Dokument & lagar (1 108 träffar)

Motion 2009/10:Ju10 av Alice Åström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju10 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. v037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslagen till ändringar i 3 kap. 6 brottsbalken. Riksdagen avslår förslagen till ändringar i 29 kap. 14 brottsbalken. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:JuU32
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Ju10 av Alice Åström m.fl. (v) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:Ju9 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju9 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:105 Barn under 15 år som misstänks för brott s96006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att ge polisen möjlighet att ta drogtester tvångsvis på barn under 15 år. Motivering Vi rödgröna


Utskottsberedning: 2009/10:JuU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ju9 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:Ju7 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju7 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:182 Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor s96005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att förlänga tidsfristen från det att åtal väcks och den tilltalade är anhållen


Utskottsberedning: 2009/10:JuU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ju7 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:Ju6 av Lena Olsson m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju6 av Lena Olsson m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2009/10:135 En ny fängelse- och häkteslagstiftning Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att restriktioner eller inskränkningar


Utskottsberedning: 2009/10:JuU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2009/10:Ju6 av Lena Olsson m.fl. (v, s, mp) (doc, 62 kB)

Motion 2009/10:Ju4 av Alice Åström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju4 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:119 Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:119 Förlängning


Utskottsberedning: 2009/10:JuU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ju4 av Alice Åström m.fl. (v) (doc, 56 kB)

Motion 2009/10:Ju8 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju8 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2009/10:171 Trafiknykterhetskontroller i hamnar v033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:171 Trafiknykterhetskontroller i hamnar. Motivering Att motverka rattfylleri är självklart en angelägen uppgift. Vi är


Utskottsberedning: 2009/10:JuU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Ju8 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2009/10:Ju2 av Lena Olsson m.fl. (v, mp)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju2 av Lena Olsson m.fl. v, mp med anledning av prop. 2009/10:78 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och


Utskottsberedning: 2009/10:JuU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2009/10:Ju2 av Lena Olsson m.fl. (v, mp) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. v Investera Sverige ur krisen v555 1 Sammanfattning Krisen är global men på grund av regeringens förda politik slår krisen hårdare mot Sverige än mot jämförbara länder. Fallet i bruttonationalprodukten BNP under 2009 är klart större i Sverige jämfört med EU-genomsnittet.


Utskottsberedning: 2009/10:FiU1
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 1261 kB)

Motion 2009/10:A419 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:A419 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv v401 1 Sammanfattning Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitik syftar till att underlätta målet om arbete åt alla och skapa ett arbetsliv som präglas av goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och ökat inflytande och utvecklingsmöjligheter


Utskottsberedning: 2009/10:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:A419 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 141 kB)

Motion 2009/10:Ub383 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ub383 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 15 Studiestöd v360 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av 3 kap. 1113 studiestödslagen 1999:1395 i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen beslutar att godkänna att under 2010 tas lån upp i Riksgäldskontoret för studielån


Utskottsberedning: 2009/10:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Ub383 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, v, m, kd, mp, c)

Motion till riksdagen 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, v, m, kd, mp, c Dawit Isaak fp1039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dawit Isaaks situation bör uppmärksammas. Motivering Det är nu åtta år sedan göteborgaren


Utskottsberedning: 2009/10:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, v, m, kd, mp, c) (doc, 51 kB)

Motion 2009/10:So511 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So511 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg v320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning: Anslag


Utskottsberedning: 2009/10:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:So511 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 71 kB)

Motion 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. v En rättvis och jämställd hälso- och sjukvård v321 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 8 4 Sjukvård, samhälle och folkhälsa 8 4.1 Gränsen för sjukvårdens område 9 4.2 Skärpta krav runt försäljning av tobak 10 5 Behoven ska styra


Utskottsberedning: 2009/10:AU2 2009/10:KU30 2009/10:SfU2 2009/10:SoU1 2009/10:SoU11 2009/10:SoU13 2009/10:SoU17 2009/10:SoU22 2009/10:SoU23 2009/10:SoU7
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): 62 avslag

Motion 2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 224 kB)

Motion 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. v Miljö och rättvisa v202 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Vänsterpartiets utgångspunkter i miljöpolitiken 6 4.1 Rättvist miljöutrymme 6 4.2 Klimaträttvisa 7 4.3 Miljö, klass och kön 7 5 Pågående globala förändringar


Utskottsberedning: 2009/10:CU16 2009/10:FiU1 2009/10:FiU14 2009/10:FiU5 2009/10:KU1 2009/10:KU11 2009/10:MJU1 2009/10:MJU14 2009/10:MJU18 2009/10:MJU22 2009/10:NU3 2009/10:NU9 2009/10:SfU14 2009/10:SkU29 2009/10:TU24 2009/10:UU11 2009/10:UU13 2009/10:UU15 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 41 avslag

Motion 2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 328 kB)

Motion 2009/10:Ju337 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Ju337 av Lars Ohly m.fl. v Rättsväsendet 1 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 4 3 Brottsförebyggande arbete 4 4 Polisen 5 4.1 Utbildning 6 4.2 Yrkesrollen 7 4.3 Arbetsmiljö 8 4.4 Civilanställda 8 5 Åklagare 9 6 Domstolarna 10 7 Kriminalvården 10


Utskottsberedning: 2009/10:JuU1 2009/10:JuU12 2009/10:JuU13 2009/10:JuU15 2009/10:JuU21 2009/10:MJU14
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2009/10:Ju337 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 124 kB)

Motion 2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. v Skatter v550 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 3.1 Målsättning 6 4 Regeringens skattepolitik 6 5 Regeringens förslag i budgetpropositionen 7 6 Skatt på inkomster 8 6.1 Regeringens förslag 8 6.1.1 Jobbskatteavdrag steg


Utskottsberedning: 2009/10:FiU1 2009/10:MJU2 2009/10:SfU1 2009/10:SkU30 2009/10:TU1
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 55 avslag

Motion 2009/10:Fi299 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 398 kB)

Motion 2009/10:Fi279 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi279 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning v520 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att Konjunkturinstitutet avvecklas per den 1 juli 2010. Riksdagen avslår bemyndigandet om att regeringen får bevilja Lettland en kredit på 720 000 000 euro.


Utskottsberedning: 2009/10:FiU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Fi279 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 61 kB)

Motion 2009/10:Fi278 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fi278 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner v521 1 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår en kraftig förstärkning av kommunernas och landstingens ekonomi. Det sker framför allt i form av tillfälliga och permanenta generella statsbidrag. Vi menar att utgångspunkten


Utskottsberedning: 2009/10:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fi278 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2009/10:Sk413 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk413 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution v540 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag


Utskottsberedning: 2009/10:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Sk413 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 43 kB)

Motion 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. v Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartarbete och social dumpning v402 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Trepartssamverkan för sjysta villkor 4 5 Rätt att kräva svenska kollektivavtal av utländska företag 5 6 Kollektivavtal


Utskottsberedning: 2009/10:AU5 2009/10:FiU22 2009/10:SfU14 2009/10:SkU30 2009/10:UU10
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 96 kB)