Dokument & lagar (14 träffar)

Motion 2001/02:U6 av Marianne Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U6 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av implementering av


Utskottsberedning: 2002/03:UU5 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2001/02:Fö214 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Fö214 av Viviann Gerdin m.fl. c Vänern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda kostnader och samhällsvinster genom att investera i en vattenväg från Vänern till Uddevalla. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 1999/2000:Fö330 av Marianne Carlström m.fl. (s, c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Fö330 av Carlström, Marianne s Militär verksamhet i Göteborgsregionen Inför det kommande försvarsbeslutet finns många viktiga vägval som måste träffas. Dessa måste medge att den tradition av folkförankring som det svenska försvaret bygger på kan bestå, samtidigt som vårt försvar anpassas


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1998/99:Fö19 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1998/99:Fö19 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 1998/99:68 Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Totalförsvaret skall kunna användas för att bidraga till fred och säkerhet i omvärlden. Detta är en av försvarets fyra huvuduppgifter. Försvarsuppgörelsen mellan Centerpartiet och


Utskottsberedning: -1998/99:FöU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Fö313 av Elving Andersson och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Fö313 av Elving Andersson och Marianne Andersson c Helikopterdivision på Säve I budgetpropositionen redovisar regeringen hur man tänkt sig organisationen för Försvarsmaktens helikopterverksamhet i framtiden. Av förslagen framgår att man föreslår fyra helikopterdivisioner, syd, mitt, ost


Utskottsberedning: -1997/98:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö321 av Lennart Brunander och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö321 av Lennart Brunander och Marianne Andersson c Totalförsvar i förnyelse I denna motion kommer vi att ta upp försvarets organisation i Västsverige och Skåne. I propositionen föreslår regeringen att Borås Garnison Fostab, regementet, och Älvsborgsbrigaden avvecklas och att Halmstad


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Fö310 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Fö310 av Ingbritt Irhammar m.fl. c Kvinnor i det militära försvaret Regeringen förutsätter att Försvarsmakten fortsätter sitt aktiva arbete för att öka antalet kvinnliga officerare och att få dessa att stanna kvar i Försvarsmakten. Regeringen vill i detta sammanhang lyfta fram de idéer


Utskottsberedning: -1996/97:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo641 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo641 av Olof Johansson m.fl. c Kretslopp för hållbar utveckling Förena ekonomi och ekologi En avgörande utmaning för det svenska samhället är att förena hållbar ekonomisk utveckling med miljöansvar. En offensiv miljöpolitik medverkar till hållbar ekonomisk tillväxt och minskad arbetslöshet.


Utskottsberedning: -------------------------------------1994/95:FöU4 1994/95:JoU14 1994/95:JoU16 1994/95:JoU23 1994/95:NU20 1994/95:NU22 1994/95:SkU25 1994/95:TU13 1994/95:TU22 1995/96:JoU1 1995/96:JoU10 1995/96:JoU13 1995/96:JoU2 1995/96:JoU9 1995/96:NU1 1995/96:TU17
Riksdagsbeslut (74 yrkanden): , , 37 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Fö301 av Anders Svärd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Fö301 av Anders Svärd m.fl. c Antipersonella minor Det är idag välkänt vilka förödande effekter som bruket av antipersonella minor har haft i länder som Afghanistan och Kambodja. Det totala antalet kvarliggande minor har uppskattats till l00 miljoner. Minorna drabbar i huvudsak civila,


Utskottsberedning: --1994/95:FöU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Fi219 av Olof Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi219 av Olof Johansson m.fl. c Den ekonomiska politiken Sammanfattning Sätt människor i arbete Inriktningen av den ekonomiska politiken måste utformas så att vi får en långsiktigt hållbar utveckling. Det förutsätter att dagens generation inte vältrar över problemen med både en stor


Utskottsberedning: ---------------------1994/95:AU11 1994/95:BoU13 1994/95:FiU10 1994/95:FöU4 1994/95:NU17 1994/95:SkU20 1994/95:SkU21 1994/95:SkU22 1994/95:SkU27 1995/96:NU26 1995/96:SfU7
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1993/94:A815 av Karin Starrin m.fl. c Kvinnors livssituation Hälften var För att kunna påverka utvecklingen måste kvinnor finnas med där besluten fattas. En viktig uppgift är att se till att kvinnor blir representerade och får ett reellt inflytande, i förhållande till sin numerär. Kvinnors förutsättningar


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------1993/94:AU13 1993/94:AU17 1993/94:AU19 1993/94:FöU9 1993/94:JoU22 1993/94:JoU30 1993/94:JuU20 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:KU22 1993/94:KU28 1993/94:KU45 1993/94:LU22 1993/94:NU15 1993/94:NU17 1993/94:SfU12 1993/94:SfU14 1993/94:SfU24 1993/94:SfU25 1993/94:SoU20 1993/94:SoU25 1993/94:SoU31 1993/94:SoU32 1993/94:UbU17 1993/94:UbU18 1993/94:UbU8 1993/94:UU15
Riksdagsbeslut (112 yrkanden): , , 56 saknar beslutsinformation

Motion 1991/92:Fö21 av Bengt Kindbom m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1991/92:Fö21 av Bengt Kindbom m.fl. c med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93 Lägg inte ned flygflottiljen F 6 i Karlsborg I månadsskiftet jan.febr. drabbades ett antal invånare i Karlsborgs kommun av ett dråpslag.


Utskottsberedning: -1991/92:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:A12 av Sven-Olof Petersson m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:A12 av Sven-Olof Petersson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:66 om särskilda regionalpolitiska insatser i Blekinge län m.m. Inledning Den socialdemokratiska regeringspolitiken efter regeringsskiftet 1982 har allvarligt försämrat


Utskottsberedning: --------1989/90:AU20 1989/90:FöU7 1989/90:JoU14 1989/90:NU44 1989/90:TU27 1989/90:UU16
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:A12 av Sven-Olof Petersson m.fl. (c) (pdf, 183 kB)

Motion 1989/90:Fö404 av Marianne Andersson och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (båda c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fö404 av Marianne Andersson och Ingvar Karlsson i Bengtsfors båda c Remmene skjutfält I och med riksdagsbeslutet i december 1989 om nedläggning av ett antal regementen och därmed följande koncentration av den militära verksamheten


Utskottsberedning: -1989/90:FöU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Fö404 av Marianne Andersson och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (båda c) (pdf, 56 kB)