Dokument & lagar (271 915 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:787 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:787 av Kjell-Arne Ottosson KD Licensjakt på varg Kjell-Arne Ottosson har frågat mig hur jag avser agera för att möta det som enligt Kjell-Arne är en avsaknad av förståelse för landsbygdens befolkning inom vargtäta områden. Vad gäller rovdjurspolitiken är det långsiktiga målet att varg, björn, järv

Svarsdatum: 2019-06-27 Frågeställare: Kjell-Arne Ottosson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:787 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:808 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 02280/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:808 av Roger Haddad L Skolor med koppling till extremism Roger Haddad har frågat mig vilka generella åtgärder som jag och regeringen avser att vidta för att icke-konfessionella skolor som ändå driver konfessionella inslag

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:808 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:806 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2018/19:806 av Cassandra Sundin SD Det nordiska samarbetet inom kultursektorn Cassandra Sundin har frågat utrikeshandelsministern och ministern med ansvar för nordiska frågor vad statsrådet avser att verka för inom det nordiska kultursamarbetet framöver. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Cassandra Sundin (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:806 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:805 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Svar på fråga 2018/19:805 av Betty Malmberg M Jämställt företagande Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka kvinnors entreprenörskap och för att infria delmålet om ekonomisk jämställdhet med fokus på företagande bland kvinnor. Betty Malmberg refererar till 2019 års Global Entrepreneurship

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:805 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:804 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/ 02211/EIN Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:804 av Betty Malmberg M Minskat entreprenörskap Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka graden av entreprenörskap i allmänhet och kvinnors entreprenörskap i synnerhet. Betty Malmberg refererar

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:804 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:803 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Fö2019/ 00735/SI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:803 av Hans Wallmark M Sverige och European Intervention Initiative Hans Wallmark har frågat utrikesministern om regeringen har för avsikt att undersöka varför Sverige inte har accepterats som en del av det franska initiativet

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:803 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 75 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:800 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2018/19:800 av Lars Beckman M Statlig uthyrning av jordfräsar Lars Beckman har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att den statliga uthyrningen av jordfräsar, handverktyg och entreprenadmaskiner inte ska påverka den väl fungerande marknaden med privata företag som verkar över hela Sverige.

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:800 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:790 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2018/19:790 av Anders Österberg S Stöd till mindre lokala nyhetsbyråer Anders Österberg har frågat mig om vilken väg jag ser framåt för att de små lokala nyhetsbyråerna ska kunna få stöd i framtiden. Det är viktigt att säkerställa att det finns goda förutsättningar för att säkra lokal journalistik i hela

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:790 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:786 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02245/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:786 av Lars Püss M Rakel 2.0 Lars Püss har frågat mig vad som har hänt med Rakel 2.0 sedan den 12 februari 2019. För att samhällsviktiga aktörer, t.ex. polis och räddningstjänst, ska kunna utföra sina uppdrag är det avgörande

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Lars Püss (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:786 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:782 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 02264 POL Ju2019/02265/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:781 och 2018/19:782 av Alexandra Anstrell M Sportskytte och EU:s vapendirektiv Alexandra Anstrell har frågat kultur- och demokratiministern med ansvar för idrottsfrågorna hur hon ser på framtiden för sportskyttet

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:782 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:781 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/ 02264 POL Ju2019/02265/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:781 och 2018/19:782 av Alexandra Anstrell M Sportskytte och EU:s vapendirektiv Alexandra Anstrell har frågat kultur- och demokratiministern med ansvar för idrottsfrågorna hur hon ser på framtiden för sportskyttet

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Alexandra Anstrell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:781 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:780 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U2019/ 02217/UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:780 av Åsa Coenraads M Mälardalens högskola Åsa Coenraads har frågat mig när regeringen avser att göra Mälardalens högskola till universitet. Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:780 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:778 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2018/19:778 av Thomas Morell SD Besöksnäringen och tillgängligheten vid Slottsbacken Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att ge den viktiga besöksnäringen möjlighet att återigen hämta och lämna sina gäster med bussar på Slottsbacken i Stockholm. Besöksnäringen är viktig både för

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:778 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:777 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 01266/KL Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:777 av Jonas Andersson SD Rivning av kulturminnesskyddade byggnader Jonas Andersson har frågat mig om jag ser något behov av att vidta åtgärder för att bättre skydda

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Jonas Andersson i Linköping (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:777 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:776 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2018/19:776 av Angelika Bengtsson SD Budgetunderskott i OS-ansökan Angelika Bengtsson har frågat mig om regeringen kommer att gå in med resurser, förutsatt att Sverige får vinter-OS 2026, om det visar sig att budgetunderskottet på 1 miljard kvarstår. Regeringen har uttalat sitt stöd till ansökan om vinter-OS

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Angelika Bengtsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:776 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:773 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/02203/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:773 av Roger Haddad L Reviderad läroplan kring hedersrelaterat våld och förtryck Roger Haddad har frågat mig om jag som minister och regeringen avser att förtydliga läroplanen och ännu mer tydliggöra vikten av att skolorna

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:773 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:772 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:772 av Robert Hannah L Minnesdag för armeniska folkmordet seyfo Robert Hannah har frågat mig om regeringen avser att införa en nationell minnesdag för att hedra offren från seyfo. Jag har ofta framhållit den vikt som regeringen fäster vid att

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:772 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:770 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2018/19:770 av Robert Hannah L Medel från Allmänna arvsfonden som gått till radikala organisationer Robert Hannah har frågat mig på vilket sätt jag och regeringen avser att ändra på Allmänna arvsfondens verksamhet så att medel inte tillfaller islamistiska och antidemokratiska organisationer. Allmänna arvsfonden

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:770 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:769 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/02807/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:769 av Arman Teimouri L Försäkringskassans bedömningar kring personlig assistans Arman Teimouri har frågat mig hur jag och regeringen avser att säkerställa att regleringsbrevet fullföljs av Försäkringskassan så att de nationella

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Arman Teimouri (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:769 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:767 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:767 Hbtq-organisationers mötesfrihet Robert Hannah L har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkra att hbtq-organisationers rätt till mötesfrihet inte begränsas av högerextrema organisationers närvaro. Alla individer oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska

Svarsdatum: 2019-06-26 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:767 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 74 kB)