Dokument & lagar (182 träffar)

Motion 2004/05:MJ38 av Åsa Domeij m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 203 2 Förslag till riksdagsbeslut 207 3 Sammanfattning 214 4 Inledning 214 5 En överordnad miljöpolitik 215 6 Livsmöjligheter 215 7 Rättvist miljöutrymme 215 7.1 Rättvist miljöutrymme 215 7.2 Den saknade miljödimensionen 216 7.3 Global handelspolitik 216 7.4 Hållbar


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4 2005/06:NU18
Riksdagsbeslut (128 yrkanden): 128 avslag

Motion 2004/05:Bo13 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo13 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition om ändrade regler för bostadsbidrag. Regeringens förslag I regeringens proposition om bostadsbidrag föreslås regeländringar


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo12 av Nina Lundström m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo12 av Nina Lundström m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på reformerat stöd för ekonomiskt utsatta hushåll i syfte att minska marginaleffekter. Riksdagen begär att


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2004/05:Bo11 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo11 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 14 lagen 1993:737 om bostadsbidrag som innebär att bostadsbidrag månadsvis lämnas som ett särskilt bidrag med 950 kr för ett


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2004/05:Bo10 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo10 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om en reformering av bostadsbidraget i syfte att minska marginaleffekterna. Mer


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Fi11 av Mats Odell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Fi11 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av skr. 2004/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 1 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 Med anledning av regeringens skrivelse till riksdagen 2004/05:93


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9 2004/05:FiU32
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2004/05:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag till 6 andra stycket 2 b jordförvärvslagen 1979:230 om att mark som juridiska personer avstår till staten för naturvårdsändamål


Utskottsberedning: 2004/05:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:Bo7 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo7 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att jordförvärvslagen enbart skall gälla vid förvärv av skogsfastighet. Riksdagen beslutar att jordförvärvslagen, med undantag för omarronderingsområden,


Utskottsberedning: 2004/05:BoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:Bo9 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo9 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2004/05: 53 Ändringar i jordförvärvslagen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre möjligheter för familjejordbrukens utveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:BoU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2004/05:MJ9 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ9 av Peter Eriksson m.fl. mp Orkanen Gudrun väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en modern krisberedskap. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SkU19 2004/05:TU17 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 24 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:Bo5 av Ulla Löfgren och Elizabeth Nyström (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo5 av Ulla Löfgren och Elizabeth Nyström m med anledning av prop. 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om skärpta bestämmelser om förvärv av lantbruksegendom i glesbygd. Riksdagen beslutar att glesbygdsbestämmelserna i jordförvärvslagen


Utskottsberedning: 2004/05:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2004/05:MJ7 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ7 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m Stormen över södra Sverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt 1 Sammanfattning Orkanen Gudrun som svepte in över södra Sverige har i sin väg orsakat förödelse av en dignitet vi inte tidigare sett i Sverige.


Utskottsberedning: 2004/05:AU6 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:TU17 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2004/05:Bo3 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo3 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall verka för att begreppet herrelösa fastigheter


Utskottsberedning: 2004/05:BoU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2004/05:Bo2 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo2 av Rigmor Stenmark m.fl. c med anledning av prop. 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som friskriver kommuner från saneringskostnader i linje med vad som anförts nedan och


Utskottsberedning: 2004/05:BoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo6 av Nina Lundström m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo6 av Nina Lundström m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över konkurrenslagstiftningen och säkerställa att den omfattar ägande av lantbruksfastigheter.


Utskottsberedning: 2004/05:BoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2004/05:Bo4 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo4 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2004/05:59 Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i plan- och bygglagen 1987:10 enligt vad i motionen anförs om anläggning avseende mobiltelefoni som en


Utskottsberedning: 2004/05:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Bo1 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo1 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om situationen när det finns en intressent till en herrelös


Utskottsberedning: 2004/05:BoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:MJ8 av Maud Olofsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ8 av Maud Olofsson m.fl. c Insatser för skogsbruket i södra Sverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om insatser för att minska skadeverkningarna


Utskottsberedning: 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:FöU8 2004/05:MJU9 2004/05:TU17 2005/06:SkU17 2005/06:SoU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2004/05:Sf365 av Sven Brus m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Sf365 av Sven Brus m.fl. kd Mångfaldspolitik 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Vårt land i mångfald 6 4.1 Från en havererad integrationspolitik till en politik för mångfald 8 5 Språk och utbildning en stabil grund för livet 8


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:AU5 2004/05:BoU1 2004/05:BoU11 2004/05:FiU18 2004/05:JuU1 2004/05:JuU19 2004/05:KU27 2004/05:NU1 2004/05:SfU10 2004/05:SfU2 2004/05:SkU20 2004/05:SoU1 2004/05:UbU5 2004/05:UbU6 2004/05:UbU9 2005/06:SfU2 2005/06:SfU6 2005/06:SoU21
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 37 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Sf363 av Göran Hägglund m.fl. kd Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Mål för kristdemokratisk familjepolitik 7 4 Mer tid tillsammans 8 5 Familjeliv i dagens Sverige 9 6 Därför är


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:AU3 2004/05:AU7 2004/05:AU8 2004/05:BoU1 2004/05:KU18 2004/05:LU10 2004/05:SfU1 2004/05:SfU9 2004/05:SkU19 2004/05:UbU2 2004/05:UbU3 2005/06:SoU5
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 41 avslag, 3 bifall,