Dokument & lagar (16 träffar)

Motion 1998/99:Bo23 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo23 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Regeringens förslag om ett tidsbegränsat sanktionssystem för att motverka utförsäljning eller överföring av pengar från allmännyttiga bostadsföretag innebär en risk för kollision mellan


Utskottsberedning: ------1998/99:BoU11 1999/2000:KU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo18 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo18 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:101 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. En mångfald av boendeformer Miljöpartiet anser att en bra bostad ska vara allas rättighet. Men vi menar också att människor kan och ska ta ansvar för sitt boende


Utskottsberedning: -1998/99:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo5 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo5 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. Många människor är idag oroliga över bristerna i boendemiljön. Var fjärde svensk har idag någon form av allergi eller annan överkänslighet. Bland barnen är ca en tredjedel drabbade av allergier.


Utskottsberedning: ---1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So375 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So375 av Thomas Julin m.fl. mp Allergier Motionen delad mellan flera utskott Allergiökningen en väckarklocka för en bättre miljö Allergier är ett växande folkhälsoproblem i hela den industrialiserade delen av världen. De senaste decenniernas ökningstakt är mer än oroväckande. Framförallt


Utskottsberedning: ----1998/99:BoU8 1998/99:SoU8 1999/2000:MJU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:So373 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:So373 av Yvonne Ruwaida m.fl. mp Ungdomar Inledning Sverige är idag ett samhälle som i allt högre grad stänger ute unga människor från arbete, utbildning sociala förmåner och bostad långt upp i vuxenåren. Förr var man vuxen när man fyllde 18 år. Idag har inte ens trettiofemåringarna


Utskottsberedning: -------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:SfU1 1998/99:SoU9 1998/99:UbU2 1999/2000:KU2
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:N291 av Ewa Larsson (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:N291 av Ewa Larsson mp Köpcentrum och stormarknader I rasande fart är vi i Sverige på väg att slå sönder förutsättningarna för utveckling av våra egna europeiska städer. I rask takt beslutas om det ena köpcentrumet och stormarknaden efter det andra utifrån amerikansk modell baserad på


Utskottsberedning: -1998/99:BoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ802 av Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ802 av Gudrun Lindvall mp Vatten Inledning Sverige är, med sina 104 876 sjöar och ca 120 000 km vattendrag, ett land rikt på vatten. För oss är tillgången till vatten en självklarhet, både som dricksvatten och för rekreation. Många vatten hotas dock av övergödning, försurning eller


Utskottsberedning: -------1998/99:BoU6 1998/99:BoU8 1998/99:MJU6
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:MJ747 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:MJ747 av Marianne Samuelsson m.fl. mp Miljö- och naturvård Miljöproblemen inte lösta Akrylamiden i Hallandsåsen kom för många som en chock och ett uppvaknande. Många hade invaggats i en falsk säkerhet och tro att miljöproblemen var lösta. Det hade man hört företrädare för flera partier


Utskottsberedning: ---------1998/99:BoU6 1998/99:MJU2 1998/99:MJU6 1998/99:NU3
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo521 av Per Lager (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo521 av Per Lager mp Kynnefjäll och det kommunala vetot Det kommunala vetot Den kommunala vetorätten, som innebär att en kommun har rätt att säga nej till etablering av miljöstörande anläggningar i den egna kommunen, är en av hörnstenarna i den kommunala självbestämmanderätten och en


Utskottsberedning: -1998/99:BoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo515 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo515 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Stormarknader Stormarknader på frammarsch Under de senaste åren har antalet externa köpcentra, stormarknader, ökat kraftigt. År 1950 fanns 83 000 butiker inom detaljhandeln. 1990 fanns 8 000 butiker för dagligvaror, och en fjärdedel av dem var stormarknader,


Utskottsberedning: --1998/99:BoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo514 av Barbro Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo514 av Barbro Johansson m.fl. mp Mobiltelefonmaster och elektromagnetisk strålning I takt med den enorma ökningen av mobiltelefoner, ökar också antalet sändare, som sätts upp för att tillgodose det ökade behovet. Sändarna sätts upp på hyreshus, master och vattentorn. För att få en bra


Utskottsberedning: --1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo506 av Barbro Johansson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo506 av Barbro Johansson m.fl. mp Bullerfria miljöer I vår dagliga miljö har vi hela tiden olika ljud omkring oss. Buller har blivit ett omfattande miljöproblem. Bakgrundsbuller från ökande trafikintensitet tvingar oss att leva med detta störande ljud hela tiden, som en matta av buller


Utskottsberedning: -1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo505 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo505 av Gudrun Lindvall m.fl. mp Skydd av vattendrag Inledning Runt om i landet planeras nu utbyggnader av mindre vattendrag med höga naturvärden i många fall är de eller kan de betraktas som orörda naturvatten i ekologiskt hänseende. Det gäller bl.a. Ljungån i Bräcke kommun, Sörforsån


Utskottsberedning: ---1998/99:BoU6 1998/99:MJU6 1998/99:NU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo236 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo236 av Marianne Samuelsson m.fl. mp Boendepolitik för framtiden Innehållsförteckning 1 Det framtida boendet 2 2 Från byggpolitik till social boendepolitik 2 2.1 Utsatta bostadsområden 2 2.2 Boende för alla 2 2.3 Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen 2 2.4 Äldrebostäder


Utskottsberedning: ----------1998/99:BoU1 1998/99:BoU3 1998/99:SoU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo210 av Kerstin-Maria Stalin och Helena Hillar Rosenqvist (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo210 av Kerstin-Maria Stalín och Helena Hillar Rosenqvist mp Regler för bostadsbidrag för föräldrar med umgängesrätt Från den 1 januari 1997 gäller nya regler för bostadsbidrag till föräldrar med umgängesrätt. De nya bestämmelserna går bl a ut på att bidrag till hushåll med enbart umgängesrättsbarn


Utskottsberedning: -1998/99:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:A807 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:A807 av Birger Schlaug m.fl. mp Jämställdhet Inledning Sverige är i internationellt perspektiv ett av de mest jämställda länderna i världen. Det beror inte på att Sverige är ett jämställt land utan på att andra länder i världen är mindre jämställda. Jämställdhet innebär att kvinnor


Utskottsberedning: ----------------1998/99:AU6 1998/99:BoU3 1998/99:FiU2 1998/99:KU22 1998/99:SfU1 1998/99:SoU10 1998/99:UbU6 2000/01:UU4
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation