Dokument & lagar (271 915 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:761 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 02207/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:761 av Louise Meijer M Skärpta straff för våldtäkter Louise Meijer har frågat mig när jag avser att lägga fram lagstiftning för riksdagen om skärpta straff för våldtäkt av normalgraden. Sexualbrotten tillhör

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Louise Meijer (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:761 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:760 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 02353/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:760 av Anders Hansson M Åtgärder mot stöldligor Anders Hansson har frågat justitie- och migrationsministern om han är villig att genomföra en förändring i lagstiftningen som ger Tullverket befogenhet att även kontrollera utgående

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:760 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:759 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02340/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:759 av Anders Hansson M Tullverkets ANPR-kameror Anders Hansson har frågat mig om jag är beredd att skyndsamt ta fram lagstiftning som möjliggör ett omedelbart användande av ANPR-kameror ifall domstolsprocesserna mellan Tullverket

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:759 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:758 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 02204/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:758 av Louise Meijer M Grov kvinnofridskränkning Louise Meijer har frågat mig om jag tänker ta några initiativ till att skärpa minimistraffet för grov kvinnofridskränkning. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Louise Meijer (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:758 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:756 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02196/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:756 av Louise Meijer M Hemliga tvångsmedel Louise Meijer har frågat justitie- och migrationsministern Morgan Johansson om han avser att vidta åtgärder för att förändra regleringen för hemliga tvångsmedel. Louise Meijer har

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Louise Meijer (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:756 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:755 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02319/S3 Fi2019/02358/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:737 Skatteregler för jobbpendlarna och 2018/19:755 Gränshinder mellan de nordiska länderna av Lars Mejern Larsson S Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:755 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:754 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/02209/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:754 av Gudrun Brunegård KD Folkbildningens roll i det framtida nordiska utbildningssamarbetet Gudrun Brunegård har frågat kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna om ministern, mot bakgrund

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Gudrun Brunegård (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:754 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:753 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 02338/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:753 av Per Åsling C Skattefusket i taxinäringen Per Åsling har frågat mig om regeringen avser att ge Skatteverket i uppdrag att fokusera på hur skattefusket i taxinäringen ska kunna stävjas. Skatteverket arbetar aktivt med olika

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:753 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:750 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Ju2019/02195/POL Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:750 av Tomas Tobé M Utvisning av dömda EU-medborgare Tomas Tobé har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att utvisning av dömda EU-medborgare ska tillämpas oftare än vad som sker idag. En förutsättning

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:750 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:749 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/02169 S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:749 av Cassandra Sundin SD Reglerade friluftsdagar i skolan Cassandra Sundin har frågat mig om regeringen avser att arbeta för att återinföra de reglerade friluftsdagarna i skolan och därmed tillsätta en utredning om detta.

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:749 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:747 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/01272/S Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:747 av Betty Malmberg M Agenda 2030 Betty Malmberg har frågat vilka åtgärder statsrådet Ardalan Shekarabi tänker vidta för att stärka det svenska ledarskapet för Agenda 2030-frågorna och för att

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:747 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:745 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/02168/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:745 av Mats Wiking S Pedagogisk omsorg Mats Wiking har frågat mig om jag och regeringen kommer att vidta några åtgärder för att höja kraven på enskild pedagogisk omsorg vad det gäller personalens utbildning och språkkrav.

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Mats Wiking (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:745 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:744 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02171/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:744 av ClasGöran Carlsson S Advokaters ersättningskrav ClasGöran Carlsson har frågat mig om jag tycker att det behövs en skärpning av granskningen av advokaternas kostnadsräkningar och hur detta skulle kunna

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: ClasGöran Carlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:744 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:741 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:741 av Lotta Johnsson Fornarve V Konferens i Rabat Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig på vilket sätt jag avser säkerställa att svenska aktörer på konferens, anordnad av de nordiska ambassaderna i Rabat, informeras om att det bryter mot folkrätten

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Lotta Johnsson Fornarve (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:741 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:740 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02320/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:740 av Betty Malmberg M Moms på djurfoder Betty Malmberg har frågat mig om jag är beredd att se över momssatsen för djurfoder med syfte att sänka den till samma nivå som momsen för livsmedel. Mervärdesskattesatsen på livsmedel

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:740 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:738 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02168/POL Justit i edepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:738 av Louise Meijer M Sveriges utvisningspolitik Louise Meijer har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av vad som framförs i hennes fråga, som berör reglerna om utvisning på grund

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Louise Meijer (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:738 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:737 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02319/S3 Fi2019/02358/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:737 Skatteregler för jobbpendlarna och 2018/19:755 Gränshinder mellan de nordiska länderna av Lars Mejern Larsson S Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:737 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:735 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 02160/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:735 av Mats Persson L Säkerställande av att skolplikten gäller samtliga barn Mats Persson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att säkerställa att alla barn omfattas av skolplikten. Inledningsvis vill jag

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Mats Persson (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:735 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:734 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02146/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:734 av Lars Beckman M Dataskyddsförordningen Lars Beckman har frågat mig om jag anser att det är lämpligt att politiska partier skickar sms-reklam till barn och vuxna utan att dataskyddsförordningen GDPR respekteras,

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:734 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:733 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 02140/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:733 av Lars Mejern Larsson S Vardagsbrott inom handeln Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka initiativ jag tänker vidta för att komma till rätta med vardagsbrotten inom handeln. Regeringen ser allvarligt

Svarsdatum: 2019-06-19 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:733 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)