Dokument & lagar (86 träffar)

Motion 2005/06:Bo17 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det i propositionen föreslagna målet för energieffektivisering i bebyggelsen skall konkretiseras. Riksdagen avslår förslaget till lag om energideklaration för byggnader och begär att regeringen återkommer till


Utskottsberedning: 2005/06:BoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo17 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:Bo14 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hyressättningen i det befintliga lägenhetsbeståndet i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om tillval och frånval i enlighet med vad som anförs i


Utskottsberedning: 2005/06:BoU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Bo14 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall ta initiativ till att förtydliga länsstyrelsernas och Boverkets tillsyns- respektive uppsiktsansvar över planväsendet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo8 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:Bo3 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rationalisering och effektivisering av verksamhetsgrenen fastighetsindelning och informationsförsörjning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör fastställa


Utskottsberedning: 2005/06:BoU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:Bo3 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd)

Sammanfattning Kristdemokraterna sätter precis som de flesta svenskar stort värde på välfärden i det svenska samhället. Den prioriteringen delas av den socialdemokratiska regeringen i retoriken, men inte i praktisk handling. De senaste tio åren av socialdemokratiskt styre har inneburit ökande skillnader mellan människor,


Utskottsberedning: 2005/06:BoU12 2005/06:FiU1 2005/06:FiU19 2005/06:FiU3 2005/06:KU26 2005/06:SoU17 2005/06:SoU21 2005/06:UbU1 2005/06:UbU12
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:Fi318 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) (doc, 173 kB)

Motion 2005/06:Bo338 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Den socialdemokratiska regeringens bostadspolitik har misslyckats. I Boverkets bostadsmarknadsenkät för 2005 fortsätter antalet kommuner som rapporterar bostadsbrist i kommunen som helhet att öka, för att i år uppgå till 111. Därutöver uppvisar 56 kommuner bostadsbrist i centralorten. Sammantaget blir


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU10 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:FiU1 2005/06:NU16 2005/06:SkU16 2005/06:SkU18
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2005/06:Bo338 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 184 kB)

Motion 2005/06:Bo337 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att boendeintegration skall underlättas genom att bostadspolitiken inriktas mot att skapa likvärdiga förutsättningar för byggande och ägande av bostäder i alla olika upplåtelseformer och storlekar. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:BoU6 2005/06:BoU7 2005/06:SoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo337 av Dan Kihlström m.fl. (kd) (doc, 76 kB)

Motion 2005/06:Bo336 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 En bostadspolitik för eget ägande 3 3 Bostadspolitik, familjebildning och barnafödande 4 4 Större valfrihet i boendet 5 5 Rätten till enskilt ägande måste återupprättas 5 6 Fler bör ges praktiska möjligheter att äga sin bostad 6 7 Goda internationella exempel 7


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:SkU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Bo336 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 144 kB)

Motion 2005/06:Bo322 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättande av ett nytt investeringsbidrag för byggande av studentbostäder. 2 Inledning Bostadssituationen för studenter är mycket bekymmersam på många universitets- och högskoleorter. Sveriges Förenade Studentkårer


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo322 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 51 kB)

Motion 2005/06:Bo321 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall ta initiativ för att polisen skall ges en tydligare roll i den fysiska planeringen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av brottsförebyggande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Bo321 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:Bo320 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att implementeringen av Inspiredirektivet kräver att regeringen ökar styrningen av och resurstilldelningen till berörda myndigheter. 2 Vad är Inspire EG-kommissionen har tagit initiativet till att skapa en gemensam


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo320 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 64 kB)

Motion 2005/06:Bo319 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 14 lagen om bostadsbidrag som innebär att bostadsbidrag månadsvis lämnas som ett särskilt bidrag med 950 kr för ett barn, 1 425 kr för två och 1 900 kr för tre eller flera barn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättande


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Bo319 av Dan Kihlström m.fl. (kd) (doc, 72 kB)

Motion 2005/06:Bo318 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med förslag om inrättande av ett bostadsrättsregister. 2 Inledning Sedan år 1990 har antalet bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt ökat från knappt 700 000 lägenheter till cirka 900 000 lägenheter. Det innebär att cirka


Utskottsberedning: 2005/06:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo318 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Bo317 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning för att se över möjligheterna för kommuner att medverka till byggandet av bostadsområden med begränsad utsatthet för elektromagnetisk strålning. 2 Strålning och elöverkänslighet Elöverkänslighet definieras som besvär som drabbar vissa


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Bo317 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 63 kB)

Motion 2005/06:Bo316 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att stärka samverkan mellan de forskningsfinansierande organen och samhällsbyggnadssektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att byggsektorn måste ges likvärdig


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Bo316 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Bo313 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Behovet ökar av bostäder för äldre 3 5 En mer framtidsinriktad bostadspolitik 3 5.1 Attraktiv1a och tillgängliga bostäder för morgondagens äldre 3 5.2 Ägarlägenheter en boendemöjlighet för äldre 4 5.3 Långsiktig finansiering


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Bo313 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 100 kB)

Motion 2005/06:Bo297 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med förslag till förändring av plan- och bygglagens bestämmelser om överprövningens instansordning och omfattning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en förbättrad samverkan


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Bo297 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) (doc, 71 kB)

Motion 2005/06:MJ451 av Annelie Enochson och Per Landgren (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett yrkesfiskeavdrag.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att rädda fisket från förstörelse av säl och skarv. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU11 2005/06:MJU16 2005/06:MJU27 2005/06:MJU6 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:MJ451 av Annelie Enochson och Per Landgren (kd) (doc, 65 kB)

Motion 2005/06:Sk460 av Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av skattebefrielse för uthyrning till studenter i privatvilla eller lägenhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunerna skall ta sitt ansvar för att tillhandahålla


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:SkU16 2005/06:SkU18 2005/06:SkU19 2005/06:UbU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Sk460 av Annelie Enochson (kd) (doc, 69 kB)

Motion 2005/06:MJ2 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Kristdemokraterna beklagar att regeringen inte presenterat någon skarp proposition med konkreta åtgärder för att förbättra havsmiljön. Denna skrivelse är inte tillräcklig. Skrivelsen har ett för stort fokus på myndigheter när det gäller analys och problemformulering. Brukarperspektivet och behovet av näringarnas


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:MJU4 2005/06:TU12
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:MJ2 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) (doc, 115 kB)