Dokument & lagar (1 117 träffar)

Motion 2001/02:Kr346 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, v, kd, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr346 av Marianne Andersson m.fl. c, m, v, kd, fp, mp Stiftelsen Svensk-Isländska samarbetsfonden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över hur kapitalbehovet till Svensk-isländska samarbetsfonden skall tillgodoses


Utskottsberedning: 2001/02:KrU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr343 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr343 av Birgitta Sellén m.fl. c Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. (m, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. m, kd, c, fp Statsbidraget till Göteborgsoperan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statsbidraget till Göteborgsoperan. Motivering Ett tydligt inslag i scenkonstens utveckling under 1990-talet


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr305 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr305 av Marianne Andersson c Textilmuseet i Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nationellt uppdrag till Textilmuseet i Borås. Motivering Det är ingen tvekan om att landets textila centrum finns koncentrerat


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K422 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:K422 av Åsa Torstensson m.fl. c Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2001/02:KU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K302 av Göran Lennmarker m.fl. (m, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2001/02:K302 av Göran Lennmarker m.fl. m, kd, c, fp Den svenska utrikesförvaltningen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anslaget Utrikesförvaltningen skall kvarstå under utgiftsområde 5. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:KU1 2001/02:KU37
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K270 av Ola Karlsson m.fl. (m, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2001/02:K270 av Ola Karlsson m.fl. m, kd, c, fp Grundlagsskydd för all slags egendom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda formerna för ett fullgott grundlagsskydd för all slags egendom. Motiv för vårt förslag Ett starkt


Utskottsberedning: 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Ju444 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju444 av Gunnel Wallin m.fl. c Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställning: Anslag tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 4:1 


Utskottsberedning: 2001/02:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Ju439 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju439 av Marianne Andersson c Mångkultur och kvinnovåld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att våld mot kvinnor och barn aldrig får ursäktas med tradition och religion. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2001/02:JuU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ju365 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju365 av Gunnel Wallin m.fl. c Polisen Sammanfattning Ett av de allvarligaste hoten mot en fungerande rättsstat är om medborgarnas tilltro till statens möjligheter att garantera trygghet och säkerhet försvinner. De som utsätts för brott idag märker ofta till sin förtvivlan att polisen inte


Utskottsberedning: 2001/02:JuU1 2001/02:JuU13
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ju311 av Gunnel Wallin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju311 av Gunnel Wallin m.fl. c Kriminalvården Sammanfattning Påföljder fyller en funktion både för att återanpassa brottslingar till ett laglydigt liv samt för att avskräcka och markera samhällets avståndstagande från brotten och återupprätta brottsoffret. Båda perspektiven bör vägas samman


Utskottsberedning: 2001/02:JuU1 2001/02:JuU6 2001/02:SoU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ju261 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju261 av Marianne Andersson c Polishögskola i Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att planera framtida utbyggnad av polisutbildningen till Borås. Motivering Polisbristen är ett stort problem i Västra Götaland.


Utskottsberedning: 2001/02:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Ju258 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c, fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju258 av Holger Gustafsson m.fl. kd, m, c, fp Rätt till ersättning vid avspärrningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i en särskild lag närmare reglera rätten till ersättning vid inskränkning i nyttjanderätten


Utskottsberedning: 2001/02:JuU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Ju257 av Inger Strömbom m.fl. (kd, m, c, fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju257 av Inger Strömbom m.fl. kd, m, c, fp Rättsstaten och företagsamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om snabb och omedelbar lagföring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2001/02:JuU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Fö214 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Fö214 av Viviann Gerdin m.fl. c Vänern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda kostnader och samhällsvinster genom att investera i en vattenväg från Vänern till Uddevalla. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Fi209 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi209 av Marianne Andersson m.fl. c, m, fp, kd Upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att lägga fram förslag som stärker tillsynen över den offentliga upphandlingen. Motiv för vårt förslag Sverige


Utskottsberedning: 2001/02:FiU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A382 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:A382 av Margareta Andersson m.fl. c Utgiftsområde13 Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar höja medlemsavgiften till a-kassan till 200 kronor per månad i enlighet med vad i motionen anförs. Riksdagen beslutar sänka taket på ersättningsnivån i a-kassan till 580 kronor


Utskottsberedning: 2001/02:AU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:A381 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:A381 av Margareta Andersson m.fl. c Utgiftsområde 14 Arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsliv: Anslag, tkr Regeringens förslag Anslagsförändring 23:1 Arbetsmiljöverket


Utskottsberedning: 2001/02:AU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:A247 av Margareta Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:A247 av Margareta Andersson m.fl. c Ett hälsosamt arbetsliv Sammanfattning Arbetet är en viktig del av vårt liv som förutom försörjning också ger sociala kontakter och möjligheter till ett livslångt lärande. Därför är det viktigt att arbetet inte blir en belastning för hälsan utan att det


Utskottsberedning: 2001/02:AU4 2001/02:SfU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ub2 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub2 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:15 Den öppna högskolan Sammanfattning Målet för Centerpartiets utbildningspolitik för den högre utbildningen är att skapa ett decentraliserat kunskapssamhälle. Det innebär att utbildningen skall nå hela folket, i hela landet, och


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1 2001/02:UbU12 2001/02:UbU2 2001/02:UbU4
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): , ,