Dokument & lagar (38 träffar)

Motion 2001/02:So36 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:So36 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett helhetsgrepp såväl när det gäller behandling av patienter som kunskapen om dentala


Utskottsberedning: -2001/02:SoU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:T53 av Marianne Andersson och Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:T53 av Marianne Andersson och Birgitta Carlsson c med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den av Västra Götaland utarbetade


Utskottsberedning: 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:T52 av Marianne Andersson och Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:T52 av Marianne Andersson och Birgitta Carlsson c med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av E 20 i den takt och omfattning


Utskottsberedning: 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ub534 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub534 av Sofia Jonsson m.fl. c Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt följande uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2001/02:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:T448 av Birgitta Carlsson och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:T448 av Birgitta Carlsson och Marianne Andersson c Skyltning vid allmänna vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om generösare bedömning av skyltningsregler vid allmänna vägar. Motivering För alla näringsidkare på landsbygden


Utskottsberedning: 2001/02:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:T378 av Åsa Torstensson och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:T378 av Åsa Torstensson och Marianne Andersson c Landvetters flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en satsning på Landvetter flygplats. Motivering Hög standard och stor tillgänglighet till internationella flygtransporter


Utskottsberedning: 2001/02:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:So623 av Gunnel Wallin och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:So623 av Gunnel Wallin och Marianne Andersson c Alternativmedicin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett ökat samarbete tvärs över yrkesgränserna för att lära mer om vad som orsakar sjukdom och vad som kan hjälpa patienterna.


Utskottsberedning: 2001/02:SkU18 2001/02:SoU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:So621 av Marianne Andersson och Gunnel Wallin (c)

Motion till riksdagen 2001/02:So621 av Marianne Andersson och Gunnel Wallin c Elöverkänslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en helhetssyn på miljö och hälsa och sambandet mellan tungmetaller, kemikalier, strålning och sjukdomstillstånd som


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1 2001/02:BoU9 2001/02:MJU16 2001/02:SoU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:So583 av Marianne Andersson och Rigmor Stenmark (c)

Motion till riksdagen 2001/02:So583 av Marianne Andersson och Rigmor Stenmark c Amalgam och hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i samarbete med Landstingsförbundet bör arbeta för etablerandet av kompetenta sanerings- och behandlingsmöjligheter


Utskottsberedning: 2001/02:SoU1
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:So404 av Marianne Andersson och Gunnel Wallin (c)

Motion till riksdagen 2001/02:So404 av Marianne Andersson och Gunnel Wallin c Legitimation av dietister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa legitimation för dietister. Motivering Ofta kommer rapporter om att människor såväl i åldringsvården


Utskottsberedning: 2001/02:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:So262 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:So262 av Marianne Andersson c Barns rätt till stabila vuxenrelationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om barns rätt till stabila vuxenrelationer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2001/02:SoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Sk423 av Åsa Torstensson och Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk423 av Åsa Torstensson och Marianne Andersson c Gränsregionala hinder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avskaffandet av gränsregionala hinder. Gränsbarriärer Under Nordiska rådets första decennium fattades några


Utskottsberedning: 2001/02:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Sk302 av Marianne Andersson och Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Sk302 av Marianne Andersson och Birgitta Carlsson c Reavinstbeskattning vid försäljning av småhusfastigheter förvärvade före 1968 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om reavinstbeskattning av småhus som ägts sedan 1968 och


Utskottsberedning: 2001/02:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:N324 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:N324 av Marianne Andersson c Vindkraften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vindkraftverk inte borde omfattas av fastighetsskatt. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att


Utskottsberedning: 2001/02:NU17 2001/02:NU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:MJ493 av Marianne Andersson och Rigmor Stenmark (c)

Motion till riksdagen 2001/02:MJ493 av Marianne Andersson och Rigmor Stenmark c Kvicksilver och miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att miljöreglerna skall gälla för allt kvicksilver oavsett användningsområde. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:MJU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:L230 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:L230 av Marianne Andersson c Oseriös telefonförsäljning av finansiella produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av regelverk och ansvar för telefonförsäljning av finansiella produkter. Motivering Idag


Utskottsberedning: 2001/02:LU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr305 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr305 av Marianne Andersson c Textilmuseet i Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nationellt uppdrag till Textilmuseet i Borås. Motivering Det är ingen tvekan om att landets textila centrum finns koncentrerat


Utskottsberedning: 2001/02:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Ju439 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju439 av Marianne Andersson c Mångkultur och kvinnovåld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att våld mot kvinnor och barn aldrig får ursäktas med tradition och religion. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2001/02:JuU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Ju261 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju261 av Marianne Andersson c Polishögskola i Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att planera framtida utbyggnad av polisutbildningen till Borås. Motivering Polisbristen är ett stort problem i Västra Götaland.


Utskottsberedning: 2001/02:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Fö214 av Viviann Gerdin m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:Fö214 av Viviann Gerdin m.fl. c Vänern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda kostnader och samhällsvinster genom att investera i en vattenväg från Vänern till Uddevalla. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Paginering