Dokument & lagar (1 184 träffar)

Motion 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. S Instiftandet av internationell konvention som förbjuder kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av instiftandet av en internationell konvention som förbjuder kärnvapen och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. S Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen,


Utskottsberedning: 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. S Utveckling av Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för satsningar för en bättre skånsk infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnomsorg på de tider då föräldrarna arbetar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utbyggnaden av barnomsorg i offentlig regi


Utskottsberedning: 2018/19:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. S Nationell strategi för Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Öresundsregionen omfattar 4 miljoner


Utskottsberedning: 2018/19:UU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:2204 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2204 av Joakim Sandell m.fl. S Öresundsmetro en nationell angelägenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för Öresundsmetron som en nationell angelägenhet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2204 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2204 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2194 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2194 av Hillevi Larsson S Samhällsmaster för mobil och internet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samhällsmaster för mobil och internet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är fortfarande 13,3 procent av Sveriges yta där


Utskottsberedning: 2018/19:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2194 av Hillevi Larsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2194 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. S Jämlik sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sjukvården måste utvecklas mot att mer vård i framtiden kan bedrivas i primärvården och att specialistvårdvalen på sjukhusen bör ses över och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:AU6 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:UbU11 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S) (pdf, 94 kB)

Motion 2018/19:2094 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2094 av Hillevi Larsson m.fl. S Vårdskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vårdskadades möjlighet till en oberoende granskning av medicinska intyg i vissa fall och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om man skadas inom vården


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2094 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2094 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. S Geriatrisk kunskap nödvändig på vårdcentraler och hälsocentraler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det på varje hälsocentral/vårdcentral ska finnas läkare och sjuksköterskor/undersköterskor som har god


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. S En trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen. Motivering När EBO, eget


Utskottsberedning: 2018/19:SfU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. S Åldersverifikation för att skydda barn mot porr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen och andra möjliga insatser för att skydda barn från porr även på internet och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. S Förbjud sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett förbud mot sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. S En inkluderande arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en inkluderande arbetsmarknad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att ha ett eget arbete ökar en människas frihet genom att


Utskottsberedning: 2018/19:AU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Biogas en viktig energikälla för ett fossilfritt samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att på ett långsiktigt sätt främja utveckling och produktion av svensk biogas och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1186 av Elin Gustafsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1186 av Elin Gustafsson m.fl. S Stärkta utbildningsinsatser ger fler jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärkta utbildningsinsatser ger fler jobb och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler människor har idag ett


Utskottsberedning: 2018/19:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1186 av Elin Gustafsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1186 av Elin Gustafsson m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1075 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1075 av Eva Lindh m.fl. S Skydda barn mot porr Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inget barn ska kunna se porr i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolan ska vara en trygg arbetsmiljö för alla barn. Mycket tid


Utskottsberedning: 2018/19:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1075 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1075 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1184 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1184 av Hillevi Larsson S Tänderna är en del av kroppen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tändernas betydelse för hälsan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns egentligen inget vägande skäl att inte behandla tandvård


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1184 av Hillevi Larsson (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1184 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1149 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1149 av Hillevi Larsson S Mammografi för äldre kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den övre åldersgränsen vid mammografi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler äldre kvinnor


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:1149 av Hillevi Larsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1149 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:1030 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1030 av Hillevi Larsson S Preskriptionstiden för övergrepp och grovt våld mot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avskaffa preskriptionstiden för övergrepp och grovt våld mot barn och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1030 av Hillevi Larsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1030 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 80 kB)