Dokument & lagar (500 träffar)

Motion 2005/06:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Kristdemokratisk handikappolitik 3 5 Makt över tillvaron 4 5.1 Tillgänglighet 4 5.2 Utbildning 4 5.3 Arbete och meningsfull sysselsättning 6 6 Förändra handikappersättningen 6 7 Rehabilitering och habilitering 7 8 Ökad


Utskottsberedning: 2005/06:SoU24
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2005/06:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 85 kB)

Motion 2005/06:Sf31 av Sven Brus m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till höjt inkomsttak för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst i sjukförsäkringen, i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om höjt inkomsttak för beräkning av sjukpenninggrundande


Utskottsberedning: 2005/06:SfU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Sf31 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:A3 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

1 Sammanfattning Utgångspunkten för den kristdemokratiska jämställdhetspolitiken är alla människors absoluta och okränkbara värde. Jämställdhet får inte reduceras till en kvinnofråga. Det är ytterst en fråga om mänskliga fri- och rättigheter. Den handlar om kvinnors och mäns lika möjlighet att förverkliga sina rättigheter,


Utskottsberedning: 2005/06:AU11 2005/06:KrU14
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:A3 av Stefan Attefall m.fl. (kd) (doc, 112 kB)

Motion 2005/06:Sf26 av Sven Brus m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om transportörsansvaret. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förslaget om utökad uppgiftsskyldighet för transportörer i form av passagerarlistor och register. Riksdagen begär


Utskottsberedning: 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Sf26 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:So39 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Utvecklingsplanens inriktning och innehåll 5 4 Äldreomsorgen under elva år av sstyre 5 5 Kristdemokraternas kritik mot utvecklingsplanen 7 5.1 Utvecklingsområde 1: Bättre vård och omsorg om de mest sjuka 7 5.1.1 Regeringens utfästelser


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2005/06:So39 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 154 kB)

Motion 2005/06:Kr39 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bevara folkbildningens särart. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten skall stödja folkbildningen på ett övergripande plan. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:KrU14
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:Kr39 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:Kr35 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ansvaret för saklighet, allsidighet, spegling och relevans. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fler sändningar på teckenspråk. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:FiU25 2005/06:KrU28
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Kr35 av Dan Kihlström m.fl. (kd) (doc, 58 kB)

Motion 2005/06:So33 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tydligare nationella krav på landsting och regioner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tydliga direktiv för att skapa en gemensam informationsstruktur. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:SoU30
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2005/06:So33 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:Kr28 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kampsportens sociala betydelse. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om attityder kring kampsport. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att 17 som reglerar principerna


Utskottsberedning: 2005/06:KrU29
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:Kr28 av Kenneth Lantz m.fl. (kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:U6 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning Kristdemokrater lade grunden till EU 2 4 Klimat 3 5 Unionens utvecklingspolitik 4 6 Förenklade regler för att söka EU-bidrag 5 7 Lissabonstrategin 5 8 Konstitutionella fördraget 6 9 Jordbruk 7 9.1 Reform av marknaden för


Utskottsberedning: 2005/06:UU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:U6 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) (doc, 78 kB)

Motion 2005/06:So26 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:73. Motivering Syftet med förslagen i propositionen är att samordna den del av sjukvården som kan karaktäriseras som rikssjukvård. Det gäller därmed den typ av högspecialiserad sjukvård som har hela landet som upptagningsområde. Kristdemokraterna avslår


Utskottsberedning: 2005/06:SoU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So26 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:Kr17 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast klargöra innebörden av regeringsformens bestämmelser om åsiktsfrihet och föreningsfrihet när det gäller möjligheterna att kontrollera organisationernas medlemsantal. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:KrU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Kr17 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:So22 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin ratificeras i sin helhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Statens medicinsk-etiska råd SMER alltid


Utskottsberedning: 2005/06:SoU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:So22 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:So18 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag såvitt avser sprututbytesverksamhet för dem som missbrukar narkotika intravenöst. Motivering I föreliggande proposition redovisar den socialdemokratiska regeringen en samlad strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:So18 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Sf14 av Torsten Lindström m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Principiella utgångspunkter 2 Problembild 3 Löser regeringens förslag problemen på ett bra sätt 3 Ökad risk för konflikter 3 Barnets behov ska sättas främst 4 Kristdemokraternas ställningstaganden 5 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:SfU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Sf14 av Torsten Lindström m.fl. (kd) (doc, 56 kB)

Motion 2005/06:So6 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Utgångspunkter för en alkoholhandlingsplan 3 4.1 Nya mål för alkoholpolitiken 3 4.2 Sänk införselkvoterna 3 4.3 Föräldraansvarets betydelse 4 4.4 Alkohol och trafik 5 4.5 Försäljningen av folköl till barn och ungdomar 5


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:So6 av Ulrik Lindgren m.fl. (kd) (doc, 94 kB)

Motion 2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om familjehemsplacering av ensamkommande flyktingbarn. Riksdagen begär att regeringen återkommer med ändrad definition av ensamkommande barn, i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:SfU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:Sf10 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 50 kB)

Motion 2005/06:Ub6 av Inger Davidson m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om likabehandlingsplanen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konflikthantering och annat förebyggande arbete för att förhindra diskriminering eller kränkande behandling. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:UbU4
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:Ub6 av Inger Davidson m.fl. (kd) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:Kr14 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till de politiska kvinnoorganisationerna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den delegation som skall fatta beslut i enlighet med den nya förordningen för stöd till


Utskottsberedning: 2005/06:KrU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Kr14 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:Sf2 av Sven Brus m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behoven av utbildning för personal inom de beslutsfattande myndigheterna och en översyn av beslutsunderlagen om situationen i hemländerna för kvinnor och homosexuella. Motivering Kristdemokraterna har i flera år motionerat


Utskottsberedning: 2005/06:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Sf2 av Sven Brus m.fl. (kd) (doc, 41 kB)