverksamhet


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13 2017/18:JuU35 2017/18:JuU36 2017/18:KU34 2017/18:UU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 113 kB)