Dokument & lagar (144 träffar)

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Barn av vår tid 6 Tid med barnen 6 Arbetstidsförkortning 7 Friår 7 Familjer är olika 8 En mer flexibel föräldraförsäkring 8 Ledig under graviditetens sista tid 8 Förlängt SGI-skydd 9 Rätt att gå ner i tid 9 Rätt till 3 års tjänstledighet 9


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU3 2005/06:AU6 2005/06:BoU7 2005/06:JuU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU22 2005/06:KU14 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SoU18 2005/06:SoU31 2005/06:SoU5 2005/06:SoU6 2005/06:UbU11 2005/06:UbU12 2006/07:SoU8
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 42 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:So699 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 160 kB)

Motion 2005/06:A411 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i föräldraledighetslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat skydd för tjänstlediga. Motivering De nya turordningsreglerna i LAS infördes för fyra och ett halvt år sedan. De nya reglerna,


Utskottsberedning: 2005/06:AU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:A411 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Bo304 av Barbro Feltzing (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om miljöer som är bullerfria. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bygga ett tystare samhälle. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2005/06:AU2 2005/06:BoU7 2005/06:FiU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:Bo304 av Barbro Feltzing (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:A311 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att arbeta mot den schabloniserade bilden av mannen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om målet att människor skall befrias från könsrollerna och de beteenden


Utskottsberedning: 2005/06:AU6 2005/06:JuU22 2005/06:SfU1 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:A311 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 73 kB)

Motion 2005/06:A228 av Barbro Feltzing (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att försiktighetsprincipen skall användas på arbetsplatser med stor utsatthet för elektromagnetiska fält. Motivering Vårt moderna samhälle har blivit alltmer elberoende. En enorm mängd av elkällor i vår miljö alstrar


Utskottsberedning: 2005/06:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:A228 av Barbro Feltzing (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:Fi229 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Vad är social ekonomi 3 4.1 Påvisare, pionjär, visionär och utförare 4 4.2 Organisationsformer 5 5 Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för den sociala ekonomin 5 5.1 Synliggörande 5 5.2 Intäktsproblem 6 5.3 Finansiering 6


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:FiU16 2005/06:FiU19 2005/06:NU13 2005/06:SfU1 2005/06:SkU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:Fi229 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 100 kB)

Motion 2005/06:A258 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Skälen för förslagen till beslut 4 Individens och samhällets ansvar 4 En ny enhetlig diskrimineringslag 5 En samordnad och utökad tillsyn 5 Tillsyn skiljs från främjande en ny gemensam antidiskrimineringsmyndighet 6 Förbättrat rättsskydd för


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:AU6 2005/06:FiU19 2005/06:JuU22 2005/06:KrU14 2005/06:KU15 2005/06:KU24 2005/06:KU26 2005/06:KU9 2005/06:SfU6 2005/06:UbU19 2005/06:UbU8
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2005/06:A258 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 89 kB)

Motion 2005/06:So364 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Barn och utbildning 4 LSS 5 Hjälpmedel 7 Tillgänglighet 7 Arbete och daglig verksamhet 9 Handikappersättning 10 Kunskap och forskning 10 Inflytande, kultur och fritid 11 Personal 11 Domstolstrots 11 Internationell solidaritet 12


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU7 2005/06:KU26 2005/06:SfU1 2005/06:SkU17 2005/06:SoU1 2005/06:SoU17 2005/06:SoU22 2005/06:TU5 2005/06:UbU11 2005/06:UbU6 2005/06:UbU8 2005/06:UU2
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2005/06:So364 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 104 kB)

Motion 2004/05:K459 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:K459 av Peter Eriksson m.fl. mp Stärkt medborgarmakt Sammanfattning Medborgaren ska stå i centrum för all offentlig verksamhet. En starkare ställning för medborgaren som konsument av offentligt finansierade välfärdstjänster uppnås i hög utsträckning genom att skapa valfrihet mellan olika


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:KU14 2004/05:KU30 2004/05:LU8 2004/05:SoU10 2004/05:UbU12 2004/05:UbU3 2004/05:UbU9 2005/06:SoU22
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 13 avslag, 2 bifall,

Motion 2004/05:A323 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:A323 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp Sociala arbetskooperativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det bör utredas hur sociala arbetskooperativ kan användas på en vidgad arbetsmarknad för att få fler i arbete. Bakgrund Sociala arbetskooperativ


Utskottsberedning: 2004/05:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:A320 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:A320 av Ulf Holm m.fl. mp Skydd mot diskriminering på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt utarbetar ett förslag till lagändring i enlighet med vad i motionen anförs om föräldraledighetslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2004/05:AU5 2004/05:AU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:Bo251 av Barbro Feltzing m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo251 av Barbro Feltzing m.fl. mp Gränsvärden för buller och bullerfria miljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om miljöer som är bullerfria. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2004/05:AU6 2004/05:BoU11 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2003/04:N414 av Ingegerd Saarinen m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:N414 av Ingegerd Saarinen m.fl. mp En företagspolitik för småföretagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning om företagarnas ekonomiska situation vid arbetslöshet så att dessa inte missgynnas i förhållande till arbetstagare vid ersättning från


Utskottsberedning: 2003/04:AU6 2003/04:FiU3 2003/04:LU12 2003/04:LU17 2003/04:NU10 2003/04:NU12 2003/04:NU9 2003/04:SfU1 2003/04:SkU21 2003/04:SkU25 2003/04:UbU17 2004/05:FiU9 2004/05:SoU18
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 21 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:Bo219 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo219 av Barbro Feltzing och Ulf Holm mp Bullerfria miljöer och gränsvärden för buller Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om miljöer som är bullerfria. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2003/04:BoU7 2004/05:AU6 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2003/04:A365 av Barbro Feltzing (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:A365 av Barbro Feltzing mp Sociala arbetskooperativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda om ett kooperatörsbidrag bör utgå vid arbete i sociala arbetskooperativ. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2003/04:AU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2003/04:A283 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:A283 av Ulf Holm m.fl. mp Skyddet mot diskriminering på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt utarbetar ett förslag till lagändring i enlighet med vad i motionen anförs om föräldraledighetslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2003/04:AU4 2004/05:AU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2003/04:A282 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:A282 av Barbro Feltzing och Ulf Holm mp Arbetsplatser med elektromagnetiska fält Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att försiktighetsprincipen bör gälla vid arbeten med stor utsatthet för elektromagnetiska fält. Riksdagen


Utskottsberedning: 2004/05:AU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2003/04:A207 av Barbro Feltzing och Yvonne Ruwaida (mp)

Motion till riksdagen 2003/04:A207 av Barbro Feltzing och Yvonne Ruwaida mp Yttrandefriheten och medbestämmandelagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att departementspromemorian om yttrandefrihet läggs till grund för en proposition för att komma


Utskottsberedning: 2003/04:AU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2002/03:So514 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:So514 av Peter Eriksson m.fl. mp Grön familjepolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av flexibla lösningar vad gäller familjepolitiken. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2002/03:SfU1 2002/03:UbU19 2003/04:AU4 2003/04:SoU9 2004/05:AU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:Sf289 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2002/03:Sf289 av Peter Eriksson m.fl. mp Ett mångkulturellt samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om individuella introduktionsprogram. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tolkservice.


Utskottsberedning: 2002/03:AU3 2002/03:AU4 2002/03:JuU10 2002/03:KU23 2002/03:KU25 2002/03:KU26 2002/03:SfU2 2002/03:SfU7 2002/03:SoU6 2002/03:UbU10 2003/04:KU13 2003/04:KU19 2003/04:KU9 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag