Dokument & lagar (129 träffar)

Motion 2018/19:3120 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:3120 av Aron Emilsson m.fl. SD med anledning av skr. 2018/19:122 Det kyrkliga kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör redovisa skälen till statens ambitionssänkning vad gäller det kyrkliga kulturarvet enligt vad


Utskottsberedning: 2019/20:KrU3

Motion 2018/19:3120 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:3120 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2018/19:2375 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2375 av Aron Emilsson m.fl. SD Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Sammanfattning För Sverigedemokraterna spelar kulturen en central roll i livet, politiken och samhällsbygget. Vi eftersträvar en bred och livskraftig svensk kulturpolitik där barns, äldres och funktionsnedsattas


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2375 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 108 kB) Motion 2018/19:2375 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 157 kB)

Motion 2018/19:2320 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2320 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Hästnäring kultur, fritid och näring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma hästnäringens positiva effekter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:KrU10 2018/19:MJU17 2018/19:TU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:2320 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2320 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. SD Friluftsliv för folkhälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna för ett närmare nordiskt friluftslivssamarbete och en satsning för ett nytt nordiskt friluftslivsår och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KrU10 2018/19:MJU9 2018/19:SfU15 2018/19:UbU14 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:1912 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1912 av Aron Emilsson m.fl. SD Ordbok över Sveriges dialekter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ordbok över Sveriges dialekter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska dialekter är en omistlig del av vårt gemensamma


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1912 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2018/19:1912 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:1911 av Runar Filper m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1911 av Runar Filper m.fl. SD Erkännande av svenskbefolkningen i historiska svenskbygder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma svenskbefolkningen i historiska utvandrarbygder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1911 av Runar Filper m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2018/19:1911 av Runar Filper m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1648 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1648 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Scenkonst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell översyn och kvalitetssäkring av scenkonstutbildningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1648 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1648 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:1647 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1647 av Aron Emilsson m.fl. SD Kulturkanon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta ta fram en svensk kulturkanon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en immateriell


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1 2018/19:KrU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1647 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:1647 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:1646 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1646 av Aron Emilsson m.fl. SD Skärpning av språklagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att omarbeta och bygga ut språklagen 2009:600 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1646 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:1646 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1645 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1645 av Aron Emilsson m.fl. SD Svenska ortnamn i fjällen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad hänsyn till god ortnamnssed och om hur tillämpningen av de lagreglerade bestämmelserna om god ortnamnssed ska kunna skärpas och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:1645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1644 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1644 av Aron Emilsson m.fl. SD Svenskt kulturarvsår 2022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse 2022 till ett svenskt kulturarvsår och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mångkulturåret 2006 utlystes av den socialdemokratiska


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1644 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 65 kB) Motion 2018/19:1644 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. SD Public service i en demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en större utredning för en modernisering av public service som system och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:KrU14 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Idrottsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förnyad elitsatsning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder i syfte att säkerställa


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1 2018/19:KrU10 2018/19:SkU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:1285 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1285 av Angelika Bengtsson m.fl. SD Kultur på recept Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultur på recept och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kultur på recept är en modell som instiftades under alliansregeringen. Forskning


Utskottsberedning: 2018/19:KrU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1285 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1285 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1282 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1282 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. SD Regelverk och tillsyn i föreningslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag på hur regelverk och tillsyn ska skärpas i syfte att förhindra att våldsbejakande och icke-demokratiska


Utskottsberedning: 2018/19:KrU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1282 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1282 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:733 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:733 av Cassandra Sundin m.fl. SD Sydsamiskans bevarande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna till åtgärder för att säkra sydsamiskans fortlevnad och förvaltning samt höja språkets status och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:733 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2018/19:733 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:726 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:726 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. SD Spel- och lotteripolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering av licenssystemet bör genomföras fem år efter införandet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:726 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:726 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:655 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:655 av Cassandra Sundin m.fl. SD Samiska språk- och utbildningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utveckla forskningscentret Vaartoe/Cesam, och i förlängningen inrätta ett fristående nationellt samiskt forskningscentrum


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13 2018/19:UbU13 2018/19:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:655 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2018/19:655 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:654 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:654 av Aron Emilsson m.fl. SD Punktskriftens ställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändringar i språklagen så att även punktskrift omfattas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2009 har vi i Sverige en särskild


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:654 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2018/19:654 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:653 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:653 av Aron Emilsson m.fl. SD Nordens hus i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheterna att inrätta ett Nordens hus i Sverige bör utredas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den djupaste roten till den svenska


Utskottsberedning: 2018/19:KrU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:653 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 63 kB) Motion 2018/19:653 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)