Dokument & lagar (1 235 träffar)

Motion 2018/19:3089 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:3089 av Lars Adaktusson m.fl. KD med anledning av skr. 2018/19:104 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 20172018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kritiken mot Sveriges kampanj till FN:s säkerhetsråd och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:UU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:3089 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:3089 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 100 kB)

Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Frihet och säkerhet genom internationell samverkan EU som utrikespolitisk aktör Ett reformerat och handlingskraftigt FN Nato


Utskottsberedning: 2018/19:FöU6 2018/19:UU1 2018/19:UU10 2018/19:UU12 2018/19:UU8
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 18 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 90 kB) Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 137 kB)

Motion 2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. KD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Frihet och utveckling i vår omvärld Kristdemokraternas syn på utveckling Sveriges politik för global utveckling Internationellt


Utskottsberedning: 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 4 avslag, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) (pdf, 136 kB)

Motion 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M, C, KD Ålafiske som kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Ålakustens ålafiske som internationellt kulturarv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ålen är Skånes landskapsfisk och


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, C, KD) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, C, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. KD Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Tabeller Tabell 1 Kristdemokraternas förslag till anslag för 2019 uttryckt som differens


Utskottsberedning: 2018/19:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 105 kB)

Motion 2018/19:2457 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2457 av Tuve Skånberg m.fl. KD En svensk författningsdomstol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att inrätta en svensk författningsdomstol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Demokratin måste ständigt försvaras.


Utskottsberedning: 2018/19:KU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2457 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2457 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:2456 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2456 av Tuve Skånberg m.fl. KD Meddelarskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av meddelarskyddet vid förundersökningar och vid ingripanden och tillkännager detta för regeringen. Motivering I samband med ett antal uppmärksammade


Utskottsberedning: 2018/19:KU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2456 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2456 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2763 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2763 av Andreas Carlson m.fl. KD Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Åklagarmyndigheten och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:JuU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2018/19:2763 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:2763 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 117 kB)

Motion 2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. KD Kriminalvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot narkotika på anstalter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kriminalvårdens roll


Utskottsberedning: 2018/19:JuU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 101 kB)

Motion 2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. KD Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fri rörlighet och fattiga EU-medborgare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:SfU16 2018/19:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. KD Tydliga reaktioner mot brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strafflindring och villkorlig frigivning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:JuU25,2018/19:JuU11 2018/19:SfU16
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 3 bifall,

Motion 2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 108 kB)

Motion 2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. KD Brottsoffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över det offentliga stödet till brottsofferjourer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11 2018/19:JuU12 2018/19:JuU14
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 134 kB)

Motion 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. KD Kränkningar på nätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning om ett generellt straffsanktionerat skydd mot kränkningar på nätet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11 2018/19:KU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. KD Terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det lokala förebyggande arbetet mot rekrytering och radikalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UU 2018/19:FöU9 2018/19:JuU16 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 118 kB)

Motion 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. KD Polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetensutveckling inom polisen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:JuU1 2018/19:JuU10 2018/19:JuU13 2018/19:JuU14 2018/19:JuU15 2018/19:JuU29
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 12 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 141 kB)

Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller Motivering Omvärldsläget Kristdemokraternas förstärkning av försvaret Totalförsvaret Försvaret Psykologiskt försvar


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:FöU8 2018/19:UU1 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 127 kB)

Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Säkerhetspolitisk inriktning Antagonistiska hot säkerhet byggs genom samarbete En reformerad försvarsmakt inte bara ett militärt försvar


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1 2018/19:FöU10 2018/19:FöU5 2018/19:FöU6 2018/19:FöU7 2018/19:FöU8 2018/19:FöU9 2018/19:UU12 2018/19:UU14
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 91 kB) Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 176 kB)

Motion 2018/19:980 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:980 av Tuve Skånberg m.fl. KD Inrätta en värdekommission Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en värdekommission för att stimulera samtalet om värden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att känna tillit till och


Utskottsberedning: 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:980 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:980 av Tuve Skånberg m.fl. (KD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:458 av Tuve Skånberg och Hans Eklind (båda KD)

Motion till riksdagen 2018/19:458 av Tuve Skånberg och Hans Eklind båda KD Tidsgränser för sena aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en praxisändring så att inga aborter utförs efter graviditetsvecka 18 och tillkännager detta för regeringen. Motivering Media har


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:458 av Tuve Skånberg och Hans Eklind (båda KD) (docx, 57 kB) Motion 2018/19:458 av Tuve Skånberg och Hans Eklind (båda KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:172 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:172 av Tuve Skånberg KD Kommunalt veto mot prospektering av alunskiffer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett kommunalt veto mot prospektering av alunskiffer och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:172 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:172 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 75 kB)