Dokument & lagar (137 träffar)

Motion 1998/99:Bo23 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo23 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Regeringens förslag om ett tidsbegränsat sanktionssystem för att motverka utförsäljning eller överföring av pengar från allmännyttiga bostadsföretag innebär en risk för kollision mellan


Utskottsberedning: ------1998/99:BoU11 1999/2000:KU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo22 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo22 av Rigmor Ahlstedt m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Kommunala bostadsföretag och självstyre Regeringen föreslår i propositionen att ersätta de nuvarande bestämmelserna om indragning av räntestöd vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala


Utskottsberedning: -1998/99:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo21 av Carl Bildt m.fl. (m, fp, kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo21 av Carl Bildt m.fl. m, kd, fp med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Inledning I propositionen föreslås att de nuvarande bestämmelserna om indragning av räntebidrag vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala bostadsbolag skall ersättas med ett nytt


Utskottsberedning: -1998/99:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo20 av Anita Johansson (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo20 av Anita Johansson s med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag De som pläderar för utförsäljning av de kommunala bostadsföretagen glömmer så lätt varför dessa kom till och vilken roll de har i samhället. De kom till för att tillförsäkra vanliga människor bostäder


Utskottsberedning: -1998/99:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo19 av Ulf Björklund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo19 av Ulf Björklund m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:101 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. Inledning Bostaden spelar en central roll i människors liv. Den kristdemokratiska boendepolitiken har som utgångspunkt att människor skall känna trygghet i sitt boende. Boendepolitiken


Utskottsberedning: --1998/99:BoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo18 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo18 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:101 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. En mångfald av boendeformer Miljöpartiet anser att en bra bostad ska vara allas rättighet. Men vi menar också att människor kan och ska ta ansvar för sitt boende


Utskottsberedning: -1998/99:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo17 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo17 av Rigmor Ahlstedt m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:101 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. I propositionen föreslås bl.a. lagändringar som avser att försvåra ombildning till bostadsrätt och begränsa möjligheterna för hyresgäster att få äga sin lägenhet i kooperativ


Utskottsberedning: --1998/99:BoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo16 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo16 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:101 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. Inledning I propositionen föreslås att det gällande kravet på enkel majoritet för att en bostadsrättsförening skall kunna besluta om förvärv av ett hus för ombildning till bostadsrätt


Utskottsberedning: --1998/99:BoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo15 av Yvonne Ångström och Kerstin Heinemann (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo15 av Yvonne Ångström och Kerstin Heinemann fp med anledning av prop. 1998/99:101 Ombildning av hyresrätt till bostadsrätt m.m. Inledning Folkpartiet avvisar regeringens förslag om att försvåra för de hyresgäster som vill ombilda sina hyreslägenheter till bostadsrätter. Det finns skäl


Utskottsberedning: -1998/99:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo14 av Ulf Björklund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo14 av Ulf Björklund m.fl. kd med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidragen m.m. Propositionen Regeringen föreslår i propositionen en marginell justering av eftergiftsreglerna vid återbetalning av bostadsbidrag. Vidare föreslås att vissa äldre regler


Utskottsberedning: -----1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo13 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo13 av Owe Hellberg och Sten Lundström v med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidragen m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll År 1997 infördes nya regler för bostadsbidragen. Bostadsbidragen skall betalas ut löpande och preliminärt utifrån den årsinkomst


Utskottsberedning: ---1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo12 av Yvonne Ångström och Kerstin Heinemann (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo12 av Yvonne Ångström och Kerstin Heinemann fp med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Inledning Riksdagen beslutade 1996 att de inkomst- och behovsprövade bostadsbidragen i än högre utsträckning skulle stämmas av mot verklig inkomst. Detta


Utskottsberedning: ---1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo11 av Viviann Gerdin (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo11 av Viviann Gerdin c med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Många människor har den senaste tiden blivit medvetna om att de erhållit ett felaktigt bostadsbidrag. Av dem som fick bostadsbidrag 1997 fick 46 procent för lågt bidrag och 44 procent


Utskottsberedning: -1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo10 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo10 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Inledning I propositionen föreslås en uppmjukning av reglerna för eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag samt att reglerna för tillämpning av vissa äldre bestämmelser


Utskottsberedning: ----1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo9 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo9 av Rigmor Ahlstedt m.fl. c med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Förändring i bostadsbidragssystemet Många känner idag en stor otrygghet i samhället. Det är ofta en social otrygghet med oro för arbetslöshet, ekonomiska problem, droger


Utskottsberedning: -----1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo8 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo8 av Inger Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Bostadsbidragen är ett viktigt komplement till de mer generellt utformade socialförsäkringarna. Träffsäkerheten är hög, men kontrollproblemen är större än i mer generella försäkringar.


Utskottsberedning: -1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo7 av Lennart Klockare (s)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo7 av Lennart Klockare s med anledning av prop. 1998/99:77 Eftergift vid återbetalning av bostadsbidrag m.m. Bostadsbidragen har funnits i mer än 60 år där i princip varje årtal har sin historia. De ursprungliga motiven för bostadsbidragen var framför allt produktions- politiska. Genom


Utskottsberedning: -1998/99:BoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo6 av Ulf Björklund och Ulla-Britt Hagström (kd)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo6 av Ulf Björklund och Ulla-Britt Hagström kd med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. Byggprodukter och inomhusmiljö Regeringen har i proposition 1998/99:62, Vissa byggfrågor m m, förslag om lagändringar gällande bl a byggprodukter. Regeringens förslag till lag om ändring


Utskottsberedning: -----1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo5 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo5 av Helena Hillar Rosenqvist m.fl. mp med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. Många människor är idag oroliga över bristerna i boendemiljön. Var fjärde svensk har idag någon form av allergi eller annan överkänslighet. Bland barnen är ca en tredjedel drabbade av allergier.


Utskottsberedning: ---1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Bo4 av Kerstin Heinemann (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Bo4 av Kerstin Heinemann fp med anledning av prop. 1998/99:62 Vissa byggfrågor m.m. Handikappvänliga hissar Regeringen har hittills inte föreslagit lagstiftning för att retroaktivt avhjälpa enkelt åtgärdade hinder i befintlig miljö, trots att en sådan lagändring föreslagits av både handikapputredningen


Utskottsberedning: --1998/99:BoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation