Dokument & lagar (3 733 träffar)

Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:122 av Jörgen Grubb SD Möjlighet till lägre rea-vinstskatt vid försäljning av privatbostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet till lägre rea-vinstskatt vid försäljning av privatbostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2019-09-20

Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:122 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:121 av Jörgen Grubb (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:121 av Jörgen Grubb SD Gemensamt digitalt system för alla Sveriges vårdenheter för att öka patientsäkerheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett genomförande av ett gemensamt digitalt system för samtliga vårdenheter i Sverige

2019-09-20

Motion 2019/20:121 av Jörgen Grubb (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:121 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:120 av Jörgen Grubb (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:120 av Jörgen Grubb SD Cyklar på cykelbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda framföring av alla typer av moped på cykelbanor inom detaljplanerat område och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har vi ett

2019-09-20

Motion 2019/20:120 av Jörgen Grubb (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:120 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Ökat kunskapsstöd rörande vård av sköldkörtelsjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utreda kunskapsluckorna rörande medicinering av hypotyreos samt öka kunskapen kring sköldkörtelsjukdomar

2019-09-20

Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:119 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Tidsbegränsat förstärkt grundavdrag vid pensionering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett förstärkt grundavdrag för personer som vid uppnådd pensionsålder fortsätter arbeta och tillkännager

2019-09-20

Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:118 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Inköpspris för permanentbostad justerat efter inflationsindex vid beräkning av realisationsvinst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att inköpspriset för permanentbostad vid försäljning bör

2019-09-20

Motion 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:117 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Entreprenörsskap som obligatoriskt gymnasieämne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra entreprenörskap och företagande till obligatoriskt gymnasieämne och tillkännager detta

2019-09-20

Motion 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 83 kB) Motion 2019/20:116 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping SD Norrköpings Skolmuseum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra Norrköpings Skolmuseum till riksmuseum och tillkännager detta för regeringen. Motivering I slutet av 1800-talet

2019-09-20

Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:115 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:114 av Eric Westroth SD Välfärdspengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att begränsa användningen av medel från välfärdssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år betalas det ut medel från

2019-09-20

Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:114 av Eric Westroth (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:113 av Eric Westroth SD Skärpta påföljder för trafikförseelser vid vägarbeten och pågående räddningsinsats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda skärpta påföljder vid trafikförseelser och hastighetsöverträdelser i anslutning till

2019-09-20

Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:112 av Eric Westroth SD Regelverk för antal boende i en bostad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta ett regelverk för antalet möjligt folkbokförda i en bostad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många nya invånare

2019-09-20

Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:112 av Eric Westroth (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:111 av Eric Westroth SD Inkludera politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i svensk lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även inkludera begreppet politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i den svenska lagstiftningen

2019-09-20

Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD) (docx, 88 kB) Motion 2019/20:111 av Eric Westroth (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:100 av Ebba Hermansson SD Klassa hämndporr som ett sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassa hämndporr som ett sexualbrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering I takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt

2019-09-19

Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:99 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:99 av Ebba Hermansson SD Nationellt hjälpnummer för våldsutövare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt hjälpnummer för personer som vill bryta sitt eget våldsagerande, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

2019-09-19

Motion 2019/20:99 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:99 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:98 av Ebba Hermansson SD Haverikommission vid varje fall av dödligt kvinnovåld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en haverikommission vid varje fall av dödligt kvinnovåld och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige

2019-09-19

Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:97 av Ebba Hermansson SD En nollvision för kvinnovåld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nollvision för kvinnovåld och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trots att Sverige toppar listorna över världens mest jämställda länder

2019-09-19

Motion 2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:96 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:96 av Clara Aranda SD Strategi för en trygg nationell förlossningsvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för en trygg nationell förlossningsvård och tillkännager detta för regeringen. Motivering I generationer har

2019-09-19

Motion 2019/20:96 av Clara Aranda (SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:96 av Clara Aranda (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:95 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:95 av Clara Aranda SD Tvångsåtgärder mot barn och unga som vårdas inom psykiatrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en översyn av lagen om psykiatrisk tvångsvård med syfte att implementera ett barnperspektiv och tillkännager

2019-09-19

Motion 2019/20:95 av Clara Aranda (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:95 av Clara Aranda (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:94 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:94 av Clara Aranda SD Nationellt vårdprogram för en jämlik endometriosvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett nationellt vårdprogram för en jämlik endometriosvård och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig

2019-09-19

Motion 2019/20:94 av Clara Aranda (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:94 av Clara Aranda (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:93 av Clara Aranda SD Kvalitetssäkrad myndighetskontroll av implantat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Läkemedelsverket ska ansvara för att godkänna medicintekniska implantat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2019-09-19

Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD) (pdf, 67 kB)